Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pedagoginen johtajuus Jyväskylän Yliopisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pedagoginen johtajuus Jyväskylän Yliopisto"— Esityksen transkriptio:

1 Pedagoginen johtajuus Jyväskylän Yliopisto 7.4.2004
Kari Heiskanen Teknillinen Korkeakoulu

2 Ohjelmamme tänään 09:00 Aloitus, päivän tavoite
Mitä päivältä odotatte? 09:10 Voiko ja pitääkö pedagogiikkaa johtaa? Perusteita, perusoletuksia ja teesejä 09:30 Pohdintaa ja porinaa pienryhmissä (teema: opettaminen, oppiminen ja johtajuus) 09:50 Purku ja keskustelu 10:20 Tauko 10:40 Organisaation arvoista 11:00 Pohdintaa ja porinaa pienryhmissä (teema: opetuksen arvot) 11:20 Purku ja keskustelu 11:50 Yhteenveto Miten opetuksen arvot liittyvät pedagogiseen johtajuuteen? 12:00 lopetus

3 Mitä päivältä odotatte? Laitoksellenne Itsellenne
Aloitus Mitä päivältä odotatte? Laitoksellenne Itsellenne

4 Minun tavoitteeni tälle päivälle:
Aloitus Minun tavoitteeni tälle päivälle: Saada teidät pohtimaan opetuksen ja oppimisen sekä johtamisen välisiä suhteita

5 Voiko ja pitääkö pedagogiikkaa johtaa?

6 Pedagogisessa johtamisessa
Määritelmä Pedagogisessa johtamisessa ei pitäisi johtaa opetusta vaan oppimista Miten se on mahdollista?

7 Oppimisesta oppiminen on oppijan tiedoissa ja taidoissa sekä havaitsemis- että ajatustavoissa tapahtuvaa suhteellisen pysyvää muutosta haluttuun entistä kehittyneempään suuntaan; harjaantuminen on usein tärkeä osa oppimistasuuntaan; harjaantuminen on usein tärkeä osa oppimista

8 Oppimisesta Oppiminen on minä keskeinen prosessi, jossa oppija valikoi, tukitsee ja jäsentää informaatiota aiemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta.

9 Miten tällaista minä-keskeistä prosessia voi johtaa?
Johtamisesta Miten tällaista minä-keskeistä prosessia voi johtaa?

10 Vanha vihtahousu Käskemistä! Ei vuoropuhelua? Tehtävänanto?
Hierarkkinen organisaatio Kuinka monelle tuli tämä tilanne mieleen johtamisesta?

11 Management johtaminen
Vanha vihtahousu Management johtaminen autoritäärinen vuorovaikutussuhde; johtajia ja alaisia; tuottaa opetuspalveluja; tulos syntyy koordinoiduista ja hallituista toimista. Suunnittelu ja budjetointi, organisointi ja nimittäminen, valvonta ja ongelman ratkaisu; tuottaa ennustettavuutta, järjestystä, loogisuutta.

12 Oppimisen management johtaminen
Tästä ei liene oppimisen johtamiseen? Se tarvitaan kuitenkin pohjaksi! Hyvään opetukseen kuuluu se, että myös yksityiskohdat ovat hallussa salit varattu; AV laitteet toimii; harjoitus assistentti on paikalla jne.

13 Keskustellaan hieman kolmen hengen ryhmissä
Oppimisen johtaminen Keskustellaan hieman kolmen hengen ryhmissä Jos ei management johtaminen toimi niin mikä sitten? konstruktivistinen oppimiskäsitys Bloomin tavoitetaksonomia Aikaa n 20 minuuttia

14 Voisiko johtaminen olla tätäkin?
Leadership johtaminen vaikutuksellinen vuorovaikutussuhde; johtajia ja seuraajia yrittää todellista muutosta muutokset nousevat yhteisistä tavoitteista. Suunnan aikaansaaminen, Ihmisten suuntaaminen, motivointi ja inspirointi tuottaa parhaimmillaan käyttökelpoisen, dramaattisen muutoksen.

15 Johtajuus ( Kotter) Johtajuus tarkoittaa Suunnan määrittelemistä
tulevaisuuden vision kehittämistä ja strategiota niiden saavuttamiseksi ihmisten suuntaamista suunnan kommunikointia sanoin ja teoin kaikille visioon vaikuttaville motivointia ja inspirointia ihmisten innostaminen ylittämään suuriakin tavoitellun toiminnan synnyn poliittisia, byrokraattisia ja resurssiesteitä; tyydyttäen inhimillisiä perustarpeita, jotka usein ovat hoitamatta. Self-explanatory.

