Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4. Opiskelijan osaamisen arviointi työpaikoilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4. Opiskelijan osaamisen arviointi työpaikoilla"— Esityksen transkriptio:

1 4. Opiskelijan osaamisen arviointi työpaikoilla

2 Opiskelijan osaamisen arviointi
kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja opettaja ammattiosaamisen näytöt arvioidaan tutkinnon osa kokonaan tai osittain osana (tutkinnonosan arvosanaan voi vaikuttaa muukin arviointi kuin ammattiosaamisen näyttö) ammattiosaamisen näytöistä annetaan lisäksi erillinen näyttötodistus koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy oppilaitoksen suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista

3 Opiskelijan osaamisen arviointi
Ensin opetetaan ja opetellaan etukäteen sovitut asiat ja arvioidaan opiskelijan oppimista Kun asiat on opittu, osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä Näyttöön varattava riittävästi aikaa, jotta opiskelijan todellinen osaaminen voidaan luotettavasti todeta Arvioijat seuraavat ja havainnoivat opiskelijan työn tekemisessä ennalta sovittuja, tutkinnon perusteiden mukaisia asioita (arvioinnin kohteet) Lähde: M Lahdenkauppi 2012

4 Opiskelijan osaamisen arviointi
Osaamisen arvioinnin tehtävät: tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta sen jälkeen kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus oppia osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa työkokonaisuuksien hallintana osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkinnon osittain

5 Opiskelijan osaamisen arviointi
Miten arvioidaan? Arvioinnin lähtökohtana ovat asetetut tavoitteet. Apuna käytetään kiitettävän, hyvän ja tyydyttävän arvosanan osaamistason kuvauksia (arviointilomake). Mitä arvioidaan? Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu, työkokonaisuuden toteuttaminen, vastuullisuus, itsenäisyys, työsuorituksen arviointi, oman toiminnan kehittäminen 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky

6 Työprosessin hallinnassa arvioidaan;
työkokonaisuuden toteuttamista (miten opiskelija osaa suorittaa työn oikeassa järjestyksessä työvaiheittain) itsenäisyyttä ja vastuullisuutta työn toteuttamisessa kykyä suunnitella omaa työtään ja arvioida työnsä onnistumista sekä kehittää omaa toimintaansa. Jos työhön normaalisti sisältyy suunnitelman tekeminen, kuuluu sen arviointi tähän kohtaan. Lähde: Arvioinnin opas, Oph 2012

7 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa osoitetaan;
miten opiskelija osaa työskennellä erilaisilla työmenetelmillä miten opiskelija osaa käyttää työhönsä kuuluvia työvälineitä ja koneita miten opiskelija osaa käyttää työhönsä kuuluvia tarvittavia työmateriaaleja Työn perustana olevan tiedon hallinnassa osoitetaan; miten opiskelija osaa käytännön työssä soveltaa sitä tietopohjaa, joka kuhunkin työvaiheeseen liittyy Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa osoitetaan erikseen neljän hallinta: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Lähde: Arvioinnin opas, Oph 2012

8 Opiskelijan osaamisen arvioinnin periaatteita (7/8)
Ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelu opettaja, opiskelija ja työpaikan edustaja käyvät läpi opiskelijan työn tekemisen Vaihtoehtoisia tapoja arviointikeskustelun toteuttamiseen Keskustelu käydään jokaisen täyttämän arviointilomakkeen avulla Opettaja kertaa eri tasoilla vaadittavan osaamisen tutkinnon perusteiden mukaisesti ja sen pohjalta kukin antaa arvosanan arvioinnin kohteittain Opiskelija ja työpaikan edustaja kertovat, miten työ meni ja sen pohjalta käydään keskustelu siitä, mille tasolle osaaminen kuvausten perusteella asettuu ja opettaja kirjaa tulokset Tavoitteena yhteinen näkemys osaamisesta ja sen tasosta Lähde: M Lahdenkauppi 2012

9 Opiskelijan osaamisen arvioinnin periaatteita (8/8)
Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan arvioinnin kohteittain annettujen arviointien pohjalta jokaiselle tutkinnon osalle erikseen. Jos arvioinnin kohteiden arvosanat eroavat paljon toisistaan, ei lasketa niistä mekaanisesti keskiarvoa. Sen sijaan on katsottava opiskelijan osaaminen kokonaisuutena, arvioitava mikä (eli mitkä arvioinnin kohteet) on tärkeintä osattavaa ko. tutkinnon osassa työn tekemisen näkökulmasta Lähde: M Lahdenkauppi 2012

10 Arvioinnin dokumentointi
Arviointikeskustelun tuloksesta yhteenveto arviointilomakkeelle mikäli opiskelija antaa työssäoppimisjaksollaan näytön, työssäoppimista ei tarvitse arvioida erikseen Lomake arkistoidaan kuten kaikki muukin arviointiaineisto


Lataa ppt "4. Opiskelijan osaamisen arviointi työpaikoilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google