Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjaustarvearvio ja ohjaustarve kartta/ Ryhmänohjaajan näkökulma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjaustarvearvio ja ohjaustarve kartta/ Ryhmänohjaajan näkökulma"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjaustarvearvio ja ohjaustarve kartta/ Ryhmänohjaajan näkökulma
SOTEn Varala, Tampere Ohjaustarvearvio ja ohjaustarve kartta/ Ryhmänohjaajan näkökulma Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma Sirpa Salo-Saari

2 OPISKELIJOIDEN KOULUTUS- JA AMMATTIURAN VALINNAN
Jukka Lerkkanen OPISKELIJOIDEN KOULUTUS- JA AMMATTIURAN VALINNAN PÄÄTÖKSENTEKOTAITOJEN KEHITTÄMINEN Sirpa Salo-Saari

3 Ohjaustarvearvio Ohjaustarvearvio testi
Opiskelijan ohjaustarvearvio ryhmänohjaajan apuna (HOPS): 1.-2. Mitä pitää tietää? 3.-7. Mitä vaiheita pitkin tulee edetä? Ohjaustarvearviokartta Sirpa Salo-Saari

4 Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ohjaustarvearvio Testi on tehty etenkin opiskelijan ja opinto-ohjaajan työvälineeksi Antaa ryhmänohjaajalle tietoa opiskelijan suhteesta opiskeluun Asenteesta Kiinnostuneisuudesta Ulkoisista olosuhteista (elämäntilanteen haastavuus) Kyvystä tehdä päätöksiä Kyvystä sitoutua Henkilökohtaisissa keskusteluissa apuvälineenä Mahdollistaa pienryhmän muodostamisessa (samantyyppiset vastaukset) Lisäohjausta tarvitsevat opiskelijat esille Lomake tarkasteltavaksi ja kommentointiin Ammatillinen opettajakorkeakoulu

5 Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ohjaustarvearvio Opiskelija saa tietoa päätöksenteon vaiheestaan ja siitä millaiset ohjauspalvelut voivat parhaiten tukea hänen valintojaan. Ryhmänohjaaja / Opinto-ohjaaja saa tuloksesta arvioinnin siihen, kuinka paljon opiskelija tarvitsee henkilökohtaista tukea ja missä määrin hän kykenee omaehtoiseen informaation hankintaan. Koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää tuloksia, sillä opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat tärkeä informaatio, kun tehdään ohjauspalvelujen järjestämistä koskevia ratkaisuja Ammatillinen opettajakorkeakoulu

6 Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ohjaustarvearvio Painopiste haittaavien ajatusten kartoittamisessa => näillä todettu olevan selkeä yhteys päätöksenteon vaikeuksiin ja opiskelijoiden ohjaustarpeiden määrään ja laatuun 32 osiota, vastausaika 5-15 min Kokonaispistemäärä: laske kaikki osiot yhteen (32 osiota) Päätöksenteon vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 32 (16 osiota) Sitoutumisen vaikeus ; laske seuraavat osiot yhteen: 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 (12 osiota) Ulkoinen vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 6, 7, 22, 31 (4 osiota) Kokemuksia… Ammatillinen opettajakorkeakoulu

7 OHJAUSTARVEARVIO KARTTA
ULKOINEN VAIKEUS => Valitseminen PÄÄTÖKSENTEON VAIKEUS =>Jäsentäminen =>Laajennus/Kiteytys SITOUTUMISEN VAIKEUS => Toteuttaminen 5. LAAJENTAMINEN Mahdollisuuksien etsintä KITEYTTÄMINEN Karsitaan OHJAUSTARVEARVIO KARTTA 4. TIETOJEN JÄSENTÄMINEN Itsetuntemus  tavoite suhde Ajattelu/tunteet Kokemukset 6. VALITSEMINEN 2-3- vaihtoehtoa järjestys 7. TOTEUTTAMINEN Suunnitelma käytäntöön 3. OIVALTAMINEN Lähtötilanne Tavoite Kuilu 8. M ETAKOGNITIOT; ARVIOINTI, KUINKA TEEN PÄÄTÖKSIÄNI TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA: realistisuus, minä  vaatimukset Mitkä osiot painottuvat => missä vaiheessa siltaa kuljen kts. Yhteys PILVIEN sekä vastausten (laske osiot) YHTEYDET Linkit 1.-2. MITÄ PITÄÄ TIETÄÄ ITSESTÄ SUHTEESSA OPISKELUUN 3.-7. MITÄ VAIHEITA PITKIN TULEE EDETÄ? 3. Ymmärrän, että minun tulee tehdä valinta/päätös. Oivallan, että minulla on ongelma, joka tulee ratkaista. 4.Tiedän kuka minä olen ja mitkä ovat mahdollisuuteni suhteessa tavoitteeseen. Ymmärrän kuinka teen tärkeitä päätöksiä. 5. Tunnistan koulutukset ja ammatit, jotka sopivat arvoihini, kykyihini ja kiinnostuksiini. Pystyn poimimaan vaihtoehdoista muutaman. OHJAUSTARVEARVIO KARTTA apuna 6. Pystyn laittamaan vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen ja tekemään päätöksen. 7. Saatan valintani päätökseen Henkilö-kohtainen ohjaus ITSETUNTEMUS: pidän, osaan, pyrkimykseni Kevyesti tuettu ohjaus Neuvonta Tieto- ja informaatio-palvelut Olen valitsemassa ammattiuraani Saavutan tavoitteeni Jukka Lerkkanen Jukka Lerkkanen 3/2011

8 Ohjaustarvearvio kartta
Löytyy ??? Jaetaan A3 kokoisena tarkasteltavaksi Selventää eri mahdollisuuksia Kuvaa vaihtoehtoja ja väyliä Uskoa selviytymiseen HOPS keskustelun ohessa Sirpa Salo-Saari


Lataa ppt "Ohjaustarvearvio ja ohjaustarve kartta/ Ryhmänohjaajan näkökulma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google