Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Näyttötutkintojärjestelmä Tutkinnot Erilaiset tavat suorittaa tutkinto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Näyttötutkintojärjestelmä Tutkinnot Erilaiset tavat suorittaa tutkinto"— Esityksen transkriptio:

1 Näyttötutkintojärjestelmä Tutkinnot Erilaiset tavat suorittaa tutkinto
Elinikäisen oppimisen ajatus; ei edellytä kokopäiväistä koulussa istumista Osaamisen arviointijärjestelmä Vastuu arvioinnista jakaantuu kolmelle osapuolelle: työnantaja, työntekijä, oppilaitos Työelämä osallistunut tutkintojen perusteiden laadintaan Työelämän edustaja tutkintotoimikunnassa lh tutkintotoimikunta Suomen suurin ( lähihoitajaa vuodessa)‏ Tutkinnon järjestäjät (=oppilaitokset)‏ vastaavat asiantuntevien arvioijien hankkimisesta, kouluttamisesta, perehdyttämisestä suunnittelevat näytöt yhdessä työelämän edustajien kanssa järjestävät näytöt ja arvioivat yhdessä työelämän kanssa toteuttavat näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen

2 Näyttötutkintojärjestelmä
Näyttötutkinnot käyttöön 1994, 2001 Eri tavoin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan = ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa Elinikäisen oppimisen ajatus; ei edellytä kokopäiväistä koulussa istumista Osaamisen arviointijärjestelmä Vastuu arvioinnista jakaantuu kolmelle osapuolelle: työnantaja, työntekijä, oppilaitos Työelämä osallistunut tutkintojen perusteiden laadintaan Työelämän edustaja tutkintotoimikunnassa lh tutkintotoimikunta Suomen suurin ( lähihoitajaa vuodessa)‏ Tutkinnon järjestäjät (=oppilaitokset)‏ vastaavat asiantuntevien arvioijien hankkimisesta, kouluttamisesta, perehdyttämisestä suunnittelevat näytöt yhdessä työelämän edustajien kanssa järjestävät näytöt ja arvioivat yhdessä työelämän kanssa toteuttavat näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen

3 Näyttötutkinnon kolme eri tasoa
Ammatilliset perustutkinnot = valmiudet siirtyä alan työtehtäviin, antaa jatko-opintokelpoisuuden Ammattitutkinnot = alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito, kolmen vuoden työkokemus Erikoisammattitutkinto = hallitsee alan vaativimmat työtehtävät, viiden vuoden työkokemus

4 Keskeisiä periaatteita
Työelämän kanssa tiivis kolmikantayhteistyö: työnantaja, työntekijä ja oppilaitos Useimmat tutkinnon suorittajat osallistuvat valmistavaan koulutukseen Henkilökohtaistaminen; yksilöllinen suunnitelma huomioiden aikaisemmat opinnot, työkokemus jne Tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaidon osoittaminen tutkintotilaisuudessa

5 Erilaisia rahoitusmuotoja
Omaehtoinen koulutus TE-keskuksen rahoitus (työvoimakoulutus)‏ Oppisopimusrahoitus Henkilöstökoulutuspohjainen rahoitus Noste tai jokin muu ”projektirahoitus”

6 Oppisopimuskoulutus Määräaikaiseen työsuhteeseen ja työssäoppimiseen perustuvaa koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä tietopuolisella opetuksella Työtehtävien on vastattava suoritettavan tutkinnon perusteita ja ammattitaito-vaatimuksia Alaikäraja on 15 vuotta

7 Näyttötutkintojärjestelmän toimijat
Opetusministeriö Opetushallitus Työelämä Koulutustoimikunnat Tutkintotoimikunnat Tutkintojen järjestäjät

8 Tutkintotoimikunnan tehtävät
Vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta Sopia tutkintojen järjestämisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa Päättää tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset Päättävät suoritusten arvioinnin oikaisemisesta Kehittää näyttötutkintojärjestelmää

9 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunta
Anu Lindholm, ulkopuolinen sihteeri Birgit Viikari pj.opettaja Soile Helsten, vpj, kuntaliitto Helena Hentunen, ammatinharjoittaja Marja-Kaarina Koskinen, työntekijä Kaijamaija Parviainen, työntekijä Soili Nevala, työntekijä Kirsti Ruusila, työnantaja Rauno Laitila, opettaja

10 Arvioijat Työhönsä motivoitunut
Työelämän arvioija Työhönsä motivoitunut Ensisijaisesti toisen asteen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut Riittävän työkokemuksen omaava Perehtynyt tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin Perehtynyt ammattitaidon arviointiin (arvioijakoulutus)‏ Ei ole osallistunut ko opiskelijan työssä oppimisen ohjaamiseen

11 Työnantaja-arvioija Opetusalan arvioija
Tuntee näyttötutkinto- järjestelmän Tuntee lähihoitajan tutkinnon perusteet Toimii esimiehenä Opetusalan arvioija Kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alan tutkinnon suorittanut Työhönsä motivoitunut Pedagogisen pätevyyden omaava Näyttötutkintomestari Lähihoitajan tutkinnon tunteva

12 Mitä tutkintotilaisuudessa arvioidaan?
Ammattitaito = ne tiedot, taidot, valmiudet, mitä lähihoitajan työssä pitää osata Valtakunnalliset arvioinnin kohteet ja kriteerit jokaiseen tutkinnon osaan erikseen Arvioinnin kohteet määrittävät sen, mitä ammattitaidosta arvioidaan Arvioinnin kriteerit määrittävät sen, millä ehdoilla ammattitaito hyväksytään

13 Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuuden kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan Edellytyksenä hyväksytty henkilökohtainen kirjallinen tutkintotilaisuuden toteuttamissuunnitelma (hensu)‏ eli mitä teen, miten teen, miksi teen ja mitä siitä seuraa

14 Tutkintotilaisuuden rakenne
1. Ammattitaidon osoittaminen sovitussa näyttöympäristössä 2. Tutkintotilaisuutta täydentävä aineisto 3. Tutkinnon osan suorittajan itsearviointi

15 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkinnon yhteiset ammatilliset osat Kasvun tukeminen ja ohjaus 16 ov Hoito ja huolenpito 22 ov Kuntoutumisen tukeminen 12 ov Tutkinnon valinnaiset ammatilliset osat 40 ov Ensihoito Kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito Suu- ja hammashoito Vammaistyö Vanhustyö Asiakaspalvelu- ja tietohallinta Näyttöympäristöt määräytyvät tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti Oppilaitos vastaa, että ne mahdollistavat tutkinnonosan arvioinnin kohteiden mukaisen ammattitaidon arvioinnin KTO: päivähoito, nuorisotyö, koulutoimi, kotipalvelu tms. HHP: terveyskeskusen vuodeosasto, vanhainkoti, kehitysvammaisten laitoshoito, kotihoito tms. KUN: mietenterveys-, päihde-, vammaistyö, pitköaikaissairaiden kuntoutus, lastenj´suojelu, sopeutumisvalmennus -> eri ikäiset asiakkaat erilaiset toimintaympäristöt


Lataa ppt "Näyttötutkintojärjestelmä Tutkinnot Erilaiset tavat suorittaa tutkinto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google