16 Oleellisia komponentteja !
Luottamuksen rakentaminen Opettajien motivointi Opettajien älyllinen herättäminen Opettajien yksilöllinen kohtaaminen

17 Luottamuksen rakentaminen
Johtaminen joukossa yhteiset tilaisuudet, oma opetus Kaksipuolisen kommunikaation avoimuus julkinen; kahdenkeskeinen Rehellisyys Tasapuolisuus Oikeudenmukaisuus Elä niin kuin sanot

18 Opettajien motivointi
Yhteiset, yhdessä suunnitellut tavoitteet toimiminen katalysaattorina ”työkalujen käyttö” rakentava kyseenalaistaminen synteesin teko Luottamus opettajien kykyyn ja haluun Kehityskeskustelut (tms) Yhteiset arvot Koulutus Oman esimerkin voima

19 Opettajien älyllinen herättäminen
Tuo opettajat suunnittelemaan toteutusta koko opetuksen rakenne oppimispolut kurssien liittyminen toisiinsa toistot yksittäiset kurssit tavoitteet tieto/taitoaines muilta kursseilta ydinainesanalyysi

20 Opettajien yksilöllinen kohtaaminen
Opettajien tarpeista huolehtiminen hallintoasiat; arvoristiriita; palaute toiminta! ei henkilö! palkitseminen Opettajien kuunteleminen ja mielipiteiden huomioonottaminen Mielipidejohtajat!

21 ARVOT OPPIMISEN MUUTOS TAVOITETILA KEHITTÄMIS TOIMET YHTEISET
TAVOITTEET NYKYTILA LÄHIVUOSIEN VISIO TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI TEKNIIKKA NYKYTILAN REHELLINEN ARVIO SWOT

22 Tuleva opetuksen tavoitetila
Mikä on kasvatustavoitteenne? Laitos/Tiedekunta/Yliopisto Se tulee yhdessä (opettajat+oppilaat) keskustella ja tiedostaa sekä tietoisesti päättää! Minkälaisia Yliopiston/sen opettajien arvoja se kuvastaa?

23 Tuleva opetuksen tavoitetila
Mitkä oppimistavoitteet asetatte? tietotavoitteet taitotavoitteet asennetavoitteet Tutkinto/pääaine/kurssi Tavoitteiden määrääminen yhdessä oltava mitattavavissa (formatiivinen tai summatiivinen)

24 Opetuksen arvot Hyvä opetus ja oppiminen kumpuaa yhteisestä, määritellystä ja normitetusta arvopohjasta

25 ARVOT Arvot viitoittavat tietä ja antavat perustan oikealle kehittämiselle ja motivaatiolle

26 Arvoista tulee voida keskustella
Arvoprosessi Arvoista tulee voida keskustella Arvoprosessi (uusittava aika-ajoin) kyselyt keskustelut synteesi Yhteinen päätös Organisaatiomme tukemat arvot Julkaistava, informoitava, tuotava esiin uusien opettajien perehdytyksessä!

27 Opetuksen arvot Hyvin karkeasti sanottuna tekniikan yliopisto-opettajat jakautuvat arvoiltaan kahteen pääryhmään tiedonvälittäjiin kasvattajiin EROTTAVAT TEKIJÄT kasvattajan vastuun kokeminen kasvatustavoitteiden asettaminen

28 Miten suhtaudutaan kasvatukseen?
Arvot Miten suhtaudutaan kasvatukseen? Miten suuri on opettajan vastuu opettamis-oppimisketjusta? kasvattaja--- tiedon jakaja Indoktrinaatio

29 Arvojen noudattamisen mittaaminen opetuksessa/oppimisessa on vaikeaa
Itseanalyysi opiskelijakyselyt vertaisarviointi

30 Arvot Keskustellaan uusissa kolmen hengen ryhmissä Mitkä voisivat olla JY:n opetuksen arvoja laitostasolla? Aikaa n 20 minuuttia

31 Tästä päivästä tavoitteeseen
Tavoitetilaan pääsemiseksi on tehtävä yhdessä suunnitelma siitä miten sinne pääsee. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät ja milloin ne pitää olla saavutettuna. Arvot ohjaavat toimintaa!

32 Tasapainotettu tuloskortti

33 Tuleva opetuksen tavoitetila
Minkälaisia tavoitteita asetetaan yksittäiselle opettajalle? mitä tietoja, taitoja ja asenteita hänellä olisi oltava, jotta tavoitteeseen päästään koulutus aikataulutus rahoitus raportointi mittaus

34 Arvot ja oppimisen johtaminen
Sisäistetyt arvot ja ihanteet auttavat meitä tavoittelemaan sopimaamme kasvatustavoitetta sopimiamme oppimistavoiteitta

35 Oppimista voi johtaa YHTEENVETO yhteisen kasvatustavoitteen luomisella
yhteisten opetustavoitteiden luomisella määrittelemällä opetuksen arvot antamalla opettajille tavoitteet Joukon yhteisöllisyys ja keskinäinen luottamus on pohja, jolle voi rakentaa

36 Kiitos


Lataa ppt "Pedagoginen johtajuus Jyväskylän Yliopisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google