Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkintorakenneuudistus Automaatio- ja systeemitekniikan osasto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkintorakenneuudistus Automaatio- ja systeemitekniikan osasto."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkintorakenneuudistus Automaatio- ja systeemitekniikan osasto

2 Bolognan prosessi Kaksiportainen tutkintorakenne Mukana noin 40 Euroopan maata Tavoite: luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Päämäärä: lisätä opiskelijoiden liikkuvuutta työllistymistä sekä parantaa tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Kaksiportainen tutkintorakenne astuu voimaan 1.8.2005. Siirtymäkausi 31.7.2010 saakka.

3 Opetusjärjestelyistä Vuodesta 2005 uusi lukuvuosimalli -neljä kuuden viikon opetusjaksoa -tentit jaksoja rajaavilla tenttiviikoilla -lauantaitentit säilyvät Jokaisella perustutkinto-opiskelijalla opintoja ohjaava tuutori-opettaja (Ts.8§)

4 Uusi lukuvuosimalli lukuvuodesta 2005-2006 lähtien Syyslukukausi 2005 1.tenttiviikko vkot 35-36 2.jakso vkot 37-42 2. tenttiviikko vko 43 2. jakso vkot 44-49 3. tenttiviikko vkot 50-51 (viimeinen tenttipäivä 21.12) Kevätlukukausi 2006: 4. tenttiviikko vkot 1-2 (alk. ke 4.1) 3. jakso vkot 3-9 5. tenttiviikko vko 10 4. jakso vkot 11-18 (pääsiäisloma to 13.4. – ke 19.4., vappu ma 1.5) 6. tenttiviikko vkot 19-20

5 Tutkinnot Siirrytään käyttämään opintopisteitä (op, vuosittainen työaika n. 1600 h= 60 op), joiden avulla pyritään parantamaan mm. tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta. Tekniikan kandidaatin tutkinto: 3 v, laajuus 180 op Diplomi-insinöörin tutkinto: 2 v, laajuus 120 op. Tutkintojen yhteenlaskettu laajuus 300 op ja niiden suorittamisen tavoiteaika n. 5 vuotta.

6 Perusopinnot (P) 80 op ja ohjelman yhteiset opinnot (O) 20 op Perusopinnot samat kaikille ohjelmaa opiskeleville Ohjelman yhteiset opinnot kuvaavat ja esittelevät ohjelman sisältämät tekniikan alat ja luovat motivaatiota opinnoille Perusopinnot ja ohjelman yhteiset opinnot tukevat toisiaan, opetuksen ajoitus suunnitellaan yhteistyössä perusopetuksen tuottajien kanssa.

7 Kandidaatin tutkinnon pääaine Tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaine muodostuu perus- ja jatkomoduuleista A1(20 op) ja A2 (20 op). Kaksi pääainevaihtoehtoa: automaatio- ja systeemitekniikka ja viestintätekniikka

8 Vapaasti valittavat opinnot (V), vähintään 10 op Opiskelijan vapaasti valitsemia yliopistotasoisia opintoja Moduuliin mahdollista kirjata enemmän kuin 10 op Jos kurssi kiinnitetään alempaan tutkintoon, sitä ei voi käyttää ylemmässä tutkinnossa.

9 Kandidaatintyö- ja kandidaatinseminaari, yht.10 op Tavoitteena tieteellisen ajattelun, tiedonhaun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn valmiudet sekä asetuksen edellyttämä viestintä- ja kielitaito Lukuvuotta 2005-2006 varten rehtorin hyväksymä väliaikainen soveltamisohje Tutkinto-ohjelman hallinnosta vastaava osasto nimeää kandidaattiseminaarille vastuuopettajan Yhteistyö kielikeskuksen kanssa

10 Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op Ylempi perustutkinto, laajuus 120 op Kuuluu kolme 20 opintopisteen moduulia -vähintään yhden tulee olla oman tutkinto- ohjelman pääaineen syventävä moduuli -toinen moduuli vähintään jatkomoduuli -yksi voi olla erikoismoduuli Vapaasti valittavat opinnot (vähintään 20 op) Tieteen metodiikan opinnot (10 op) sekä Diplomityö (30 op)

