Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pro-Skillsin taustafilosofia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pro-Skillsin taustafilosofia"— Esityksen transkriptio:

0 Pro-Skillsin taustateoria ja -filosofia
Cristina Bergo, Nadia Vimercati

1 Pro-Skillsin taustafilosofia
Maailman nopea muutos vaatii enemmän erikoistaitoja + Globaali talouskriisi = Suuri määrä haavottuvia ihmisiä, joilla on riskinä passivoitua, syrjäytyä ja joutua sosiaalitukien varaan! The world is continuously and rapidly changing so that more and more special competences - in science and technology, as well as social and civic competences – are required. Besides this, we are suffering the consequences of a global financial crisis (occurred between part 1 and 2 of the project) which is expanding the number of people facing difficulties in entering the job market or at a great risk of social exclusion

2 Pro-Skillsin taustafilosofia
Nämä ihmiset eivät ole taitamattomia, mutta he pitävät itseän voimattomina, koska ovat joko tiettyjen olosuhteiden tai koko yhteiskunnan uhreja. On perustavan tärkeää tarjota heille tilaisuus työstää ja parantaa perustaitoja. Voimaannuttaminen Tavoitteena on voimaannuttaa ja yhdistää ihmisiä, jotta he ottavat aktiivisen roolin olosuhteidensa parantamisessa. Founded on the concept of empowerment, the focus on personal key competences to manage life events also affects the capacity of organizations, groups with similar interests and community to influence life environment and health behaviour 2

3 Pro-Skillsin taustafilosofia
Elämäntaidot WHO:n määritelmä: kyvyt sopeutuvaan ja positiiviseen käytökseen, joka mahdollistaa yksilöiden tehokkaan vaikuttamisen jokapäiväisen elämänsä vaatimuksiin ja haasteisin. tärkeät suojelevat tekijät, jotka estävät vaikeuksiin eksymisen. itsetunnon ja itseluottamuksen säilyttäminen, sisäinen kontrolli ja elämän tarkoituksen tunne, kuten myös soosiaalinen tuki perheeltä, ystäviltä ja yhteisöltä. voidaan ohjata henkilökohtaisia toimintoja kohti tai toimiin toisia kohtaan, kuten myös toimiin ympäristön muuttamiseksi tehden siitä terveyttä edistävän. 3

4 Elämäntaidot elinikäisessä oppimisessa
Pro-Skillsin taustafilosofia Elämäntaidot elinikäisessä oppimisessa Elämäntaitojen harjoittelu perustuu ihmisten oppimista ja kasvamista koskeviin tutkimuksiin, tiedonhankintaan, asenteisiin, taitoihin ja käytökseen… On osoitettu, että elämäntaitojen harjoitteluohjelmat kehittävät oppimisprosesseja ja opetusmetodeja. 4

5 Pro-Skillsin taustafilosofia
Elämäntaitokoulutus edistää itsetehokkuutta itsetehokkuus itseluottamuksena oppimista kohtaan Elinikäinen oppimisprosessi itsetehokkuus ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan opitaan elämän aikana, ja se voi kasvaa tai vähentyä olosuhteiden mukaan

6 Pro-Skillsin taustafilosofia
Sosiaalisen tuen säilyttäminen ELÄMÄNTAIDOT Oppiminen ELINIKÄINEN OPPIMINEN Elämän tapahtumista selviäminen ITSETEHOKKUUS VOIMAANNUT- TAMINEN Tilanteen muuttaminen Empowerment empowerment

7 Elämäntaidot ovat yhteydessä voimaannuttamiseen
Pro-Skillsin taustafilosofia Elämäntaidot ovat yhteydessä voimaannuttamiseen “Prosessi, jossa ihmiset lisäävät kontrolliaan tapahtumiin, jotka vaikuttavat heidän elämiinsä.” ITSETEHOKKUUS Itsesäätely Itsetehokkuus ja itsesäätely ovat suoraan yhteydessä mahdollisuuteen käyttää omia kompetenssejaan ja resurssejaan ja aktivoida elämäntaitoja. Toisaalta elämäntaidot ovat tarpeellisia kohdatessa tilanteita ja ongelmia ja kehitettäessä itsetehokkuutta. 7

8 Pro-Skillsin taustafilosofia
Keskittyminen henkilökohtaisiin avainkompetensseihin elämänhallinnassa vaikuttaa myös organisaatioiden, samoista asioista kiinnostuneiden ryhmien ja yhteisön kykyyn vaikuttaa ympäristöön ja terveeseen käyttäytymiseen. Pro-Skillsin intressinä on myös yhteiskunnallisten olosuhteiden muuttaminen. Pro-Skillsin perustaitojen koulutus syrjäytyneille aikuisille tähtää yhteiskunnan inklusiivisen näkökulman edistämiseen. 8

9 Pro-Skillsin taustafilosofia
Tämä erityinen näkökulma yhteiskunnasta ja ihmisistä tekee Pro-Skillsin konseptista tiettyihin eettisiin, filosofisiin ja pedagogisiin näkökohtiin perustuvan. Nämä näkökohdat tulee välittää osallistujillemme saavuttaaksemme legitimiteetin, joka on oppimisen ensimmäinen askel. Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta kehittymisen ja opppimisen prosessistaan. Participants must be subject of their learning process 9

10 Pro-Skillsin taustafilosofia
Nämä filosofiset ja eettiset periaatteet myös ohjaavat Pro-Skillsin elinikäisen oppimisen metodologiaa. Tämä johdonmukaisuus voi auttaa oppimisprosessin muutosta, ei vain tehdä ihmisistä valmiita markkinoita varten. Pro-Skills-koulutuksemme tavoitteena on tuoda lisäarvoa elämään ja terveyteen. Not only get people ready for labour market 10

11 Pro-Skillsin taustafilosofia
11

12 Pro-Skillsin taustafilosofia
Pro-Skillsin konsepti on kehitysvaiheessa ja tarvitsee lisäkehitystä ja parannuksia. Olemme tietoisia siitä, että se tulisi integroida laajempaan interventioiden ohjelmaan lisäten asianosaisten sidonnaisuutta ja sosiaalista dialogia eri tasoilla julkisten palveluiden (sosiaali ja terveys), koulutuksen ja koulutuksen tarjoajien välillä käsitelläkseen korkeaa tavoitetta terveemmästä ja reilummasta yhteiskunnasta. 12

13 Pro-Skillsin taustafilosofia
Testaamalla tätä koulutusehdotusta kouluttajat, jotka haluavat omaksua Pro-Skillsiin konseptiin ja filosofian, voivat saada tilaisuuden keskustella ja pohtia rooliaan tässä monimutkaisessa oppimisen ja sosiaalisten tarpeiden maailmassa. 13


Lataa ppt "Pro-Skillsin taustafilosofia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google