Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijan arviointi työpaikalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijan arviointi työpaikalla"— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijan arviointi työpaikalla

2 Kaikkiin kolmivuotisiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään puoli vuotta (20 ov) työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, jonka tulee olla suunnitelmallista, ohjattua ja arvioitua Työpaikkaohjaajat vastaavat pääosin opiskelijoiden ohjauksesta ja arvioinnista oppilaitoksen kanssa sovitulla tavalla.

3 Työssäoppimisen arviointi Mitä ja miten arvioidaan?
Työssäoppimisen tavoitteet määritellään täsmällisesti ja konkreettisesti osaamisen tavoitteina Osaaminen on tietojen, taitojen ja käytännön yhdistelmä Arviointiin osallistuville on tiedotettava arvioinnin periaatteet ja niiden soveltaminen.(A 601/2005, 3§) OPH:n ops s. 183 Osaamisen arvioinnissa tarvitaan kriteerit: mitä osaamista juuri tässä vaiheessa ja työtilanteessa tarvitaan? Etukäteen on tiedettävä, millaista on kiitettävä, hyvä ja tyydyttävä osaaminen T1-tason osaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan on pystyttävä työllistymään tutkintoa vastaavalle ammattialalle ja koulutusohjelman mukaisiin työtehtäviin joistakin työtaitojen ja tiedollisen osaamisen puutteista huolimatta.

4

5 Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen otetaan huomioon niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien arvioinnissa, joihin työssäoppimisen tavoitteet opetussuunnitelman mukaan kuuluvat Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia Työssäoppimisesta merkitään päättötodistukseen laajuus ja sisältö lyhyesti, muttei erillistä arvosanaa Työssäoppimisen aikana hankittu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti.

6 Ammattiosaamisen näyttö arviointimenetelmänä
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan opiskelijan osaamista työpaikalla ja oppilaitoksessa Ammattiosaamisen näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelema , toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan opiskelijan osaamista työpaikalla ja oppilaitoksessa Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla.

7 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen, mutta vähintään se, mitä tutkinnon perusteissa on määrätty Ammattiosaamisen näyttö lisää tavoitteellisuutta työssäoppimisessa Ammattiosaamisen näytön suunnittelu lähtee opiskelijan oppimistavoitteista ja työtehtävistä työssäoppimisjaksolla Opettaja arvioi näytön vaikeustason sopivaksi opiskelijalle ja hyväksyy tehtävän ennen näyttöä.

8 Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytössä
Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan niitä asioita, joihin näytön arvioija pystyy luontevasti kiinnittämään huomiota Kaikissa näytöissä ei arvioida kaikkia arviointikohteita vaan ne, joita näytön perusteella on mahdollista luontevasti arvioida Ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien keskeinen osaaminen tulee osoittaa ammattiosaamisen näytöillä Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana s Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot.

9 Arvioinnista täytetään ammattiosaamisen näytön arviointilomake, josta näkyy kaikkien osapuolten antamat arvosanat, sekä arvioinnin yhteenveto ja arvioinnin perustelut arviointikohteittain Opettaja ja työpaikkaohjaaja päättävät näytön arvosanasta yhdessä toimielimen määräämällä tavalla Kaikki osapuolet allekirjoittavat arviointilomakkeen Opettaja huolehtii arviointiasiakirjat arkistoitavaksi.


Lataa ppt "Opiskelijan arviointi työpaikalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google