Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppisopimuksella mahdollistetaan tutkintotavoitteinen huippuosaamisen valmennus Lajipäällikköpäivät 25.-26.9.2009, Tampere Koulutustarkastaja Hilkka.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppisopimuksella mahdollistetaan tutkintotavoitteinen huippuosaamisen valmennus Lajipäällikköpäivät 25.-26.9.2009, Tampere Koulutustarkastaja Hilkka."— Esityksen transkriptio:

1 Oppisopimuksella mahdollistetaan tutkintotavoitteinen huippuosaamisen valmennus Lajipäällikköpäivät , Tampere Koulutustarkastaja Hilkka Tuominiemi

2 Huippuvalmennustoimintaa oppisopimuksella tutkintotavoitteisesti
~ 1 - 2 v Tutkintotodistus - tutkintotoimikunta myöntää Valmennusvaihe: - Maajoukkuevalmennus mahd. kilpailuvaihe Työelämään Huippuosaajia! Näyttötutkinnon suorittaminen, tutk.järjestäjä - tutkintotilaisuudet henkilökohtaistamissuunnitelman muk. Valmennusvaihe: valmistava koulutus, tietopuolisen koul. hankinta -perusvalmennus -huippuvalmennus Kartoitusvaihe; näyttötutkinnon suorit. tai sen osan suorittaminen. - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen henkilökohtaistamissuunitelman muk. Hakeutusmisvaihe; kilp.valmentautumisen, oppisopimuskoulutuskäsitteen tiedostaminen ja mahdollisuus omaan ammatilliseen kehittämiseen työpaikalla, henkilökohtaistamissuunnitelman laadinta

3 Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta
Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä oleville työntekijöille, sekä määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville uusille työntekijöille. Yrittäjän ja viranhaltijan oppisopimus perustuu koulutussopimukseen oppisopimustoimiston kanssa. Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkavapaalla tai vuorotteluvapaalla, tai työaika ei muutoin täytä 25 tunnin viikkotyössäoloehtoa.

4 Työpaikka valmennusyrityksenä
Huippuosaamisen valmennus näyttötutkintotavoitteisena Työpaikka valmennusyrityksenä valmennettava, työnantaja ja AEL solmivat oppisopimuksen Henkilökohtaistaminen Valmennusohjelma Huippu-osaaja-valmennus-ohjelma Tutkinto- tavoitteinen valmistava koulutus Näyttötutkinto (AT tai EAT)

5 Näyttötutkinnon mahdollistaminen oppisopimuksella
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, jotka pyritään toteuttamaan aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa.

6 Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta

7 Valmentaja Tutkintovastaava Työnantaja Oppisopimus- toimisto
Valmennustoiminnan ja siihen kytkettävän näyttötutkinnon toimijoiden yhteistyö Näyttötutkinto hankitaan aikuiskoulutusta järjestävältä kouluttajalta, jolla on ko. tutkinnon järjestämissopimus alakohtaiselta tutkintotoimikunnalta Ennen kuin oppisopimusta voidaan solmia, täytyy selvittää kaikkien osapuolten intressit ja vaatimukset (työehtosopimusasiat!) ->Valmennettavan henkilökohtaistamisen hakeutumisvaihe Valmentaja Valmennettava Tutkintovastaava - alan aikuiskouluttaja Työnantaja työpaikkaohjaaja Oppisopimus- toimisto

8 Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta
Opintojen henkilökohtaistaminen O P I S M U V A L M E N U S

9 Hakeutumisvaiheessa opiskelijalle
tehdään alkukartoitus, jossa saadaan tieto nykyisestä osaamisesta ja oppimistarpeista. - työkokemus - aiemmat dokumentoidut osaamiset - valmennusohjelma Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen opiskelija ohjataan joko suoraan tutkinnon suorittamiseen tai valmistavan koulutuksen / valmennuksen kautta tutkintoa suorittamaan =>määräytyy oppisopimuskoulutuksen pituus

10 Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan hakeutumisvaiheen lisäksi:
Työssä oppimisen suunnitelma työpaikalta työtehtävät, joita tekemällä opiskelija oppii työpaikalla tutkinnon perusteiden vaatimia asioita opiskelun ja työpaikalla oppimistehtävien soveltamisen työtehtävien yhteyteen vastuullinen työpaikkaohjaaja jatkuu…

11 Näyttösuunnitelma, tutkintotilaisuudet tutkintosuoritukset
mitä tutkintoon tai tutkinnon osiin liittyviä tutkintosuorituksia opiskelija suorittaa missä, milloin ja millä tavalla osaaminen osoitetaan. Tietopuolisen koulutuksen suunnitelma, valmennussuunnitelma tietopuolisen koulutuksen tavoitteet ja opiskelun jaksotus.

12 Alan tutkintotoimikunta myöntää
tutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetun näyttötutkinnon jälkeen. Oppisopimuskoulutuksesta annettavaan osallistumistodistukseen kirjataan valmistavan koulutuksen / valmennuksesta ja työssä oppimisesta saadut arvioinnit.

13 Kehitettäviä asioita Valmennettavat osin pt:n suorittajia, jolloin pt:n turvin he saavat sellaista osaamista, joka voisi olla jo at:n tai jopa eat:n tavoitteiden mukaisia tai sitten sellaista työelämän osaamista, mitä ei ole missään tutkinnon vaatimuksissa -> työelämässä spesiaalitaitoja!! Näyttötutkintojen tutkinnon perusteiden sisältöjen ja vaatimusten tuntemus Valmentajat eivät tunne aikuiskoulutuksena suoritettavia näyttötutkinnon perusteita ja ammattitaitovaatimuksia, joten he eivät osaa ohjata valmennettaviaan osaamisen osoittamista näyttötutkintojen suuntaan. Valmentajilla ei ole yhteistyötä alan aikuiskoulutuksen kanssa, eivät tunne alakohtaisten tutkintovastaavien roolia eikä tutkintotoimikuntien toimintaa.

14 Oppisopimuskoulutus määräysperusteista
Esiin tulleita asioita Huippuosaamisen valmennustoiminnan sisältö ja tavoitteet ovat hyvin alakohtaisia, kilpailutehtäväkohtaisia, ei välttämättä alan tutkinnon sisältöjen mukaisia osaamisen vaatimuksia -> tutkintojen perusteet määräysperusteisia Oppisopimuskoulutus mahdollistaa tutkintotavoitteisen valmennustoiminnan - > tutkinnon perusteita on noudatettava myös ns. valmistavassa koulutuksessa -> valmennuksessa Oppisopimuksen solmimisen ehtona on tutkintotavoitteinen koulutus tai ammatillinen lisäkoulutus työsuhteen aikana. Valmennettavat nuoret eivät välttämättä halua sitoutua niin pitkäksi aikaa saman työnantajan palvelukseen, mitä oppisopimuksella tavallaan edellytetään.

15 Huippuosaamisen valmennusta oppisopimuskoulutuksella Lisätietoja
Hilkka Tuominiemi Koulutuspäällikkö/-tarkastaja


Lataa ppt "Oppisopimuksella mahdollistetaan tutkintotavoitteinen huippuosaamisen valmennus Lajipäällikköpäivät 25.-26.9.2009, Tampere Koulutustarkastaja Hilkka."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google