Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opettavan asiantuntijaorganisaation johtaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opettavan asiantuntijaorganisaation johtaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Opettavan asiantuntijaorganisaation johtaminen
Kari Heiskanen TKK Materiaali- ja kalliotekniikan osasto

2 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Johdanto Jotta voisimme puhua johtamisesta meidän on ensin puhuttava organisaatiosta ja sen tavoitteista. K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

3 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Organisaatiosta Yliopisto-organisaatio on asiantuntijaorganisaation pisimmälle viety muoto. Sen missiona on luoda uutta tietoa ja soveltaa sitä Poikkeaa muista opettamis-organisaatioista siinä, että opetus on osatehtävä K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

4 Eräitä asiantuntijaorganisaation piirteitä
Korkea substanssiosaaminen kaikilla organisaation tasoilla työn itsenäisyys ja vaativuus Useita viiteryhmiä professio tutkija- ja opettajakollegat kansainväliset ja kotimaiset Eri tehtävien sisäiset arvostuserot K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

5 Eräitä asiantuntijaorganisaation piirteitä
Opettamisen ja oppimisen paradigma profession käsitys Arvot profession yhteiset arvot organisaation yhteiset arvot Yliopisto; osasto; laitos;.... Henkilön omat arvot K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

6 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
TEESI 1 Lisäarvoa ei luo opetus SITÄ LUO UUDEN OPPIMINEN ja SEN HALLINTA K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

7 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Määritelmä Pedagogisessa johtamisessa ei pitäisi johtaa opetusta vaan oppimista Miten se on mahdollista? K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

8 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Opetuksen arvot Hyvä opetus ja oppiminen kumpuaa yhteisestä, määritellystä ja normitetusta arvopohjasta Arvot viitoittavat tietä ja antavat perustan oikealle kehittämiselle ja motivaatiolle Arvoprosessi kyselyt ja keskustelut K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

9 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Oppimisen visio Johtajan ja opettajien yhteisen oppimisen paradigman olemassaolo ja ymmärtäminen K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

10 Organisaation kyky vision luomiseen (Senge)
kertoa myydä testata konsultoida LUODA YHDESSÄ vaadittava kyky suunnan määräämiseen ja oppimiseen Opettajien osallistumisaktiivisuus MATALA KORKEA K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

11 Jorma Narikka, Asiantuntijuus Ilmavoimissa
Lyhyt määritelmä: Väärien, puutteellisten, ristiriitaisten ja liiallisten lähtötietojen vallitessa pitää pystyä lyhyessä ajassa ratkaisemaan melkoisen vaikeitakin ongelmia. ”Liikkuvien osien” lukumäärä on niin suuri, että malliratkaisuilla (tyyliin keittokirja) ei tehtävää voi ratkaista. Jorma Narikka, Asiantuntijuus Ilmavoimissa

12 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Kokemuksia Vaatii yhteisen tahtotilan ylläpidettävä keskustelut Johtaminen oleellista Tiedotus ei ole ollut riittävän tehokasta huhut, huoli omasta asemasta K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

13 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
On muistettava, että Kaikki perustuu omiin yhteisiin ajatuksiimme opetuksen tavoitteista, oppimisesta ja arvoista Johtajan henkilökohtaisiin arvoihin ja käsityksiin perustuva rakennelma ei kestä, vaan hitaasti, mutta varmasti, redusoituu ylläpitäväksi manageri-johtamiseksi. K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

14 Eri johtamisen muotojen vertailu: (Rost)
Management autoritäärinen vuorovaikutussuhde; johtajia ja alaisia; tuottaa opetuspalveluja; tulos syntyy koordinoiduista ja hallituista toimista. Leadership vaikutuksellinen vuorovaikutussuhde; johtajia ja seuraajia; yrittää todellista muutosta; muutokset nousevat yhteisistä tavoitteista. This comparison is basically self-explanatory…. K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

15 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Eri johtamisen muotojen vertailu: (Kotter) Management: Suunnittelu ja budjetointi, organisointi ja nimittäminen, valvonta ja ongelman ratkaisu; tuottaa ennustettavuutta, järjestystä, loogisuutta. Leadership: Suunnan aikaansaaminen, Ihmisten suuntaaminen, motivointi ja inspirointi; tuottaa käyttökelpoisen, dramaattisen muutoksen. …as is this one. K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

