Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhempien vertaisryhmä pilotti Myllypuron yläaste 2009 Ulla Hukka, erityisopettaja Tiina Valtonen, opinto-ohjaaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhempien vertaisryhmä pilotti Myllypuron yläaste 2009 Ulla Hukka, erityisopettaja Tiina Valtonen, opinto-ohjaaja."— Esityksen transkriptio:

1 Vanhempien vertaisryhmä pilotti Myllypuron yläaste 2009 Ulla Hukka, erityisopettaja Tiina Valtonen, opinto-ohjaaja

2 Taustaa lasten ja nuorten kehityksen tueksi tarvitaan kodin ja koulun yhteistyötä usein yhteistyö on koulun puolelta informatiivista, neuvoja antavaa tai johonkin konfliktitilanteeseen liittyvää mm. Helsingin kaupungin opetusviraston käytänteissä mainitaan, että kodin ja koulun yhteistyössä tulisi kehittää menettelytapoja, joissa vanhemmat nähdään voimavarana kouluyhteisön rakentamisessa ja kehittämisessä taustalla hyvät kokemukset ”Friends” -ohjelman vanhempainilloista ideointi yhteistyössä Aseman lapset ry:n sekä Suomen vanhempainliiton kanssa

3 Tavoite tavoitteena antaa suuntaa, tilaa sekä aikaa kodin ja koulun väliselle keskustelulle nuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä vanhempien keskinäinen vuorovaikutus voi synnyttää vanhempien omia verkostoja nuorten kasvun tueksi (vertaistuki) avoimen dialogin kautta pyritään luomaan luottamukselliset, avoimet ja läheiset suhteet kodin ja koulun sekä vanhempien välille saamme toimintamallin jota voimme jakaa muillekin saa syntyä jotakin uutta

4 Dialogi dialogilla tarkoitetaan keskustelua jossa on luotu yhteys toiseen ihmiseen dialogin lähtökohta on kysymys dialoginen keskustelu voi tapahtua kahdenkeskisesti tai ryhmässä peruspilareita ovat avoimuus, kunnioitus ja luottamus avoin dialogi on mahdollista vain jos keskustelutilanne on luottamusta herättävä ja keskustelukumppanit ovat samalla tasolla aito dialogi edellyttää aktiivista osallistumista, kriittistä ajattelua ja rehellisyyttä dialogi on vallasta vapaata eikä sen tarkoituksena ole tavoitella hyötyä

5 Ohjaajan osuus ohjaustilanne jossa käyttöteoriana on dialogi-pedagogiikka on mahdollista vain niin että ohjaaja ja ohjattava ovat samassa asemassa eli molemmilla on keskusteluun osallistujan status ohjaajan tulee kuitenkin olla perehtynyt asiaan niin paljon että hän tekee aloitteen ja hänellä on kyky käsitellä asiaa mahdollisimman monelta kannalta ohjaajan tulee rakentaa itselleen uusi ajatusmalli, näin toiminnasta tulee luonnollista ja uskottavaa ohjaaminen parityöskentelynä hedelmällistä, varmistetaan että dialogin ja tasavertaisuuden ajatus säilyy

6 Käytännön toiminta huoltajille lähetetään kutsukirjeet, tiedotetaan Wilmassa ja vanhempaintoimikunnan kautta tapaamiset käytännöllisintä järjestää koulussa pyritää luomaan ”ei-koulumainen” ilmapiiri tilan valinnalla, tarjoilun avulla ja istumaan asettelulla vanhempaintoimikunnan jäseniä konsultoimalla ja yhdessä ideoimalla päädyttiin seuraavaan rakenteeseen:

7 Käytännön toiminta (2) * kolme kokoontumiskertaa koululla sekä yksi vapaamuotoinen kerta koulun ulkopuolella vanhempien valitsemassa paikassa * tapaamiset keväällä 2009 kahden viikon välein * aiheet kolmeen ensimmäiseen kokoontumiseen: ”Mikä meitä yhdistää?” ”Miten voin kannatella kasvua?” ”Miten selviydyn kun uuvun?” * suunnittelimme rungot kokoontumisille (aloitus, toiminta, lopetus)

8 Palaute poikkeuksetta vanhemmat kokivat kokoontumiset erittäin antoisina ja hyödyllisinä, vertaisuuden kokemus kokoontumisten määrä ja rytmitys olivat onnistuneet aihealueet olivat vanhempien mielestä mielenkiintoisia ja omaan elämäntilanteeseen liittyviä tunnelma oli välitön ja luottamuksellinen

9 Tulevaisuus tarkoitus on, että tämä tänä keväänä aloitettu ryhmä jatkaa toimintaansa omana vanhempien vertaistukiryhmänään, jonka toiminnasta vetovastuu on vanhempaintoimikunnalla syksyllä aloitetaan samantyyppinen ryhmä uusille 7-luokkalaisten huoltajille sekä lisäluokkalaisten huoltajille (kaksi eri ryhmää) mahdollisesti oma ryhmä isille ja/tai maahanmuuttajataustaisille äideille

10


Lataa ppt "Vanhempien vertaisryhmä pilotti Myllypuron yläaste 2009 Ulla Hukka, erityisopettaja Tiina Valtonen, opinto-ohjaaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google