11 DI-tutkinnon pääaineet Pääaineen muodostaa kokonaisuus, jossa on perus- ja jatkomoduuli sekä ohjelmaan kuuluva syventävä moduuli, 20 op + 20 op + 20 op. Pääaine automaatio- ja systeemitekniikka: syventävät moduulit älykkäät tuotteet, automaation tietotekniikka ja järjestelmät, teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja suodatus. Pääaine viestintätekniikka: syventävät moduulit visuaalinen media, älykkäät viestintäjärjestelmät, yrityksen viestintäjärjestelmät.

12 DI –tutkinnon sivuaine Sivuaine muodostuu -perusmoduulista ja sen jatkomoduulista tai jatkomoduulista ja sen syventävästä moduulista (20 op + 20 op) Sivuaine mahdollista valita osaston suostumuksella oman yliopiston toisesta ohjelmasta tai toisesta yliopistosta Ylempi tutkinto mahdollista suorittaa ilman sivuainetta

13 Erikoismoduuli (C), 20 op Sisältö osaston harkinnassa: osuositellaan toisen A3 –tason moduulin opiskelua ovoidaan hyödyntää myös esim. erikoistöistä ja seminaareista koostuvana opintokokonaisuutena tai kotimaassa tai ulkomailla suorittujen opintojen yksilöllisesti sovittuna opintokokonaisuutena tai yksilöllisten kokonaisuuksien muodostamisessa siirryttäessä vanhasta tutkintorakenteesta uuteen.

14 Tieteen metodiikan opinnot (M), 10 op Tutkinto-ohjelmaan soveltuvia tieteellisiä menetelmäopintoja. Toinen seuraavista: Mat-1.2600 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A, 5 op Mat-1.2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B, 5 op Toinen seuraavista: Mat-2.103 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 2,5 ov Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet 2,5 ov Toinen seuraavista: AS-74.100 Dynaamiset järjestelmät 3 op Mat-2.105 Optimoinnin perusteet 3 op?

15 Siirtymäsäännökset ja ohjeet Automaatio- ja systeemitekniikan osastolla siirrytään uusimuotoiseen opetukseen lukuvuodesta 2005-2006 alkaen Vuoden 1995 tutkintosäännön mukaan opiskelevat suorittavat lakkautettuja opintojaksoja vastaavia kursseja tai niiden osia. LPM-lista löytyy verkko-osoitteesta: http://www.tkk.fi/Yksikot/AS/Opinnot/tutkinto rakenneuudistus.html

16 Siirtymäsäännökset ja ohjeet Ennen uuden tutkintosäännön voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla -oikeus opiskella vanhan, vuoden 1995 tutkintosäännön mukaan 31.7.2010 saakka -voivat hakemuksesta siirtyä opiskelemaan uuden, vuoden 2005 tutkintosäännön mukaan (TS 66§ Uuden tutkintosäännön mukaan opintonsa aloittavat 1.8.2005 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saavat opiskelijat Uuteen tutkintosääntöön siirtymistä suositellaan -vuonna 2004 hyväksytyille opiskelijoille, jotka ensimmäisen kerran läsnäolevia syksyllä 2005 - opiskelijat, joilla hyvin vähän opintosuorituksia

17 Uudet kurssikoodit Taso ja koodi AS-XX.1yyy koskee kursseja moduuleissa P, O ja A1 AS-75.1102 Mediatekniikan perusteet Taso ja koodi AS-XX.2yyy koskee kursseja moduuleissa A2 AS-74.2112 Digitaalinen säätö Taso ja koodi AS-XX. 3yyy koskee kursseja moduuleissa A3, C, M AS-84.3145 Kenttä- ja palvelurobotiikka Taso ja koodi AS-XX.4yyy koskee jatko- opiskelukursseja AS-116.4140 Automaation tietotekniikan jatko-opintoseminaari


Lataa ppt "Tutkintorakenneuudistus Automaatio- ja systeemitekniikan osasto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google