Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen

2 Ajatuksia johtajuudesta
“Johtajuutta ei harjoiteta niinkään sanoin, vaan pikemminkin asentein ja teoin.” Harold Geneen,Perustaja, MCI Communications

3 Ajatuksia johtajuudesta
“Erinomaiset johtajat vetoavat seuraajiensa sydämmiin – ei heidän mieliinsä.” Tuntematon kirjoittaja

4 Ajatuksia johtajuudesta
“Oletan, että johtajuus joskus merkitsi lihaksia; mutta nykyään se merkitsee ihmisten kanssa toimeentulemista.” Indira Gandhi

5 Ajatuksia johtajuudesta
“Johtajuuden perusytimeen kuuluu se, että johtajalla täytyy olla visio.” Theodore Hesburgh Ajatuksia johtajuudesta “Miksi on tärkeää, että me järjestönä valitsemme johtajamme viisaasti?” Heidän päätöksensä vaikuttavat toimintaamme He vaikuttavat siihen, kuinka muut näkevät meidät Johtajuus vaikuttaa jäsenyyteen Jos seuraamme tehottomia johtajia, meistä voi itsestäänkin tulla tehottomia

6 Miksi olemme täällä? Johtajuuden merkitys Uusi johtajasukupolvi
Johtajien kehittäminen “Ihmettelet varmaan sitä, miksi olemme täällä….” Käy läpi kaikki tämän esitelmän tavoitteet: Olemme täällä tarkastellaksemme johtajuuden merkitystä. Me olemme kaikki käyttäneet sanaa “johtajuus”, mutta tarkoittaako se samaa asiaa meille kaikille? Olemme täällä puhuaksemme uusien lionjohtajien tunnistamisen tärkeydestä Olemme täällä keskustellaksemme siitä, mitä voimme tehdä uusien johtajien kehittämiseksi

7 Mitä johtajuus on? “Johtajat ovat yksilöitä, jotka määrävät työryhmän suunnan, saavat ryhmän jäseniltä sitoumuksen siihen ja motivoivat jäseniä saavuttamaan suunnan määrittämät tulokset. Yksilöt eivät voisi toimia näin yksinään.” Mukautettu J.A. Congerilta, Learning to Lead Aloita määritelmästä: Jotkut ovat monimutkaisia

8 Mitä johtajuus on? “Johtajuus on muiden toimien ja pyrkimysten mobilisoimista yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.” Toiset ovat yksinkertaisia

9 Tarvitsemmeko me johtajia?
Mieti, kuinka elämä olisi erilaista ilman johtajuutta: Perheissä Koulutuksessa Työelämässä Palvelujärjestöissä Miksi on tärkeää, että kehitämme ja valitsemme tehokkaita johtajia? Heidän päätöksensä vaikuttavat siihen, kuinka toimimme He vaikuttavat siihen, kuinka muut näkevät meidät Heidän toimintansa vaikuttaa jäsenyyteen Jos seuraamme tehottomia johtajia, meistä voi itsestäänkin tulla tehottomia

10 Menestyksekkäät johtajat ovat kykeneviä
kommunikoimaan motivoimaan rakentamaan tiimejä ratkomaan ongelmia selvittämään konflikteja hallitsemaan muutosta edistämään luovuutta Keskustele johtamisen perustaidoista: kommunikoinnista motivoinnista tiimien rakentamisesta ongelmien ratkomisesta konfliktien selvittämisestä muutoksen hallitsemisesta luovuudesta

11 Menestyksekkäiden johtajien työskentelytavat
Haasta vanhat tavat Luo yhteinen visio Anna muille tilaa toimia Näytä tietä Anna rohkaisua Johtajuudesta tekemänsä kattavan tutkimuksen tuloksena Jim Kouzes ja Barry Posner ovat laatineet listan menestyksekkäiden johtajien käytännöistä. He esittelívät sen kirjassaan The Leadership Challenge.

12 Vanhojen tapojen haastaminen
Kohtaa ja voita esteet Älä koskaan pelkää epäonnistumista Tutkimukset osoittavat, että useimmat tehokkaista johtajista ovat kohdanneet haasteita ja muutoksia. Nämä johtajat ovat huomanneet, että jos he haluavat suorittaa tärkeän tehtävän menestyksekkäästi, heidän tulee ensin haastaa olemassa olevat menettelytavat. He eivät myöskään anna epäonnistumisen riskin estää heitä saavuttamasta päämääriään. Anna esimerkki johtajasta, joka haastoi vanhat menettelytavat. Esim. Nelson Mandela

13 Yhteisen vision luominen
Tiimin tavoitteet Innostus Todellinen johtaja varmistaa, että hänen visionsa on yhdenmukainen tiimin vision kanssa. Päämäärä on tiimin yhteinen, eikä ainoastaan yhden henkilön tavoite, josta muut tarvitsee vakuuttaa. Kouzes ja Posner huomauttavat, että: Johtajilla on halu saada jotain aikaiseksi He ymmärtävät, että ihmiset eivät seuraa, jolleivat he koe visiota omanaan He tuntevat tiiminsä jäsenet ja tietävät, kuinka heidän kanssaan tulee kommunikoida He tunnistavat tiimin jäsenten tarpeet ja intressit He osoittavat innostusta visiotaan kohtaan ja levittävät innostusta myös muille Anna esimerkki johtajasta, jonka loi yhteisen vision. Esim. Martin Luther King

