Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Miksi tutkinnon perustetta uudistetaan? Minna Bálint 3.2.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista näyttötutkinnoista Miksi tutkinnon perustetta uudistetaan? Minna Bálint 3.2.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Miksi tutkinnon perustetta uudistetaan?
Minna Bálint

2 Valmisteilla rakennepoliittisen ohjelman pohjalta
Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen käynnistyy Nuorisotakuu - Nuorten aikuisten osaamisohjelma - - Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen

3 TUTKE2 vaikuttaa tutkinnon perusteisiin
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteissa (13 §) osaamisalat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille (vain tarvittaessa) tutkintonimikkeet (at:lle ja eat:lle vain tarvittaessa) tutkintojen muodostuminen tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi

4 TUTKE2 vaikuttaa tutkinnon perusteisiin
näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista tutkinnossa vähintään yksi pakollinen tutkinnon osa (voivat olla osaamisalakohtaisia) yksi valinnainen tutkinnon osa (12 c §, uusi)

5 Näyttötutkintoaineistojen kehittäminen
OKMn työryhmän tehtävänä on määritellä, miltä osin tutkintotilaisuuksissa tarvitaan erityisiä näyttötutkintoaineistoja ammattitaidon osoittamiseksi ja arvioimiseksi ja mitä aineistot voisivat olla Ehdottaa myös muista toimenpiteistä, joilla kehitetään näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta Toimikausi päättyy Valmistelutyö ei ole sidoksissa olemassa oleviin näyttötutkintoaineistoihin Maksuttomuus Tavoitteena yhtenäistää käytäntöjä Kohderyhmänä tutkintotoimikunnat, tutkinnon järjestäjät ja tutkinnon suorittajat

6 Näyttötutkintojen tukimateriaali = näyttötutkintoaineisto
Voi sisältää sekä yleisiä pelisääntöjä että tutkintokohtaisia materiaaleja Tukimateriaalin tarve voi lisääntyä, jos tutkinnon perusteet jatkossa laaditaan normimuotoon edistää näyttötutkintojen tasalaatuisuutta (läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus) varmistaa niiden työelämävastaavuutta edistää näyttötutkintojärjestelmän joustavuutta ja innovatiivisuutta

7 Opetushallituksessa vireillä
Tutkinnon peruste -asiakirjan mallin kehittäminen Tutkinnon perusteiden rakenteistaminen (eOpetussuunnitelmat) AIPAL- ja AITU-järjestelmien kehittäminen Henkilökohtaistamista koskeva ”opas” Näyttötutkinto-oppaan englanninkielinen käännös

8 Lähtökohtia perusteasiakirjan uudistamistyölle
Tutkinnon perusteissa ei toisteta jo muussa lainsäädännössä sanottua Tutkinnon perusteissa määrätään vain niistä asioista, joihin on laissa annettu määräysvalta Tutkinnon osat nimetään ja laaditaan sisällöltään vastaamaan työelämän toimintaprosesseja Tutkinnon perusteet ovat selkeät, yksiselitteiset ja ytimekkäät Tutkinnon perusteet ovat määräystekstiä, ei esimerkkejä

9 Tutkinnon perusteasiakirja jatkossa (luonnos)
Tutkinnon osat, mahdolliset osaamisalat ja tutkintonimikkeet, mahdolliset pätevöitymiset Tutkinnon muodostuminen Tutkinnossa vaadittava ammattitaito, ammattitaidon osoittamistavat ja arvioinnin perusteet 1 Tutkinnon osa 2 Tutkinnon osa jne. III. Tutkintoa koskevat muut määräykset Liite 1. Tutkinnon kuvaus Jos alakohtainen tarve (esim. SORA)

10 Esimerkki

11 Rahoitus- ja vakuutusalan at
tutkinnon nimen muuttamiseksi tutkintotoimikunta on tehnyt muutosesityksen (finanssialan at) opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tutkintorakenteesta – ei tietoa, milloin asiaa käsitellään Opetushallitus kerää kokemukset uuden tutkinnonperustemallin toimivuudesta 2/2014 Malli tarkoitus virallistaa 3/2014 Ensimmäiset uudella mallilla laaditut perusteet mahdollista toimittaa johtokuntaan 4-5/2014


Lataa ppt "Ajankohtaista näyttötutkinnoista Miksi tutkinnon perustetta uudistetaan? Minna Bálint 3.2.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google