Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTI"— Esityksen transkriptio:

1 TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTI

2 Kuka voi arvioida tutkintotilaisuuden?
Työssäoppimisjakson ohjaaja ei voi arvioida tutkintotilaisuutta Arvioijalla oltava hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon tai sen osan alalta Arvioijien perehdyttämisen tulee olla säännöllistä ja systemaattista Perehdytys painottuu näyttötutkintokohtaisiin arviointikysymyksiin

3 Arvioinnin määrittelyä
Ammattitaidon arviointi on systemaattista ja suunnitelmallista arviointimateriaalin keräämistä Arvioinnin tulee kattaa kaikki arviointi kriteeristössä määritellyt arvioinnin kohteet Johtopäätökset tehdään suhteessa arviointi kriteeristössä määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin

4 Tutkintotilaisuuden seuraaminen
Arvioijan seurattava riittävästi tutkinnon suorittajan työskentelyä, jotta arviointi on luotettavaa Arvioija kerää monipuolisesti arviointitietoa; havainnoimalla työskentelyä, haastattelemalla työntekijöitä ja asiakkaita Kirjaa havaintojaan tutkintotilaisuuden aikana Ei riitä että tutkinnon suorittaja sanoo osaavansa, hänen on näytettävä osaamisensa työtoiminnassa Pyydä tutkinnonsuorittajalta perusteluja toiminnasta, kysele, keskustele Arvioijalla on oikeus keskeyttää, jos näkee, että potilasturvallisuus vaarantuu (esim. lääkehoito, aseptiikka..)

5 Arvioinnin kirjaaminen
Arvioija kirjaa havaintonsa ennen arviointikeskustelua kriteeristö lomakkeelle Tutkinnon suorittajan itsearviointi kirjallisesti ennen arviointikeskustelua kriteeristö lomakkeelle Opettaja kokoaa arviointipöytäkirjaan kattavasti perustelut arviointiesityksestä

6 Arviointilomakkeet Kaikissa tutkinnon osissa samat arvioinnin kohteet:
1.Työprosessin hallinta 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 3.Työn perustana olevan tiedon hallinta 4.Elinikäisen oppimisen avaintaidot Kriteeristöt on laadittu toiminnallista kieltä käyttäen - Tutkintotilaisuudessa näytetään koko kriteeristö Arviointi tehdään asteikolla 1-3, hylätty

7 Arviointikeskustelu Pidetään tutkintotilaisuuden jälkeen
Kolmikanta arvioinnissa (työnantaja, työntekijä, opettaja; arvioijan rooli pääasiallisen työtehtävän mukainen) Opiskelija lukee kirjoittamansa itsearvioinnin Arvioija lukee kirjoittamansa arvioinnin Jos kirjallisia arviointeja ei ole tehty, voidaan arviointikeskustelu peruuttaa Perustelut eivät saa liittyä muuhun kuin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin Arviointidokumentit säilytetään koululla Opiskelija poistuu huoneesta arvosanan päättämisen ajaksi Opiskelija pyydetään kuulemaan arvosana ja perustelut

8 Arviointikeskustelun jälkeen
Ehdotus arvosanasta tutkintotoimikunnalle Tutkintotoimikunnan päätös arvosanasta •Arvioinnin oikaisupyyntö tutkintotoimikunnalle 14 päivän kuluessa arvosanatiedon saannista •Mikäli arvioijat huomaavat arvioinnissa tapahtuneen virheen, voivat suorittaa uuden arvioinnin (Itseoikaisu)


Lataa ppt "TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google