14 Tilan antaminen muiden toiminnalle
Jaetut päätökset Tarkoitus Ohjaus ja tuki Luottamus ja varmuus Johtajat eivät kontrolloi, vaan he: Näkevät arvon siinä, että antavat muiden tehdä päätöksiä Tietävät, että tiimin jäsenten tulee kehittää käsitys “omistajuudesta”, jotta heidän työnsä olisi merkityksellistä Ohjaavat ja tukevat Edistävät luottamusta ja varmuutta tiimin jäsenten keskuudessa Anna esimerkki johtajasta, joka antoi muille mahdollisuuden toimia. Esim. Melvin Jones (Voit valita yhden alueesi menestyksekkäistä kouluttajista tai johtajista.)

15 Näytä muille tietä Toimi esimerkkinä muille Tee se, mitä olet luvannut
Pienet asiat = onnistuminen Johtajat: Toimivat esimerkillisesti: he tekevät asiat ensimmäisinä Eivät pyydä muita tekemään asioita, joita eivät itse suostu tekemään Varmistavat, että he tekevät sen, minkä ovat luvanneet Ymmärtävät, että pienet asiat johtavat kollektiivisesti koko tiimin onnistumiseen Anna esimerkki johtajasta, joka näytti muille tietä. Esim. Gandhi

16 Anna rohkaisua Älä anna periksi vaikeina aikoina
Yksinkertaiset teot/suuret eleet Anna tukea muiden motivoimiseksi Johtajat rohkaisevat tiimiään jatkamaan, vaikka se olisikin vaikeaa. He: Rohkaisevat yksinkertaisten tekojen ja/tai suurten eleiden kautta Tarjoavat tunnustusta ja palkintoja ja juhlivat menestystä Opastavat ja tarjoavat tukea muiden motivoimiseksi Anna esimerkki johtajasta, joka antoi muille rohkaisua. Esim. Äiti Teresa

17 Menestyksekkäiden johtajien työskentelytavat
Omaatko sinä nämä ominaisuudet? Vanhojen tapojen haastaminen Yhteisen vision luominen Tilan antaminen muiden toiminnalle Tien näyttäminen Rohkaisun antaminen Näetkö ne muissa? Keskustele niistä tavoista, joilla panostamme työhömme lionjohtajina. Ota huomioon matkustaminen, kokoukset, puhelinsoitot, puheet jne. Käytämmekö kaikkia näitä tilaisuuksia mahdollisuutena omien johtotaitojemme harjoittamiseksi? Mieti omia kokemuksiasi. Etsimmekö uusia johtajia samalla, kun harjoitamme omaa rooliamme lionjohtajina? Siirtymävaihe: Eikö meidän tulisi aloittaa?

18 Ketä johtajamme ovat? Viralliset Epäviralliset
Keskustele virallisista ja epävirallisista johtajista: Virallisia johtajia ovat valitut tai nimitetyt johtajat: piirin virkailijat, johtajat, klubivirkailijat jne. (Anna esimerkkejä virallisista johtajista, jotka ovat osittaneet todellista johtajuutta) Epävirallisia johtajia ovat ne lionit, jotka eivät välttämättä toimi johtajina “auktoriteettinsa” perusteella, vaan jotka pikemminkin osoittavat onnistunutta johtajuutta kokouksissa sekä suunnittelu- ja projektityössä. (Anna esimerkkejä tuntemistasi epävirallisista johtajista, jotka osoittavat johtajuutensa tehokkaasti.) Yksi asia, joka meidän tulisi pyrkiä varmistamaan johtajuuden kehittämisestä puhuessamme, on se, että epävirallisille johtajille tarjotaan rohkaisua ja mahdollisuus tulla järjestön viralliseksi johtajaksi.

19 Miksi meidän täytyy kehittää uusia johtajia?
Vääriin lioneihin keskittyminen Valokeila voi olla suunnattu väärään kohteeseen ja valokeilassa voi olla lion, joka: Ei edusta lionismin ihanteita Ei tarjoa hyvää esimerkkiä On uhkaava muita kohtaan Kommentoi negatiivisesti muita lioneita tai kritisoi heidän luonteenpiirteitään Käyttää manipulatiivisia, kontrolloivia tai diktatuurimaisia keinoja Pyrkii johtoasemiin ainoastaan vallan vuoksi

20 Miksi meidän täytyy kehittää uusia johtajia?
Samoihin lioneihin keskittyminen Monet nykyisistä johtajistamme ovat ylityöllistettyjä. (Anna esimerkki tyypillisen klubi- tai piirivirkailijan työmäärästä.) Uudet johtajat voivat helpottaa niiden johtajien painolastia, jotka nyt kantavat paljon vastuuta.

