Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu Joulukuu 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu Joulukuu 2013."— Esityksen transkriptio:

1 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu Joulukuu 2013

2 Väittämät koko kunnan alueella

3 3 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Espoo, n=834 % Keskiarvo

4 4 Toimintakulttuuri ja työtavat Espoo, n=834 % Keskiarvo

5 5 Yhteistyö ja ohjaus Espoo, n=834 % Keskiarvo

6 6 Yhteistyö ja ohjaus Espoo, n=834 % Keskiarvo

7 Koulun vuosivertailu

8 8 Keskiarvo =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Tapiolan koulu *) 2009 Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Ei mukana 2009 *)

9 9 Keskiarvo =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Tapiolan koulu

10 =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä 10 Keskiarvo Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Tapiolan koulu

11 11 Keskiarvo =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Tapiolan koulu Ei mukana 2009

12 Väittämät taustaryhmittäin

13 13 Koulupaikan määräytyminen 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa % Keskiarvo

14 14 Koulupaikan määräytyminen 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät % Keskiarvo

15 15 Oppimiskäsitys 3. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % Keskiarvo

16 16 Oppimiskäsitys 4. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan % Keskiarvo

17 17 Oppimiskäsitys 5. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen % Keskiarvo

18 18 Oppimisympäristö 6. Koulutilat ovat toimivat % Keskiarvo

19 19 Oppimisympäristö 7. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin % Keskiarvo

20 20 Oppimisympäristö 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen % Keskiarvo

21 21 Oppimisympäristö 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % Keskiarvo

22 22 Oppimisympäristö 10. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa % Keskiarvo

23 23 Oppimisympäristö 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa % Keskiarvo

24 24 Toimintakulttuuri 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti % Keskiarvo

25 25 Toimintakulttuuri 13. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa % Keskiarvo

26 26 Toimintakulttuuri 14. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista % Keskiarvo

27 27 Työtavat 15. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja % Keskiarvo

28 28 Työtavat 16. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia % Keskiarvo

29 29 Työtavat 17. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin % Keskiarvo

30 30 Työtavat 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % Keskiarvo

31 31 Työtavat 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan % Keskiarvo

32 32 Työtavat 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla % Keskiarvo

33 33 Työtavat 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % Keskiarvo

34 34 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista % Keskiarvo

35 35 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 23. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön % Keskiarvo

36 36 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 24. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen % Keskiarvo

37 37 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 25. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin % Keskiarvo

38 38 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 26. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet) % Keskiarvo

39 39 Ohjauksen järjestäminen 27. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä % Keskiarvo

40 40 Ohjauksen järjestäminen 28. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) % Keskiarvo

41 41 Ohjauksen järjestäminen 29. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) % Keskiarvo

42 42 Oppilashuolto 30. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä % Keskiarvo

43 43 Oppilashuolto 31. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja % Keskiarvo

44 44 Oppilashuolto 32. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua % Keskiarvo

45 45 Oppilashuolto 33. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % Keskiarvo

46 46 Oppilashuolto 34. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista % Keskiarvo

47 47 Oppilaan arviointi opintojen aikana 35. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä % Keskiarvo

48 48 Oppilaan arviointi opintojen aikana 36. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa % Keskiarvo

49 49 Muut asiat 37. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä % Keskiarvo

50 50 Muut asiat 38. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin % Keskiarvo


Lataa ppt "Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu Joulukuu 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google