Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työssäoppimisen (TOP) prosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työssäoppimisen (TOP) prosessi"— Esityksen transkriptio:

1 Työssäoppimisen (TOP) prosessi
Omnian ammattiopisto Päivitys hyväksytty jory

2 Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi
SOVELTAMISALUE Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian ammattiopiston perustutkinnoissa ja se sijoittuu toistuvana koko opiskeluajalle. Prosessi alkaa, kun työssäoppimista ohjaava opettaja tiedottaa opiskelijalle työssäoppimisen suorittamisesta ja opiskelija laatii työssäoppimista ohjaavan opettajan tukemana työssäoppimisen suunnitelman osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Prosessi päättyy, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti suunnitelman mukaisen työssäoppimisjakson ja antanut siitä palautetta sekä ohjaava opettaja on tallentanut opiskelijahallintajärjestelmään vaaditut tiedot ja toimittanut asianmukaiset dokumentit arkistoitavaksi. Ohjaava opettaja kehittää yhdessä kollegoidensa ja lähiesimiehensä kanssa prosessia ja sen tehokkuutta mm. saatujen palautteiden perusteella. Prosessin hyväksyy Omnian ammattiopiston johtoryhmä. ASIAKKAAT, HEIDÄN TARPEENSA JA VAATIMUKSENSA Prosessin asiakas on opiskelija, joka tarvitsee osana opintojaan vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Työssäoppiminen ammatillisten tutkinnon osien tärkeä oppimismenetelmä. Prosessin tärkeänä sidosryhmänä ovat työssäoppimispaikkojen tarjoajat, jotka mahdollistavat työelämälähtöisen koulutuksen ja joiden mahdollisia tulevia työntekijöitä työssäoppijat ovat. TAVOITE Prosessin tavoitteena on toteuttaa opiskelijan työssäoppiminen tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti noudattaen opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, tutkintokohtaista opetussuunnitelmaa sekä opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä olevaa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmaa. Kriittinen piste (Kr1) prosessin kannalta kriittinen piste on opiskelijan tavoitteisiin ja lähtökohtiin soveltuvan työssäoppimispaikan löytyminen.

3 Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi
SYÖTTEET JA TUOTOKSET Syötteenä on työssäoppimisen suunnitelma ja tuotoksena suoritettu työssäoppiminen, jonka arviointimerkintä on syötetty opiskelijahallintajärjestelmään. Tietoja säilytetään ja hallinnoidaan työssäoppimisen pedagogisessa tietojärjestelmässä sekä opiskelijahallintajärjestelmässä. Paperikopiot arkistoidaan Omnian arkistoon. PROSESSIKAAVIO Prosessin omistajana ohjaava opettaja vastaa työssäoppimisen suunnittelusta, työelämäyhteistyöstä, oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista sekä dokumentoinnista ja raportoinnista opetussuunnitelman ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Työpaikkaohjaajalla on vastuu työpaikalla työturvallisuuteen perehdyttämisestä, opiskelijan ohjaamisesta sekä oppimisen arvioimisesta. Tarvittavat lomakkeet täytetään työssäoppimisen tietojärjestelmään (TOP-verkkopalvelu) sekä arviointimerkinnät viedään Helmi-opiskelijahallintajärjestelmään. Opiskelijan prosessi alkaa työssäoppimisen suunnittelulla ja työssäoppimispaikan hakemisella, jonka jälkeen prosessi jatkuu työssäoppimisen suorittamisella laaditun suunnitelman mukaisesti sekä päättyy arviointikeskusteluun, palautteen antamiseen ja sen käsittelyyn. 6. VASTUUT Prosessista vastaa ohjaava opettaja. Työpaikkaohjaajalla on vastuu työpaikalla työturvallisuuteen perehdyttäminen, opiskelijan ohjaaminen sekä oppimisen arvioiminen työssäoppimissuunnitelman mukaisesti. Omnian ja työssäoppimispaikan vastuut ja velvollisuudet on määritelty kummankin osapuolen allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa. Omniasta allekirjoittaja on rehtori. TOP-verkkopalvelun pääkäyttäjillä on vastuu järjestelmän kehittämisestä ja käyttäjien ohjaamisesta ja kouluttamisesta.

4 Työssäoppiminen (TOP)
Koulutuspäällikkö Perehdyttää työssäoppimi- Seen ja resursoi työssäoppimisen linjausten mukaan. Infoaa TOPista, työssäoppimisen tavoitteista ja työelämän pelinsäännöistä Ohjaa ja auttaa TOP-paikan haussa ja TOP-verkkopalvelun käytössä Tarkistaa ja päivittää TOP-paikan tiedot TOP-verkkopalveluun Uusi TOP-paikka: valmistelee Yhteistyösopimuksen TOP-verkkopalveluun Ohjaava opettaja Varmistaa opiskelijan edellytykset TOPiin Pyytää tiedot TOP-paikasta On yhteydessä TOP-paikkaan ja varmistaa , että paikka täyttää kriteerit A Erityisopetuksen koordinaattori Arvioi mahdollisen tuen tarve Opiskelija Hakee TOP-paikkaa Antaa TOP-paikan tiedot Kr1 Työpaikka- ohjaaja Vahvistaa sopivuuden

5 Työssäoppiminen (TOP)
Koulutuspäällikkö Varmistaa opetussuunnitelman ja ohjeiden mukaisen työssäoppimisen toteutumisen. Varmistaa opettajan työsuunnitelman (resursoinin) mukaisen työssäoppimisen toteutumisen. Ohjaava opettaja Ohjaa keskustelua ja sopii tavoitteista TOP-suunnitelman mukaisesti Ohjaa opiskelijan oppimista , varmistaa TOPin etenemisen yhteydenpidolla, => Helmi Käynnistää/Tukee TOP-suunnitelman tekemistä Organisoi oppimisen arviointikes-kustelun, päättää arvioinnista Organisoi ja sopii ensikäynnin A B Erityisopetuksen koordinaattori Suunnittelee mahdollisen tuen Antaa tai varmistaa mahdollisen tuen Opiskelija Tekee TOP-suunnitelman TOP-verkkopalvelussa Keskustelee ja sopii tavoitteet Työskentelee suunnitelman mukaisesti Pitää yhteyttä opettajaan Arvioi omaa oppimistaan, osallistuu keskusteluun Sopii ensikäynnin Työpaikka- ohjaaja Sopii ensikäynnin Keskustelee ja sopii tavoitteet Ohjaa opiskelijan oppimista, antaa palautetta, Yhteys opettajaan Arvioi opiskelijan oppimista, sallistuu keskusteluun

6 Työssäoppiminen (TOP)
Koulutuspäällikkö Varaa aikaa keskustelulle (tarvittaessa) Opetus-suunnitelman kehittäminen, työelämäyhteityön kehittäminen Antaa palautetta Muistuttaa/valvoo palautteen antamisesta TOP-verkkopalveluun Pitää palautetunnit Huolehtii ateriakorvaukset maksuun, dokumentit arkistoon, kirjaukset opiskelijahallintajärjes- telmään Keskustelee TOPin kehittämisestä palautteiden pohjalta (tarvittaessa) Ohjaava opettaja B Erityisopetuksen koordinaattori Opiskelija Antaa palautteen Osallistuu kertoen kokemukset Hakee tarvittaessa ateriakorvausta Työpaikka- ohjaaja Antaa palautteen Osallistuu, saa tietoa


Lataa ppt "Työssäoppimisen (TOP) prosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google