Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi."— Esityksen transkriptio:

1 Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi

2 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen valinnainen tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja Keudan aikuisopisto Hyvinvointialat

3 Tutkintotilaisuuden kirjallinen materiaali Yleisohje (1 kpl koko tutkinnon suorittamisen ajan) Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen –lomake Tutkintotilaisuuden suunnitelmalomake Saatekirje työpaikalle Arviointilomakkeet 2 kpl –tutkinnon suorittajalle itsearviointiin (tämä lomake on jaettu opintojen ohjauksen tunneilla) –työelämän arvioijille Arviointipalkkion laskutusohje –työelämän arvioijille

4 Lisätietoa ja materiaalia aiheesta: Moodle -> Hyvinvointiala (aik) -> 2010 tutkinnon perusteet. Lähihoitaja, Näyttötutkinnon ohjeistus Suora linkki Moodleen: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423 Täältä voit tarvittaessa käydä tulostamassa lomakkeita

5 Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa toimintaympäristöissä: –Päivähoito/varhaiskasvatus, koulu/oppilaitos, lapsiperheiden varhainen tuki, kotipalvelu, lastensuojelun yksiköt, perhe- ja asukaspuisto, muut soveltuvat toimintaympäristöt.. Arvioinnin kohteet: –Suunnitelmallinen työskentely, kasvun /kehityksen/kuntoutumisen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen, yhteistyö perheen kanssa, tiedon hallinta, oppiminen / ongelmanratkaisu/ vuorovaikutus ja yhteistyö / ammattietiikka/terveys/ turvallisuus ja toimintakyky

6 Opetusalan arvioijat Opetusalan arvioija on kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alan kouluttaja, joka on näyttötutkintomestari ja suorittanut pedagogiset opinnot Opetusalan arvioijien nimet ja yhteystiedot saatavilla –Moodlesta ryhmän omilta sivuilta –Lasten ja nuorten mt:n edistämisen tutkinnon osan vastaavalta kouluttajalta: Irma Kähkönen –Irma.kahkonen@keuda.fi

7 Outi-onneli mentula 5 maarit vanhapiha 5 anu-riikka lehtola 5 hanna kallasmaa 8 eija nieminen 4

8 Työelämän arvioijat Työntekijäarvioijalla tulee olla toisen asteen sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto tai sitä lähellä oleva tutkinto riittävä työkokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä arvioijakoulutus ja sen tutkinnon osan ammattitaidon tuntemus, jota hän arvioi Työnantaja-arvioija tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajatutkinnon ja toimii esimiehenä, hyväksyy mahdollisuuksien mukaan tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuuden suunnitelman ja osallistuu arviointiin

9 Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen Ilmoittautumislomake täytetään ja palautetaan viimeistään 4 viikkoa ennen kuntoutumisen tukemisen tutkintotilaisuutta. Palauta lomake suoraan tutkinnon osan opetusalan arvioijalle Tutkintotilaisuuteen ilmoittautumislomake https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423

10 Tutkintotilaisuuden suunnitelma Ota yhteys opetusalan arvioijaasi 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta ja sovi aika ohjauskeskusteluun Ohjauskeskustelu pidetään 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden alkua Lähetä tutkintotilaisuuden suunnitelma ennen tapaamista opetusalan arvioijalle sähköpostilla Suunnitelmapohjan löydät Moodlesta: https://keuda.moodle.fi/course/view.php?id=1423

11 Tutkintotilaisuuden suunnitelma -suunnitelmapohjassa sivulla 3 kuvataan tutkinnon suorittajan ammattitaitovaatimukset ja osaamisen osoittamistavat -arvioinnin kohteet ovat ammattitaitovaatimuksia, ei arviointikriteereitä -suunnitelman pituus noin max. 10 sivua

12 -tutkinnon suorittaja kirjoittaa oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ne työtehtävät, joissa aikoo ammattitaitovaatimuksia osoittaa -arviointikriteereissä on kuvattu työtehtävät, joissa osaaminen on mahdollista osoittaa -suunnitelmaa ei arvioida -suunnitelman tehtävänä on kertoa, miten tutkinnon suorittaja aikoo osoittaa osaamista tutkintotilaisuudessa

13 Ohjauskeskustelu tutkintotilaisuuden suunnitelmasta Ohjauskeskustelu tutkintotilaisuuden suunnitelmasta käydään ennen tutkintotilaisuutta Keudan aikuisopistolla Hyvinvointialoilla Ota ohjauskeskusteluun mukaan suoritustosite maksetusta tutkintomaksusta Ohjauskeskusteluun voit käyttää 2 tuntia työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikaa Opetusalan arvioija hyväksyy tutkintotilaisuuden suunnitelman allekirjoituksellaan tai pyytää täydennystä

