Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimiskäsitys Käsitys ammattitaidosta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimiskäsitys Käsitys ammattitaidosta"— Esityksen transkriptio:

1 Oppimiskäsitys Käsitys ammattitaidosta
Ihmiskäsitys Oppimiskäsitys Käsitys ammattitaidosta Lisämateriaalit

2 Ihmiskäsitys tutkinnon perusteiden lähtökohtana (1)
jokainen ihminen on arvokas ja ainutkertainen jokaisella on oikeus… ihmisarvoiseen elämään ja työhön tasa-arvoisiin opiskelumahdollisuuksiin… itsensä kehittämiseen yksilöllisiin valintoihin vaikutusmahdollisuuksiin omassa oppimisessa

3 Ihmiskäsitys (2) Pohdi oletko samaa mieltä?
Jokainen … on täysimääräisesti osallinen yhteistyöhön ansaitsee kunnioituksen ja hyväksynnän erilaisena yksilönä, elämänkokemuksineen ja oppimistyyleineen vastuullisena ihmisenä pitää huolta myös toisista ja erityisesti niistä, jotka eivät selviydy omin voimin

4 Tieto- ja oppimiskäsitys
Tutkinnon perusteet pohjautuvat käsitykseen… oppijan aktiivisesta roolista oman tieto- ja taitorakenteensa jäsentäjänä, tiedon hankkijana, käsittelijänä ja arvioijana oppiminen merkitsee aikaisempien ajatus- ja toimintamallien uudelleen järjestämistä ja täydentämistä oppija yhdistää uuden taidon aikaisempaan

5 Tieto- ja oppimiskäsitys (2) Pohdi, oletko samaa mieltä?
oppija on itse vastuussa oppimisestaan oppija valikoi aktiivisesti tietoa ja muodostaa oman käsityksensä oppiminen ja ymmärrys syntyy kokeneiden työntekijöiden ja opettajien kanssa yhdessä oppimiskokemuksia käsiteltäessä oppijan yksilölliset kokemukset ja oppimistyylit huomioidaan ohjauksessa

6 Käsitys ammattitaidosta Pohdi, mitä on ammattitaito?
Yhdessä tekeminen ja yhdessä muiden avulla oppiminen korostuu, tiimityötaidot ovat keskeinen osa ammattitaitoa? Ammatillinen osaaminen on tietoperustan ja käytännön taitojen integroitunut kokonaisuus? Ammattitaito näkyy mm. sujuvana toimintana, ongelmien ratkaisukykynä, joustavuutena, luovuutena, itsearviointi - ja oppimistaitoina?

7 Arviointi tutkinnon perusteissa
tutustu oman alasi perustutkinnon perusteisiin tai ainakin niihin tutkinnon osiin, joita arvioit perehdy erityisesti ammattitaidon osoittamistapoihin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin perehdy myös kappaleeseen 7: Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa lue myös liiteosa, kappale 9: Ammattialan kuvaus ja arvoperusta sekä erityisesti kohta 9.3


Lataa ppt "Oppimiskäsitys Käsitys ammattitaidosta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google