21 Miksi meidän täytyy kehittää uusia johtajia?
Tietämättömyys Jotkut voivat olla tietämättömiä palvelemiemme jäsenten ja paikkakuntien tarpeista.

22 Miksi meidän täytyy kehittää uusia johtajia?
Uudet ideat Jokainen yksilö tuo mukanaan ainutlaatuisia kokemuksia, ideoita ja arvoja. Uudet johtajat tuovat mukanaan myös paljon innostusta… He haluavat tehdä työnsä hyvin ja todistaa olevansa johtoasemansa arvoisia. Innostus

23 Tunnista uusi johtajasukupolvi
Heijasta jäsenyyttä Uusi johtajasukupolvi ei tarkoita vain nuorempien johtajien ryhmää. Se tarkoittaa kaiken ikäisten ja kokonaisvaltaisesti jäsenpohjaa heijastavien lionien kokoonpanoa, joka koostuu toistensa lahjoja ja taitoja kunnioittavista lioneista, jotka voivat yhdessä opastaa meitä sekä nyt että tulevaisuudessa.

24 Kuinka toteutamme sen? Kysymys kuuluu: kuinka menettelemme uusien johtajien tunnistamisessa ja kehittämisessä? Olemassa ei ole yhtä oikeata vastausta, vaan tiettyjä asioita, jotka voimme tehdä, sekä resursseja, joita voimme käyttää

25 Harjoita itse tehokasta johtajuutta
Haasta vanhat tavat Luo yhteinen visio Anna muille tilaa toimia Näytä tietä Anna rohkaisua Noudata itse menestyksekkäiden johtajien työskentelytapoja kaikessa liontyössäsi.

26 Jaa johtajuuden konsepti muiden lionien kanssa
Haasta vanhat tavat Luo yhteinen visio Anna muille tilaa toimia Näytä tietä Anna rohkaisua Käytä hyväksesi jokainen tilaisuus jakaa piirisi tai klubisi ryhmien ja yksilöiden kanssa se, mitä tiedät johtajuudesta. (Anna esimerkkejä siitä, milloin näin on mahdollista tehdä ja kuinka) Tarjoudu toimimaan mentorina.

27 Tunnista potentiaali Etsi lioneja, jotka osoittavat johtotaitoja
Etsi lioneja, jotka ilmaisevat kiinnostusta olla toiminnassa aktiivisemmin mukana Pidä silmäsi auki ja tarkkaile seuraavaa johtajasukupolvea ja niitä, jotka jo osoittavat johtajuutta joillain tapaa tai jotka osoittavat toimintansa kautta haluavansa itselleen enemmän vastuuta.

28 Rohkaise Rohkaise heitä osallistumaan lioneiden mentorointiohjelmaan
Rohkaise heitä pyrkimään lionvirkaan Rohkaise heitä tutustumaan LCI:n johtajakoulutukseen: Johtajakoulutusinstituutit Sähköinen oppiminen Rohkaise potentiaalisia johtajia suorittamaan lionien mentorointiohjelman neljä tasoa Rohkaise heitä ottamaan seuraava askel ja pyrkimään lionvirkaan ja kerro heille, että tuet heidän pyrkimystään Rohkaise heitä ja tue heidän osanottoaan instituutteihin ja seminaareihin Muistuta heitä, että lionien verkkosivut tulevat lisäämään lionien oppimiskeskuksessa johtajille tarjolla olevia resursseja

29 Tue Merkityksellisiä projekteja Mentorointia ja opastusta
Tunnustamista Henkilökohtaista tyydytystä Tue heidän pyrkimyksiään aina kun mahdollista varmistamalla, että he: Ovat mukana merkityksellisissä projekteissa ja toiminnassa Saavat sellaista mentorointia ja opastusta, joka auttaa heitä menestymään Saavat tunnustusta työstään Saavat henkilökohtaista tyydytystä muiden palvelemisesta

30 Tehtävämme Sopia tarpeista Kehittää uusia johtajia
Palkita ja keskittää huomio Nykyisinä, uutta johtajuutta edistämään pyrkivinä lionsjohtajina, tehtävämme on: Auttaa muita lioneja huomaamaan tarpeen uusille johtajille sen varmistamiseksi, että lionismi pysyy vapaaehtoistyöjärjestöjen eturintamalla Keskittyä kaikilta liontoiminnan alueilta tulevien johtajien tunnistamiseen ja kehittämiseen Laittaa uudet johtajat valokeilaan ja taata, että heille annetaan tunnustusta ja että he tuntevat itsensä palkituiksi henkilökohtaisista suorituksistaan

31 Ajatuksia johtajuudesta
“Todellista johtajuutta tulee harjoittaa seuraajien hyödyksi, ei johtajien kokomusten rikastuttamiseksi.” Robert Townsend Lopuksi meidän tulee muistaa, että johtajuudessa ei ole kyse statuksesta ja vallasta, vaan palvelusta ja kovasta työstä. Kiitos ajastanne.

32 Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen
Jätä tarvittaessa aikaa kysymyksille ja vastaukselle.


Lataa ppt "Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google