Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Vaasa 17.1.2005 Katariina Alha/W5W.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Vaasa 17.1.2005 Katariina Alha/W5W."— Esityksen transkriptio:

1 TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Vaasa 17.1.2005 Katariina Alha/W5W

2 OPETUKSEN SUUNNITELMALLISUUSOPETUSSUUNNITELMA = -TAVOITTEET -YDINSISÄLLÖT, KURSSIT JA KOKONAISUUDET -KESTO, LAAJUUS, AJOITUS, PERÄKKÄISYYS -OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT -ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMA TARKOITTAA KOULUTUKSEN TIETOISTA SUUNNITTELUA TAVOITTEELLISEKSI KOKONAISUUDEKSI O P S W5W-KOULUTUS. 16.3.2004. OULUN YLIOPISTO

3 OPSin rakenne elementteinä opintojaksot ja opintokokonaisuudet >> OPSmallit  blokki  opintojaksoperustainen  moduli  juonne Katariina Alha/W5W

4 BlokkiOPS keskiössä opetuksen/oppimisen järjestys opinnoista suunnitellaan kiinteä kokonaisuus, joka suoritetaan ohjatusti opiskelijat etenevät ryhmänä Katariina Alha/W5W 1. syksy kokonaisuus 1 1. kevät kokonaisuus 2 2.syksy kokonaisuus 3 1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi jne 1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi jne 1. kurssi 2. kurssi 3. kurssi jne

5 OpintojaksoOPS perinteinen yliopisto –ops keskiössä oppiaine ja sen asiantuntijat oppikursseja kokoavana periaatteena oppiaineen sisäinen luokittelu, esim. arvosanakokonaisuudet perusopinnotaineopinnotsyventävät opinnot - kurssi jne - kurssi jne - kurssi jne Katariina Alha/W5W

6 ModuliOPS keskiössä (asiantuntijan) osaamisalueet yksittäiset opintojaksot kytketään yhteen tietyn osaamisalueen ympärille >> auttaa opiskelijaa kokonaisuuksien hahmottamisessa Katariina Alha/W5W perusopinnotaineopinnotsyventävät opinnot moduli 1 1. kurssi 2. kurssi jne moduli 2 jne moduli 1 1. kurssi 2. kurssi jne moduli 2 jne moduli 1 1. kurssi 2. kurssi jne moduli 2 jne

7 JuonneOPS keskiössä alan asiantuntijan ydin- osaamisalueet ja asiantuntijaksi kasvu opintokokonaisuudet määritellään läpi tutkinnon (tai sen osan) kulkevina juonteina Katariina Alha/W5W kurssi 1 (ongelma 1) kurssi 2 (ongelma 2) kurssi 3 (ongelma 3) juonne 1 (projekti1) XX juonne 1 (projekti1) XX jne X

8 TUTKINTOASETUS Tutkintoasetus  kielitaito (6§)  alempi korkeakoulututkinto (7§)  ylempi korkeakoulututkinto (12§)  koulutuksen järjestämisestä 8§, 13§  opettajakoulutuksen tavoitteet (18§)  jatkokoulutuksen tavoitteet (21§)  arviointiin ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet (28§) Tutkintorakenteen toimeenpano –raportti (39:2002) Katariina Alha/W5W

9 OPPIMINEN! motivaatio lähtötiedot lahjakkuus elämäntilanne oppimistyyli ……. mihin voimme vaikuttaa? ymmärtävä oppiminen? Katariina Alha/W5W

10 OPISKELUPOLKU tavoite: ESTEETÖN ops ja siihen liittyvät järjestelyt, ohjaus,… TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

11 RESURSSIT aika, raha, yhteistyökumppanit, osaaminen,…. tavoite: REALISTISESTI HUOMIOITU TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

12 KOULUTUKSEN TAVOITTEET tavoite:TUOTETTU PERUSTEHTÄVÄSTÄ KÄSIN kaikkien osapuolien näkökulmasta relevantit tavoitteet TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

13 KOKONAISRAKENNE tavoite: ALEMPI JA YLEMPI TUTKINTO OVAT MIELEKKÄITÄ KOKONAISUUKSIA tavoite: ALEMPI JA YLEMPI TUTKINTO MUODOSTAVAT JATKUMON TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET

14 SISÄLTÖ/ CORE tavoite: YDINSISÄLTÖINEN OPETUSSUUNNITELMA tieteenalan keskeinen tietämys TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET

15 ASIAOSAAMINEN TUTKIJAN TAIDOT AMMATILLISET TAIDOT ONGELMANRATKAISUKYKY KOMMUNIKAATIO JA SOSIAALISET TAIDOT JATKUVA OPPIMINEN, HALU KEHITTÄÄ ITSEÄ OSAAMISEN RAKENTUMINEN TIEDEOPINNOISSA Tek1 2003 TIETEELLINENAJATTELU perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot laboratoriotyöt erikoistyöt diplomityö harjoittelu työskentely tutkimusryhmissä

16 KUORMITTAVUUS tavoite: MITOITUS TEHTY HUOLELLISESTI JA YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN NÄKÖKULMASTA opiskelijat: ajankäytön tiedostaminen TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

17 OHJAUS tavoite: OHJAUS JA HOPS OVAT KIINTEÄ OSA TUTKINTOJEN OPETUSSUUNNITELMAA TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

18 OPINTO-OPAS tavoite: KIRJOITETTU ASIAKASNÄKÖKUL- MASTA oleellinen osa toimivaa opetussuunnitelma- viestintää TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

19 OPETUSMENETELMÄT tavoite: TUKEVAT YMMÄRTÄVÄÄ OPPIMISTA JA OVAT TARKOITUKSENMUKAISIA eri opetusmenetelmien tietoinen käyttö TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

20 TENTIT JA OPPIMISEN ARVIOINTI tavoite: EDISTÄVÄT OPPIMISTA JA ANTAVAT OIKEAN KUVAN OSAAMISESTA TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

21 KANSAINVÄLISTYMINEN tavoite: KANSAINVÄLISTYMIS- STRATEGIA OTETTU HUOMIOON tavoite: EUROOPPALAINEN ULOTTUVUUS NÄKYVISSÄ TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET

22 TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI tavoite: PALAUTEJÄRJESTELMÄ(t) TUOTTAA RELEVENTTIA TIETOA NOPEASTI JATKUVAN KEHITTÄMISEN POHJAKSI TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Katariina Alha/W5W

23 TEHTÄVÄ arvioikaa miten omassa opetussuunnitelmassanne näkyvät 1. KOKONAISRAKENNE 2. KUORMITTAVUUS 3. OHJAUS 4. KANSAINVÄLISTYMINEN 5. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI Katariina Alha/W5W


Lataa ppt "TUTKINNONUUDISTUKSEN KESKEISET LINJAUKSET JA VAATIMUKSET Vaasa 17.1.2005 Katariina Alha/W5W."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google