Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiedon rakentaminen Esitys laadullisten lähestymistapojen kokeilemisesta HyvAMO-hankkeessa Heli Saarikoski, 14.3.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiedon rakentaminen Esitys laadullisten lähestymistapojen kokeilemisesta HyvAMO-hankkeessa Heli Saarikoski, 14.3.2008."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiedon rakentaminen Esitys laadullisten lähestymistapojen kokeilemisesta HyvAMO-hankkeessa Heli Saarikoski, 14.3.2008

2 Perustuu kirjallisuuskatsaukseen - Kartoitettiin suomalaisia kokemuksia osallistumisesta - Katsaus vuorovaikutteisen suunnittelun lähestymistapoihin ja menetelmiin ulkomaisen kirjallisuuden pohjalta -> nousi esille neljä menettelytapaa, jotka voivat tarjota eväitä sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen AMO-prosessissa:

3 Menettelytavat - Yhteistoiminnallinen oppiminen - Ristiriitojen sovittelumenettely (tai konsensuksen rakentamisprosessi) -Yhteistoiminnallinen tiedon rakentaminen (”joint fact-finding”) -SODA (Strategic Option Development and Analysis)

4 Yhteistoiminnallinen tiedon rakentaminen - Tiedolliset erimielisyydet usein keskeisellä sijalla ympäristö- ja luonnonvarakiistoissa. - Tieto on paremmin osapuolten hyväksyttävissä, mikäli nämä ovat voineet osallistua sen tuottamiseen. - Tietotyöpajat sopivat erityisen hyvin kiistoihin, joissa on runsaasti tiedollista epävarmuutta ja joissa osapuolet tulkitsevat olemassa olevaa tutkimustietoa eri tavalla.

5

6 Yhteistoiminnallinen tiedon rakentaminen Tietotyöpajassa osapuolet (1) määrittelevät yhdessä tarkastelua ja lisäselvityksiä vaativat asiat, (2) tarvittavan tiedonhankintaprosessin, ml. asiantuntijat joiden mielipidettä halutaan kuulla, (3) kysymykset joihin asiantuntijoiden tulisi vastata, (4) tiedonhankinnan tavat, (5) ja käsittelevät yhdessä tulosten tulkintaa.

7 Yhteistoiminnallinen tiedon rakentaminen - Tietotyöpajan tavoitteena on muodostaa yhteistä tietopohjaa jonka varaan rakentaa. Työpajan tuloksena kirjataan ne asiat joista ollaan samaa mieltä, asiat joista ollaan eri mieltä, ja asiat jotka vaativat vielä lisäselvityksiä. - Tietotyöpajan jälkeenkin osapuolet voivat siis olla asioista eri mieltä mutta perustellummin kuin ennen tietotyöpajaa.

8 Menettelytapojen yhteisiä piirteitä -Ulkopuolisen neutraalin fasilitaattorin käyttö: hyvän keskusteluilmapiirin luominen ja synteesien teko -Alustava kartoitus suunnitteluongelmasta ja siihen liittyvistä näkemyksistä (alustava tilannekartta tai konfliktikartoitus): ajankäytön tehostaminen ja keskustelun jäsentäminen -Systemaattinen prosessi, joka alkaa ongelman määrittelystä ja tavoitteiden asettamisesta ja päätyy (jossain määrin) yhteisten toimenpide-ehdotusten laatimiseen.

9 Ehdotus Sovelletaan yhteistoiminnallista tiedon rakentamista johonkin ajankohtaiseen tiedolliseen kiistaan jonkin tapausmetsäkeskuksen alueella. Prosessissa käytetään tilannekartta –menetelmää keskustelun jäsentämiseksi sekä fasilitaattoria hyvän keskusteluilmapiirin luomiseksi


Lataa ppt "Yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiedon rakentaminen Esitys laadullisten lähestymistapojen kokeilemisesta HyvAMO-hankkeessa Heli Saarikoski, 14.3.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google