16 Johtajuus (Bennis ja Nanus )
Visionääriset johtajat johtavat mieluummin ”vetäen” kuin ”työntäen” motivoimalla mieluummin kuin käskien; mieluummin luoden saavutettavia, mutta haastavia tavoitteita joita kohden pyrkiminen on palkisevaa kuin manipuloimalla mahdollistaen ihmisten käyttää omaa aloittellisuuttaana ja kokemustaan mieluummin kuin kieltäen tai rajoittaen heidän kokemustaan tai toimiaan Self-explanatory. K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

17 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Johtajuus ( Kotter) Johtajuus tarkoittaa Suunnan määrittelemistä -- tulevaisuuden visoon kehittämistä ja strategiota niiden saavuttamiseksi ihmisten suuntaamista -- suunnan kommunikointia sanoin ja teoin kaikille visioon vaikuttaville motivointia ja inspirointia -- ihmisten innostaminen ylittämään suuriakin tavoitellun toiminnan synnyn poliittisia, byrokraattisia ja resurssiesteitä; tyydyttäen inhimillisiä perustarpeita, jotka usein ovat hoitamatta. Self-explanatory. K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

18 Syväjohtaminen (Nissinen)
Luottamuksen rakentaminen Opettajien motivointi Opettajien älyllinen herättäminen Opettajien yksilöllinen kohtaaminen K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

19 Luottamuksen rakentaminen
Johtamisen ammattitaito ja sen kehittäminen Johtaminen joukossa yhteiset tilaisuudet Kaksipuolisen kommunikaation avoimuus julkinen; kahdenkeskeinen Rehellisyys Oikeudenmukaisuus K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

20 Opettajien motivointi
Yhteiset, yhdessä suunnitellut tavoitteet Oman esimerkin voima Luottamus opettajien kykyyn ja haluun Yhteiset arvot Koulutus K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

21 Opettajien älyllinen herättäminen
Ota opettajat mukaan suunnittelemaan toteutusta koko opetuksen rakenne yksittäisten kurssien liittyminen edelliseen työkalut kuten ydinainesanalyysi K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

22 Opettajien yksilöllinen kohtaaminen
Opettajien tarpeista huolehtiminen hallintoasiat; arvoristiriita; palaute ja palkitseminen Opettajien kuunteleminen ja mielipiteiden huomioonottaminen Mielipidejohtajat! K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

23 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
Arvoristiriita Manageroiva opetuksen määrää kontrolloiva ja ohjeistava VS Profession ”hyvään” opetukseen ja oppimistuloksiin tähtäävä pyrkimys K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

24 K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä
TEESI Opetuksen johtaminen on pitkälti manageri-johtamista Oppimisen johtaminen visionääristä leadership-johtamista K. Heiskanen Pedaforum 2003 Jyväskylä

25 Oppimista voi johtaa YHTEENVETO yhteisen kasvatustavoitteen luomisella
yhteisten opetustavoitteiden luomisella määrittelemällä opetuksen arvot antamalla opettajille tavoitteet Joukon yhteisöllisyys ja keskinäinen luottamus on pohja, jolle voi rakentaa K. Heiskanen

26 Arvoista tulee voida keskustella
Arvoprosessi Arvoista tulee voida keskustella Arvoprosessi (uusittava aika-ajoin) kyselyt keskustelut synteesi Yhteinen päätös Organisaatiomme tukemat arvot Julkaistava, informoitava, tuotava esiin uusien opettajien perehdytyksessä! K. Heiskanen

27 ARVOT Arvot viitoittavat tietä ja antavat perustan oikealle kehittämiselle ja motivaatiolle K. Heiskanen

28 ARVOT OPPIMISEN MUUTOS TAVOITETILA KEHITTÄMIS TOIMET YHTEISET
TAVOITTEET NYKYTILA LÄHIVUOSIEN VISIO TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI TEKNIIKKA NYKYTILAN REHELLINEN ARVIO SWOT K. Heiskanen


Lataa ppt "Opettavan asiantuntijaorganisaation johtaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google