14 Ohjauskeskustelun jälkeen Mahdolliset täydennykset lähetetään opetusalan arvioijalle viimeistään viikkoa ennen tutkintotilaisuutta Opetusalan arvioija hyväksyy suunnitelman sähköpostitse ja allekirjoittaa hyväksytyn suunnitelman arviointitilaisuudessa Hyväksynnän jälkeen suunnitelma esitellään työelämän arvioijille viimeistään tutkintotilaisuutta edeltävällä viikolla Myös työelämän arvioijat saattavat pyytää muutoksia/täydennystä Hyväksytyn suunnitelman jälkeen voit aloittaa tutkintotilaisuuden

15 Tutkintotilaisuus Koostuu pääsääntöisesti viidestä työvuorosta (työehtosopimuksen mukaiset työajat) Mielellään viisi peräkkäistä päivää Ammattitaito osoitetaan työelämän todellisissa työtehtävissä

16 Oman osaamisen osoittaminen Tutkintotilaisuuden suunnitelman avulla TOIMINNALLA työpaikalla Keskustelemalla ja perustelemalla arvioijien kanssa tutkintotilaisuuden aikana Tarvittaessa dokumentit Arviointikeskustelussa itsearvioinnilla

17 Tutkintotilaisuuden jälkeen Sovi aika tutkintotilaisuuden arviointikeskusteluun kolmikanta-arvioijien kanssa ennen tutkintotilaisuutta, sen aikana tai viimeistään heti tutkintotilaisuuden päättyessä esim. sähköpostitse Arviointikeskustelu pidetään 1-3 viikon kuluessa tutkintotilaisuuden päätyttyä Arviointikeskustelu- ja kokous ei voi olla tutkintotilaisuuden päättymispäivänä Tutkinnon suorittaja ja työelämän arvioijat ehtivät tehdä kirjallisen arvioinnin

18 Miten valmistaudut arviointikeskusteluun? Täytä arviointilomake kuulakärkikynällä (säilyy arkistossa)tai tietokoneella ennen arviointikeskustelua Muista, että itsearviointi on osa tutkintotilaisuutta Valmistaudu perustelemaan omaa ammattitaitoasi arviointikeskustelussa

19 Arviointikeskustelussa Käydään läpi ammattitaitovaatimukset arviointilomakkeen pohjalta Pidetään työpaikalla ja kestää n. tunnin Osallistujat: 1) tutkinnon suorittaja, 2) työntekijäarvioija, 3) työnantaja-arvioija ja 4) opetusalan arvioija Arviointikeskustelu toteutetaan kolmikantaisesti

20 Arviointikokous ja -esitys Arviointikeskustelun jälkeen tutkinnon suorittaja poistuu paikalta kolmikannan arviointikokouksen ajaksi Työnantaja-arvioijan tulee olla paikalla (kestää noin 15 min. ) Arviointiesityksestä (perustelut ja arvosanaesitys) kerrotaan tutkinnon suorittajalle ja kaikki allekirjoittavat esityksen Arviointiesitys lähetetään tutkintotoimikunnan vahvistettavaksi

21 Arviointiesityksen jälkeen Tutkintotilaisuuden arvosanat vahvistetaan tutkintotoimikunnan kokouksessa Arvosanojen vahvistamisesta lähetetään tieto tutkinnon suorittajalle sähköpostitse Tutkinnon suorittajalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö 14 vrk:n kuluessa siitä, kun tieto arvosanan vahvistamisesta on lähetetty tutkinnon suorittajalle sähköpostilla Oikaisupyyntö osoitetaan sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnalle

22 Hylätty tutkintotilaisuus ■Tutkinnon suorittaja ja työelämän arvioija ottavat heti yhteyttä opetusalan arvioijaan ja tutkintotilaisuus keskeytetään saman tien ■Opetusalan arvioija tulee työpaikalle sovittuun arviointikeskusteluun ■Laaditaan suunnitelma osaamisen hankkimisesta valmistavassa koulutuksessa ja uudesta tutkintotilaisuudesta

23 Oikaisupyyntö Jos harkitset perusteltua oikaisupyyntöä, ota yhteys tutkinnon osasta vastaavaan (Irma Kähkönen), jotta saat ohjeistusta oikaisupyynnön tekemiseen Oikaisupyyntö tehdään tutkintotoimikunnan lomakkeelle, jonka tutkinnon suorittaja lähettää tutkintotoimikunnan sihteerille paperilla ja sähköpostitse Tutkintotoimikunta käsittelee oikaisupyynnön kokouksessaan Jos tutkintotoimikunta ottaa oikaisupyynnön käsiteltäväkseen, se pyytää tutkinnonjärjestäjältä ja arvioijilta vastineet, jonka jälkeen tutkintotoimikunta käsittelee asian kokouksessaan Tutkinnon suorittajan ei tarvitse lähettää arviointimateriaalia

24 Asiakirjojen säilytys Tutkinnon suorittaja säilyttää tutkintotilaisuuden suunnitelman itsellään koko tutkinnon suorittamisen ajan Tutkintotilaisuuden arviointilomakkeet säilytetään oppilaitoksessa puoli vuotta tutkintotodistuksen päiväyksestä


Lataa ppt "Näyttötutkintoprosessi Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google