Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaaliset taidot Elinikäiset oppimisen kontekstissa sosiaaliset taidot ovat avainasemassa. Nostamme esille neljä lähestymistapaa konseptissamme: Itseohjautuva.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaaliset taidot Elinikäiset oppimisen kontekstissa sosiaaliset taidot ovat avainasemassa. Nostamme esille neljä lähestymistapaa konseptissamme: Itseohjautuva."— Esityksen transkriptio:

0 Sosiaaliset taidot

1 Sosiaaliset taidot Elinikäiset oppimisen kontekstissa sosiaaliset taidot ovat avainasemassa. Nostamme esille neljä lähestymistapaa konseptissamme: Itseohjautuva oppiminen Produktiivinen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen Kokemukseen pohjautuva oppiminen Oppiminen vaatii sosiaalisia taitoja

2 Sosiaaliset taidot Sosiaalisten taitojen hallinnasta on tullut elinehto post-modernissa tai myöhäis-modernissa yhteiskunnassa (eg. Ulrich Beck and Zygmunt Bauman). Yhteiskuntamme voi olla epävarma ja vihamielinen, ja voi kehittyä ja parantua vain ihmisten välisen luottamuksellisen vuorovaikutuksen kautta. Sosiaalisten taitojen harjoittaminen on siten priorisoitava kun tavoitteena on elinikäinen oppiminen, erityisesti syrjäytyneiden parissa toimiessa.

3 Ryhmädynaamiset prosessit Konfliktien käsittelytaito
Sosiaaliset taidot Meidän määriteltämme Sosiaaliset taidot ovat taitoja jotka ohjaavat meitä omasta käyttäytymisestä ja omasta itsestämme kohti jaettua ja yhteistä. Sosiaalisesti taitava käyttäytyminen yhdistää yksilön omat tavoitteet sosiaalisen ryhmän arvoihin ja tavoitteisiin Yhteistyötaidot Vuorovaikutus Ryhmädynaamiset prosessit Konfliktien käsittelytaito

4 Vuorovaikutus-taidot Ryhmädynaamiset prosessit
Sosiaaliset taidot yhteistyötaidot Vuorovaikutus-taidot Ryhmädynaamiset prosessit Konfliktien hallinta Sosiaaliset taidot: Yhteistyötaidot: Avoimuus ja suvaitsevaisuus, sosiaalisuus, voimavarojen käyttö, taito ohjata/johtaa, interkulttuuriset taidot Vuorovaikutustaidot: Kielitaito, aktiivinen kuunteleminen, palaute, empatia, kyky antaa ja ottaa vastaan tunnustusta Konfliktien hallinta / kyky tehdä kompromisseja Ryhmädynaamiset prosessit

5 Sosiaaliset taidot Pro-Skills konseptissa sosiaaliset taidot ovat kytköksissä erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin ja fokusoi ihmisen taitoon olla aktiivinen ja autominen toimija Yhteistyötaidot Vuorovaikutus- taidot Ryhmädynaamiset prosessit Konfliktien hallinta

6 Sosiaaliset taidot Tavoitteemme sosiaalisten taitojen harjoittelussa on käynnistää prosessi ja tukea osallistujia; Aktiivisiksi ja autonoomeiksi kansalaisiksi Kykyyn olla yhteydessä muihin (ottaa yhteyttä ja vastaanottaa) Kykyyn olla samaa tai eri mieltä yhteistyötaidot Vuorovaikutus- taidot Ryhmä- Dynaamiset prosessit Konfliktien hallinta

7 Sosiaaliset taidot Jotta tavoitteeseen päästään Pro-Skills konsepti määrittelee kaksi avainkohdetta, joihin sosiaalisten taitojen harjoittelussa tulee syventyä: luottamus connecting Yhteistyö- taidot Vuorovaikutus- Ryhmä Dynaamiset prosessit Konfliktien hallinta

8 Sosiaaliset taidot Luottamuksen määrittelyssä voimme nähdä neljä dimensiota: Ennustettavuus, on kytköksissä SOCiin (Sense of coherence) ja on merkittävässä roolissa meidän pohtiessamme omia mahdollisuuksia vaikuttaa kohtaloomme. 2. Arvojen muutuminen, on rationaalista päätöksen tekoa joka pohjautuu ennustettavuuteen.

9 Sosiaaliset taidot 3.Vastavuoroisuus, on yhteydessä solidaarisuuteen. Solidaarisuus ei ole omaisuuden jakamista hyvästä tahdosta vaan kahden tasavertaisen välistä toimintaa. Näin ollen on mahdollista olla myös huomiota saavan roolissa. 4.Avoin haavoittuvuus, on yhteydessä tarpeeseemme olla yhteydessä toisiin ja huolen pidon kohteena. Tämä tarve on meissä niin suuri että se voi vaarantaa hyväksikäytölle.

10 Sosiaaliset taidot Elinikäinen oppiminen Vuorovaikutus Ryhmädynamiikka
Produktiivinen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen Kokemukseen pohjautuva oppiminen Vuorovaikutus Ryhmädynamiikka Konfliktien hallinta Arvojen muuttuminen Ennustettavuus Vastavuoroisuus Haavoittuvuus

11 Sosiaaliset taidot Jos onnistumme luomaan luottamusta luotettavassa ympäristössä (koulutuksemme) se myös mahdollistaa sen että meidät koetaan luottamuksen arvoisiksi Tämä antaa pohjan sille että voimme luodan niin lyhyt- kuin pitkäaikaisia vuorovaikutussuhteita. Harjoittelemalla yhteyden luomista pyrimme rakentamaan vahvan pohjan sille että eri sosiaalisissa ympäristöissä on mahdollista saada ja antaa luottamusta Elinikäinen oppiminen Produktiivinen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen Kokemukseen pohjautuva oppiminen Vuorovaikutus Ryhmädynamiikka Konfliktien hallinta * Arvojen muuttuminen * Ennustettavuus * Vastavuoroisuus * Haavoittuvuus

12 Sosiaaliset taidot


Lataa ppt "Sosiaaliset taidot Elinikäiset oppimisen kontekstissa sosiaaliset taidot ovat avainasemassa. Nostamme esille neljä lähestymistapaa konseptissamme: Itseohjautuva."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google