Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen
Jatkavat opiskelijat Hämeenlinna HTM Riina Keskinen

2 Tervetuloa jatkamaan opintoja!
Missä mennään? Opintojen tilannekatsaus Syksyn ohjelma ja aikataulu Opintojen suunnittelu

3 Opintojen tilannekatsaus
Millä mielellä jatkat opintoja? Miten opinnot ovat edenneet? Yllätyksiä? Ongelmia? (ajankäyttö, opiskelutekniikka, materiaalit ym.)

4 Huomiotaavaa syksyllä
Muista tarkistaa mahdolliset uudet tenttivaatimukset ennen tenttiä!

5 Syksyn luentoaikataulu
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Ympäristöoikeuden perusteet alkaen Oikeudellinen ratkaisutoiminta alkaen

6 Yleiset oikeusjärjestysopinnot suoritettu- mitä seuraavaksi?
Perus- ja aine opinnot: Finanssioikeuden perus- ja aineopinnot Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perus- ja aineopinnot Siviilioikeuden perus- ja aineopinnot Ympäristöoikeuden perus- ja aineopinnot

7 HTK-Tutkintorakenne Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op Äidinkieli
Ruotsi Englanti

8 Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op Yritysoikeuden perusteet 6 op Johdatus yksityisoikeuteen 3 op Perhe- ja perintöoikeus 5 op Valtiosääntöoikeus 5 op Yleishallinto-oikeus 5 op Finanssioikeuden perusteet 5 op Eurooppaoikeuden perusteet 5 op Ympäristöoikeuden perusteet 5 op Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op

9 Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
Pääaineen omat perus- ja aineopinnot 50 op (saa sisältää 19 op muita oikeudellisia opintoja) Kandidaatin tutkielma ja -seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op

10 Valinnaisia opintoja 46 op
Mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja

11 Joitakin perus- ja aineopintojen luentoja järjestetään Hämeenlinnassa:
-> kurssit jotka kuuluvat myös yleisiin oikeusjärjestysopintoihin. -> Kaavoitus- ja rakentamisoikeus -> Kandiseminaari -> Hallintoprosessioikeus

12 Väylä Hakuaika 17.9-2.10.2012 klo 16.15 mennessä
Tarvittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä Syksyn haun valintatulokset julkistetaan viimeistään

13 Syksyn haun valintaperusteet
Opiskelijaksi hyväksytään hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI Yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot ja aineopintoja yhteensä 60 op (kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti). Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää. Valituille myönnetään opinto-oikeus alkaen.

14 Haku jatkossa vain syksyllä
Vuodesta 2013 alkaen haku hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella toteutetaan vain syksyn hakuaikana ja valituille myönnetään opinto-oikeus kevätlukukauden alusta lukien.

15 Hakumenettely Haku tapahtuu sähköisesti -sivustolla

16 Maisterihaku Kuka voi hakea?
Jos sinulla on aikaisempi yliopistotutkinto ja olet suorittanut yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op ja jonkin pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op yht. 120op. Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää. Valituille myönnetään opinto-oikeus alkaen.

17 Tai olet suorittanut: Osana ammattikorkeakoulututkintoa vähintään 50 opintopisteen laajuisesti oikeudellisia opintoja (10 opiskelijaa) Ammattikorkeakoulututkinnon rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (10 opiskelijaa) Poliisipäällystön tutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto, (10 opiskelijaa) Ammattikorkeakoulututkinnon turvallisuusalan koulutusohjelmassa (5 opiskelijaa)

18 Valituksi tulleelta hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä, lähinnä oikeustieteellisiä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon). Haussa otetaan huomioon tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot. Valituille myönnetään opinto-oikeus alkaen. hakuaika päättyy , vaadittava tutkinto ja opinnot tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä

19 Lisää tietoa erillisvalintojen valintaperusteista osoitteesta:

20 Tutkinto-opiskelijat
Mikä muuttuu kun siirryn tutkinto-opiskelijaksi – vai muuttuuko mikään? Voit edelleen jatkaa opintoja Hämeenlinnasta käsin. Maksut pienenevät Hämeen kesäyliopistossa opiskelevilta Itä-Suomen yliopiston läsnäolevilta tutkinto-opiskelijoilta laskutetaan vain ko. opintojakson / opintokokonaisuuden avoimen yliopiston maksu -> lisätietoja maksuista Kesäyliopistolta Saat käyttöössi opiskelijan edut kuten VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset.

21 Opiskeluintoa! Tuutorin yhteystiedot: rikeskin@student.uef.fi


Lataa ppt "HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google