Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harjoitukset ja niiden tarkoitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harjoitukset ja niiden tarkoitus"— Esityksen transkriptio:

1 Harjoitukset ja niiden tarkoitus

2 KOKEMUKSELLINEN OPPIMINEN
(Kolb) Välitön omakohtainen kokemus Aktiivinen, kokeileva toiminta Reflektiivinen havainnointi Johtopäätökset

3 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
Oppimisessa on aina kyse - tiedosta - ongelmien ratkaisusta - omien ja toisten arvojen ja uskomusten kyseenalaistamisesta - vääristymien tunnistamisesta

4 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
Laatii tavoitteita ja suunnitelmia Käyttää valinnanvapautta ja turvautuu rationaaliseen pohditaan Omaa tahdonvoimaa Harjoittaa itsehillintää ja itsekuria Pitää itseään autonomisena

5 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
Mitä autonomisempi yksilö on, sitä todennäköisemmin hän sitoutuu uudistavaan oppimiseen Yksilötasolla kriittinen ominaisuus Henkilökohtainen autonomia suosii kokeilua, yritystä ja erehdystä sekä ajattelun että tekojen tasolla - tekeminen tuo kokemusta ja selventää ajatuksia => Ajattelun ja toiminnan keskinäinen vuorovaikutus => piilevän tietovarannon kasvu => intuitiivisia ongelmanratkaisuja

6 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
REFLEKTIO Prosessi, jonka kautta kriittisesti pyrimme tulkitsemaan jonkun kokemuksen ja määrittelemään sille merkityksen a) Harkintamme voi keskittyä ongelman sisältöön - mitkä asiat ovat yhteydessä ongelmaan ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle b) Vertailemme erilaisia ratkaisustrategioita ja suunnittelemme ongelmanratkaisuprosessin c) Onko kyseinen asia edes ongelma - miksi se ylipäänsä pitäisi ratkaista eli perusteiden reflektointi

7 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
REFLEKTIO Muuttumisen edellytys, mutta se ei kuitenkaan ole itsestään syttyvä tapahtuma Tarvitsee a) sopivaa ympäristöä b) laukaisevia tapahtumia Laukeaa, kun me havaitsemme jonkin tiedon olevan ristiriitaista tai kun me me jostain syystä kyseenlaistamme tiedonlähteen

8 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
REFLEKTIO Aikuinen saattaa vastustaa omien uskomustensa kyseenalaistamista Hän saattaa vastustaa myös sosiaalisten ja kulttuuristen arvojärjestelmien kanssa ristiriidassa olevia asioita

9 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
ITSENSÄ KYKENEVÄSKI TUNTEMINEN Uudistavaan oppimiseen liittyy usein ahdistuneisuuden kokemus - vanhasta ja totutusta luopuminen saattaa olla tuskallista - ihminen, joka ei tunne itseään edes jossakin kykeneväksi, on voimaton lähtemään muutosprosessiin Itseensä luottavalle oppijalle muutoksen kokemus voi olla kauttaaltaan positiivinen On syytä korostaa, että oppijan voimistaminen/vahvistaminen, omien voimavarojen vapauttaminen (empowerment) on sekä uudistavan oppimisen tavoite että edellytys

10 OPPIMINEN YKSILÖTASOLLA
ITSEOHJAUTUVUUS Uudistava oppimisprosessi tuottaa itseohjautuvuutta, mutta toisaalta oppijan on ensin oltava itseohjautuva tai ainakin itseohjautuvuuden taitoja, jotta oppiminen yleensä edes käynnistyy Edellyttää - kyseenalaistamisen taitoa, - ymmärtämisen tarkkailua, - kriittistä ajattelua, ja - hyvää lukutaitoa On oltava myös uskomus, että hänellä on oikeus ohjata omaa oppimista

11 Minkälaisia harjoituksia
asioita joita ei ehkä ole tullut ajatelleeksi pyrkivät voimaannuttamaan näkemään positiivisia asioita

12 Ryhmätyö mikä harjoitus tuntui helpolta? mikä harjoitus oli vaikea?
miksi? mikä harjoitus oli vaikea? mitä opin harjoituksista?

13 Harjoitukset Stressi Positiiviset näkökohdat
Elinvoimaisuus/ energisyys Asennoituminen ja ahdistu Rajoitusten kanssa selviäminen Selviämistaitojen opettelu Asioiden muuttaminen, johon voi vaikuttaa Positiivinen ajattelu suhteessa oireeseen Onnellisuus Muilta oppiminen


Lataa ppt "Harjoitukset ja niiden tarkoitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google