Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Näyttötutkinnon arviointi- ja työpaikkaohjaajakoulutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Näyttötutkinnon arviointi- ja työpaikkaohjaajakoulutus"— Esityksen transkriptio:

1 Näyttötutkinnon arviointi- ja työpaikkaohjaajakoulutus
AMMATTIIN OHJAAMINEN (1. päivä) ja AMMATTITAIDON ARVIOINTI (2. päivä)

2 I päivän OHJELMA: 9.00 Majoittuminen ja aamukahvi
9.15 Tervetuloa Hannele Pulkamo Koulutuspäivien orientaatio 9.45 Näyttötutkintojärjestelmä nuoriso- ja vapaa-ajanohja- uksen perustutkinnossa 11.30 Lounas 12.15 Työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen

3 I päivän OHJELMA jatkuu:
14.00 Kahvi 14.30 Kokemusten jakaminen ja työpaikkaohjaajan ammattiosaaminen Päivällinen

4 Keitä täällä on? Kuka olen? Mistä työpaikasta tulen?
Mitä teen työkseni? Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan työ… Haluaisin, että…

5 Odotukseni ja tavoitteeni:
Tänään haluaisin oppia… Minua mietityttää erityisesti… Toivoisin, että… Mieti hetki ja kirjaa ylös Jaa ajatuksesi vierustoverisi kanssa Yhteinen jako odotuksista ja toiveista

6 Näyttötutkintojärjestelmä
erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa asiakaslähtöisyys ammattitaito osoitetaan työelämässä osaamisen kertyminen eri tavoin: työkokemus, opinnot muun toiminta

7 Ammatilliset perustutkinnot
Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot ja korkeakoulut Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot Alempi ja ylempi korkeakoulu- tutkinto Ammatti- korkeakoulut AMK- jatkotutkinnot AMK-tutkinnot Työelämän jatkotutkinnot Erikoisammatti- tutkinnot Ammattitutkinnot Lukio yo-tutkinto Ammatilliset perustutkinnot Perusopetus 7 – 16 –vuotiaat 1-9 luokat Esiopetus päiväkodeissa tai kouluissa tutkinto mahdollista suorittaa näyttötutkintona

8 Näyttötutkintojärjestelmän perusta
kolmikantayhteistyö tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta tutkinnon suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuudessa henkilökohtaistaminen

9 HENKILÖKOHTAISTAMINEN: AMMATTITAIDON TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN
Osoitettu / saavutettu osaaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Luotettava dokumentti Näyttö Näyttö Tunnustaminen Tunnustaminen Tunnustaminen

10 YLEISIÄ PERIAATTEITA Tutkinnon suoritus ja koulutus ovat eri asioita
Arvioijat eivät toimi kouluttajina Kolmikantaisuus Henkilökohtaistaminen Tutkinnon perusteet kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa Tutkinnot määräytyvät työelämän tarpeiden, ei koulutushierarkian tai tiedelogiikan mukaan

11 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto, tutkinnon osat
1. Ohjaajuus   Ohjaus eri toimintaympäristöissä Ohjauksen menetelmät *** 4. Valinnainen tutkinnon osa 5. Valinnainen tutkinnon osa

12 Ohjaajuus Opiskelutaidot ja oma ops Näyttökurssi
Ryhmätoiminnan perusteet Ohjauksen perusteet Syventävä ohjaajuus Haasteellinen ohjaajuus Ohjaajuuden työssäoppiminen Ohjaajuuden tutkintotilaisuus

13 Ohjaus eri toimintaympäristöissä
Nuorisotyön historia ja yhteiskunnan muutos Nuorisotyön toimintaympäristöt 1 ja 2 Moniammatillinen toiminta Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta Ensiaputaidot ja hygieniapassi Tietotekniikka Viestintätaidot 1 ja 2

14 Ohjauksen menetelmät (eriytyvä, kaikille pakollinen)
Orientaatio ohjauksen menetelmiin Lisäksi valitaan yksi seuraavista (Kanneljärven Opiston koulutus): kulttuuriohjaus liikunnanohjaus luonto- ja elämystoiminta nuorten tieto- ja neuvontapalvelut media- ja verkko-ohjaus EI - teknisten ja käden taitojen ohjaaminen

15 Valinnaiset tutkinnon osat
Tutkinnossa suoritetaan kaksi valinnaista tutkinnonosaa – voidaan ottaa aiemmista tutkinnoista (henkilökohtaistaminen) Kanneljärven Opiston koulutustarjonta: kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus nuorten sosiaalinen vahvistaminen monikulttuurisen toiminnan ohjaus palvelujen tuottaminen EI - projektitoiminnan ohjaus, ikääntyvien ohjaus, paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia

16 Työssä oppiminen ja tutkintotilaisuudet (näytöt)
Näyttötutkinnossa useimmiten suurin osa osaamista hankitaan/on hankittu muualla kuin valmistavassa koulutuksessa. mm. oppisopimuskoulutuksessa ¾ oppimisesta tapahtuu (laskennalli-sesti) työssä

17 Tutkintotilaisuus Tutkinnon suorittaja osoittaa ammatillisen osaamisen eri tavoin(hensu - aina pakollinen, raportit, dokumentit, toiminta, työnäytteet, palautteet) Itsearviointi Kolmikanta yhdessä arvioi osaamisen tutkinnonosan kriteerien pohjalta Arviointipöytäkirjan kirjoitus

18 Valmistautuminen Valmistava koulutus (suoritettuna ennen tutkintotilaisuutta) Työssäoppiminen (tutkinnonosassa arvioitavien osuuksien tekomahdolli-suus – ohjaus työpaikkaohjaajalta) 1 kk ennen sovitaan aika tutkintotilaisuudelle (yhteisen ajan löytyminen) 2 vko aiemmin täytetty hensu arvijoijille

19 Ohjaajuus Keskeinen sisältö on kasvatusvastuuseen ja tavoitteellisuuteen perustuva ohjaajuus. Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja toteuttaa kohderyhmän tarpeiden mukaisen ohjaustilanteen ja siihen sopivat ohjausmenetelmät.

20 Ohjaajuuden arviointikriteerit, opittavaa työssä
Oman työn tavoitteellinen suunnitteleminen ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen ohjauksessa Ohjattavan kohtaaminen Ryhmänohjaustekojen ja motivoinnin hallinta  Osallistava ohjaus Kriiseihin varautuminen Ryhmädynaamisen osaamisen hallinta Nuorisotyön kasvatuksellinen ja sosiaalinen perusta Elämänkaarivaiheiden hallinta Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Seksuaalikasvatuksen tukeminen Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka

21 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perus-tutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 2009
NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA OSAAMISALA, MÄÄRÄYS 17/011/2009, AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET PDF-muodossa saatavissa:

22 Kirjallisuutta Työssäoppimisen ohjaaminen aikuisopiskelijan oppisopimuksessa Aikuisten oppisopimus – osaamista ja kilpailukykyä työpaikoilla PDF-muodossa saatavissa:

23 Työssäoppimisen ohjaaminen aikuisopiskelijan oppisopimuksessa
Anne Sivonen: Aikuinen oppijana ja ohjattavana oppisopimuskoulutuksessa s. 11 Työpaikkaohjaajan tehtäviä ss Työpaikkaohjaajan huoneentaulu s. 14 Kuva 1. Aikuisen oppimisen moniulotteisuus


Lataa ppt "Näyttötutkinnon arviointi- ja työpaikkaohjaajakoulutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google