Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Voimaantuminen ihmisten kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Voimaantuminen ihmisten kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen."— Esityksen transkriptio:

1 Voimaantuminen ihmisten kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee olevansa sisäisesti vahva sekä tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. - on henkilökohtainen prosessi, joka on yhteydessä yksilön omaan haluun ja päämäärien asettamiseen, omiin mahdollisuuksiin luottamiseen sekä näkemykseen itsestään ja tehokkuudestaan. Siihen liittyy vahva vastuullisuus omasta kehittymisestä sekä halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää ja katsoo oikeaksi.

2 Voimaantuminen Haasteet
voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään —voimaa ei voi antaa toiselle. toimintaympäristön olosuhteet ovat merkityksellisiä -> voimaantuminen voi olla jossain tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. voimaantuneen ihmisen ominaisuuksista on erittäin vaikea laatia määritelmää, jota voitaisiin käyttää voimaantuneen ihmisen ominaisuuksien mittaamisessa tai arvioimisessa -> voimaantumisen ominaisuudet ilmenevät eri ihmisissä eri ominaisuuksina, käyttäytymisenä, taitoina ja uskomuksina voimaantumisen ominaisuudet voivat vaihdella myös voimakkuusasteeltaan, ympäristön ja ajankohdan mukaan. Kaarretie OULU - puh

3 Voimaantuminen Edistävät tekijät
toimintaympäristön olosuhteet esimerkiksi valinnanvapaus, ilmapiiri, arvostus tai turvallisuus voivat olla merkityksellisiä asiakkaan sosiaalisten suhteiden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen, antautuminen keskusteluun (dialogi) ja asiakkaaseen uskominen. omien tunteiden kuunteluun, omista kokemuksista, tavoitteista, unelmista ja tunteista puhumiseen. asiakkaan vahvistumista tukevien puitteiden luominen olosuhteet kuten esimerkiksi valinnanvapaus, ilmapiiri, arvostus tai turvallisuus voivat olla merkityksellisiä prosessin kannal Kaarretie OULU - puh

4 Voimaantuminen Oulun Tyttöjen Talolla
Fyysisen ympäristön huomioiminen Yhteisöllisyyden tukeminen Osallisuus Kohtaaminen, läsnäolo Omien sisäisten prosessien tukeminen Arjen hallinnan taitojen tukeminen Yhteistyö muiden tukitoimien kanssa tilaa jokaiselle tytölle löytää itsestään eri puolia ja saada näihin kontaktia. Näkemällä ja kuulemalla tyttöjä kokonaisvaltaisesti pyrimme tukemaan eheytymisessä Kaarretie OULU - puh

5 Voimaantuminen Oulun Tyttöjen Talolla
Tuen keinoista oli nimetty mm. puhuminen/keskustelu, neuvominen, tukeminen, kunnioittaminen, hyväksyminen, arvostaminen, rakastaminen, suunnitteluapu, motivointi, tuki avautumiseen ja ystävyyden kokemiseen, ohjeet, uudet näkökulmat ja ajatukset, asioiden läpikäyminen ja turvallisuus. Kaarretie OULU - puh

6 Siitonen, Juha (1999) : Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua.
Lähteet Zimmerman MA (1990) Toward a theory of learned hopefulness: A Structural model analysis of participation and empowerment. Journal of Research in Personality 24: 71–86. Siitonen, Juha (1999) : Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Eicher, Heli & Tuppurainen, Jonna (2008): Tyttöjen talo on kuin avoin koti. Kaarretie OULU - puh


Lataa ppt "Voimaantuminen ihmisten kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google