Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta"— Esityksen transkriptio:

1 OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta
Unesco – ASPNET –koulujen seminaari Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetushallitus

2 Uudistuvat opetussuunnitelmat
Yleissivistävä koulutus Esiopetus X Perusopetukseen valmistava opetus (uudistettu 2009) Perusopetus Lisäopetus Aikuisten perusopetus Lukiokoulutukseen valmistava koulutus Lukiokoulutus Aikuisten lukiokoulutus Taiteen perusopetus IRMELI HALINEN

3 Koulua ympäröivä maailma muuttuu
Teknologia Työn luonne Yhteisöjen monimuotoisuus Tiedon määrä ja luonne Väestö Talous Ilmastonmuutos, luonto Lasten ja nuorten kasvuympäristö Koulu IRMELI HALINEN

4 Neljä avainta ops-uudistukseen
Oppilaan muuttuva rooli yhdessä tekeminen, osallistuminen tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma ympäristö, globalisoituminen, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus OPS 2016 Vaikutus lasten kasvuympäristöihin Muuttuva sivistyskäsitys ja osaaminen laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys oppimisen taidot, tiedonhallinta ja vuorovaikutus Muuttuva opetus oppimiskäsitys yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen IRMELI HALINEN

5 OPS2016 Oppilaan muuttuva rooli Muuttuva maailma
yhdessä tekeminen, osallistuminen tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma ympäristö, globalisoituminen, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva sivistyskäsitys ja osaaminen laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys, oppimisen taidot, tiedonhallinta ja vuorovaikutus Muuttuva opetus oppimiskäsitys yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen IRMELI HALINEN

6 TEHTÄVÄ ARVOPERUSTA Oppilaan kokemus Osaaminen Toiminta-kulttuuri
MUUTTUVA MAAILMA MUUTTUVA MAAILMA Oppilaan kokemus Osaaminen Toiminta-kulttuuri Oppiminen ARVOPERUSTA IRMELI HALINEN

7 Kestävän hyvinvoinnin rakentaminen
Itsensä kokeminen merkitykselliseksi Ympäröivän maailman hahmottaminen Arjen hallinta Henkisen hyvinvoinnin kokemus Koulun merkitys IRMELI HALINEN

8 Perusopetuksen arvoperusta
Kestävän elämäntavan välttämättömyys Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen Ihmisyys, sivistys ja demokratia Kulttuurinen moninaisuus rikkautena IRMELI HALINEN

9 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen - tiedot - taidot - arvot - asenteet - tahto Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen Perusteluonnos IRMELI HALINEN

10 Käsitys oppimisesta Oppiminen on prosessi
Oppilas on aktiivinen toimija Myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja uutta luova toiminta edistävät oppimista Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa – kielen ja vuorovaikutuksen merkitys, vertaisoppiminen Oppiminen on prosessi Oppimaan oppimiseen ohjaaminen Oman oppimisprosessin hahmottaminen Tavoitteiden asettaminen ja oman työn suunnittelu ja arviointi Kannustavan ja ohjaavan palautteen merkitys

11 Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa
Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautu-minen Tasa-arvo ja yhden-vertaisuus? IRMELI HALINEN

12 Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmän ytimessä
LAIT, ASETUKSET PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VALTIONEUVOSTON ASETUKSET OPETUS JA OPISKELU OPPIMINEN Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmän ytimessä IRMELI HALINEN

13 Miten? Miksi? Mitä? Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan? IRMELI HALINEN

14 Oppimisen ilo voisi syntyä ihmettelystä ja oival oivaltamisesta
IRMELI HALINEN

15 Se, mitä opiskeltaisiin, auttaisi ymmärtämään maailmaa ja itseä
IRMELI HALINEN

16 Verkkosivut: oph.fi/ops2016
Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Perusteluonnokset Taustamateriaalit Blogi IRMELI HALINEN

17 Kiitos! IRMELI HALINEN


Lataa ppt "OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google