Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verkko-opetuksen laadunhallinta yliopistoissa – millä toimenpiteillä yhdessä eteenpäin Janne Sariola, Annikka Nurkka, Sari Tervonen www.helsinki.fi/vopla.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verkko-opetuksen laadunhallinta yliopistoissa – millä toimenpiteillä yhdessä eteenpäin Janne Sariola, Annikka Nurkka, Sari Tervonen www.helsinki.fi/vopla."— Esityksen transkriptio:

1 Verkko-opetuksen laadunhallinta yliopistoissa – millä toimenpiteillä yhdessä eteenpäin Janne Sariola, Annikka Nurkka, Sari Tervonen VVYOP’ Aiheena LERU yhteistyö Palaveri, seminaariin pohjaa ja ohjelmaa. Sekä muihin yliopistojen yhteistyö

2 Teemat Hankkeen vaiheistus Esiselvityksen kehittämisehdotukset
Kevään 2005 työskentely – laatukäsikirja Syksyn työskentely

3 Vopla-hankkeen vaiheistus
Ohjausryhmä, seuranta ja arviointi Laatupalvelun kehittyminen Laatutietoisuuden kasvattaminen Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2007 Selvitystyö Laadun- hallinnan työkalujen kehittäminen ja määrittely Pilotit Tavoite-neuvottelut Verkkokyselyt Haastattelut Työpajat Raportti Seminaarit Portaalityö Testaus Raportointi Tiedottaminen Tedottaminen Koulutus

4 Kehittämisehdotukset esiselvityksen pohjalta
Verkko-opetuksen laatua tulee tarkastella osana opetuksen ja oppimisen laatua Verkko-opetuksen laadunhallinnassa keskeistä on laatutietoisuuden kehittäminen Asiakas- ja prosessinäkökulmat on nostettava esiin laatutyössä Verkko-opetuksen laadunvarmistaminen on kytkettävä osaksi strategista ohjaus- ja johtamisjärjestelmää Laadunhallinnan kehittämistä ja kokemusten vaihtoa varten tulee perustaa kansallinen verkko-opetuksen laatuverkosto

5 Kevään työskentely - laatukäsikirja
Lähtökohtana eri laatustandardien läpikäynti Parhaat ideat hyödynnetään verkko-opetuksen laadun tarkasteluun yliopistokontekstissa  Laadunhallintamallin rakentaminen eri toimijoiden näkökulmasta (esim. opettaja, esimies)

6 Laatukäsikirjan pääsisällöt
1. JOHTAMINEN 2. OSAAMINEN 3. RESURSSIT 4. PROSESSIT 5. SEURANTA JA ARVIOINTI

7 Demingin ympyrä 1. suunnittele 2. toteuta 4. kehitä 3. tarkista
Lähde: ISO 9001:2000

8 Pääsisältöjen teemat Johtaminen & suunnittelu Toteutus
Seuranta & arviointi Hyvien käytäntöjen levittäminen Läpileikkaavana teemana asiakaslähtöisyys ja verkostotoiminta.

9 Esim. Resurssit Johtaminen ja suunnittelu Toteutus
Miten verkko-opetuksen kehittämistä tuetaan yliopiston strategioissa ja toimintasuunnitelmissa? Miten johto varaa resursseja (rahaa ja aikaa) verkko-opetuksen kehittämiseen? Miten resursseja varataan opiskelijoille (infra, opiskeluympäristöt, tukipalvelut)? Toteutus Mitä laitteita, ohjelmistoja, tiloja on opiskelijoiden / opettajien käytettävissä? Miten opettajaa/opiskelijaa tuetaan tekniikan käyttöönotossa? Minkälaista pedagogista tukea opettajalle on tarjolla? Millaista koulutusta opettajille on tarjolla? Seuranta ja arviointi Resurssien allokoinnilla saatavat tulokset? (raha, aika, laitteet, ohjelmat, tukipalvelut) Hyvien käytänteiden levittäminen Miten tulosten arvioinnin perusteella tehdään hankintoja, investointeja ja vakiinnutetaan resursseja esim. tukipalveluille, verkko-opetuksen kehittämistyölle

10 Keskeisiä näkökulmia Yliopistotoimintojen asiakkaita esim: opiskelija, OPM, yrityselämä, opettajat Yliopistotoimintojen tuloksia esim: oppimistulos, oppimisprosessi, oppimateriaali, kurssi, koulutusohjelma, tukipalvelut  nämä vaikuttavat verkko-opetuksen laadunhallinnan kehittämiseen

11 VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖN VIITEKEHYS – verkko-opetus ja oppiminen
1. Johtaminen ja opetuksen strategiat, opetuksen ja oppimisen tavoitteet (johto, laitokset, opettajat) 2. Opetuksen ja opiskelun suunnittelu ja toteuttaminen (opettajat, tukipalveluyksikkö, opiskelijat) Laadunvarmistuksen menetelmiä: kriteeristöt prosessikuvaukset palautekyselyt muita 4. Analyysi ja kehittäminen mm. palautteen perusteella (opettajat, johto, laitokset) 3. Opetuksen ja oppimisen arviointi, oppimistulokset (opiskelijat, opettajat )

12 VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖN VIITEKEHYS – verkko-oppimateriaalit
1. Johtaminen ja opetuksen strategiat, opetuksen ja oppimisen tavoitteet (johto, laitokset, opettajat) 2. Oppimateriaalin suunnittelu ja tuottaminen, käyttö (opettajat, tukipalveluyksikkö, opiskelijat) Laadunvarmistuksen menetelmiä: kriteeristöt prosessikuvaukset palautekyselyt muita 4. Analyysi ja kehittäminen mm. palautteen perusteella (opettajat, laitokset) 3. Oppimateriaalin ja oppimisen arviointi (opiskelijat, opettajat )

13 VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖN VIITEKEHYS – tukipalvelut
1. Johtaminen ja suunnittelu, tukipalvelustrategia ja tvt-opetuskäytön strategia (johto, tukipalveluyksikkö) 2. Tukipalvelun tuottaminen, henkilöstökoulutuksen toteuttaminen (tukipalveluyksikkö) Laadunvarmistuksen menetelmiä: kriteeristöt prosessikuvaukset palautekyselyt muita 3. Tukipalveluiden arviointi, opetuksen kehittämisen tulokset (opiskelijat, opettajat ) 4. Analyysi ja kehittäminen mm. palautteen perusteella (johto, tukipalvelut)

14 Kevät 2005 VVYOP 05 ITK´05 -päivät EDEN-conference
TieVie-yhteistoiminta Laatukäsikirjaan asiantuntijakommentit

15 Syksy 2005 Työpaja 21.9.2005 Laatukäsikirjan työstäminen
Laatukäsikirjan käyttöohjeet eri toimijoille Verkkopalvelun kehittäminen Pilotteihin valmistautuminen

16 Seuraa sivustoa

17 Kiitos! -tiimi


Lataa ppt "Verkko-opetuksen laadunhallinta yliopistoissa – millä toimenpiteillä yhdessä eteenpäin Janne Sariola, Annikka Nurkka, Sari Tervonen www.helsinki.fi/vopla."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google