Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnitteletko suuria?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnitteletko suuria?"— Esityksen transkriptio:

1 Suunnitteletko suuria?
Mitä on yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun opetus Teknillisessä korkeakoulussa Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu ammattina: mitä on olla virkamies, yrittäjä, suunnittelija yksityisellä tai julkisella sektorilla, opettaja, tutkija? Kimmo Lapintie

2 Suunnittelun konteksti
Ympäristömuutoksen käynnistää usein jokin suunnittelusta riippumaton tekijä, joka synnyttää maankäyttöpaineita Alueilla ja paikoilla ei ole tarkoituksia, ihmisillä on, ja ne ovat usein ristiriidassa keskenään Suunnittelussa toteutetaan ja luodaan politiikkaa Suunnittelija puolustaa ”yleistä etua”, mutta sen sisältö määritellään suunnitteluprosessissa

3 Ympäristön muutostekijät
Ympäristölliset, esim. saastunut maa ja eroosio Taloudelliset, esim. teollistuminen, elintason nousu Sosiaaliset, esim. perhekoon pieneneminen Kulttuuriset, esim. omakotiasumisen arvostus Ympäristömuutos aiheuttaa maankäyttöpaineita, joihin suunnittelu reagoi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Seudullinen suunnittelu
Euroopan tason suunnittelu

15 Euroopan tason suunnittelu

16 Opetuksen idea käytännön harjoittelun ja kokemuksen vahva perinne
eri mittakaavatasojen hallinta suunnittelun monitieteisen perustan ymmärtäminen prosessin hallinta ja vuorovaikutustaidot uutena elementtinä ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen

17 Form Follows Fun

18 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, aksonometria

19 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet: pienoismalli

20 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet: palautus

21 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet: arviointi

22 Yleis- ja seutusuunnittelun studiokurssi: Jätkäsaaren osayleiskaava

23 Yleis- ja seutusuunnittelun studiokurssi: Jätkäsaaren osayleiskaava
Yleis- ja seutusuunittelun perusteet: tutoriaali

24 Yleis- ja seutusuunnittelun studiokurssi: Jätkäsaaren osayleiskaava
Ongelmaperusteinen opiskelu: omaehtoinen työskentely

25 Kansainvälinen yhteistyö:
Urban Renewal Liverpoolin kehittäminen

26 Opetus YKSLabisa Opetus uudessa tutkintorakenteessa
YKS on pääainevaihtoehto arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa YKS on sivuainevaihtoehto mm. maanmittaustekniikan ja rakennus- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmissa sekä JOO-opintojen kautta muiden yliopistojen tutkinto-ohjelmissa

27 Opintopolku Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op
Ohjelman yhteiset opinnot Perusopinnot Perusmoduuli Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö Maisterin tutkinto (arkkitehti, maisema-arkkitehti, diplomi-insinööri jne.) 120 op Jatkomoduuli ja syventävä moduuli (pääaineopinnoissa) Jatkomoduuli tai erikoismoduuli (sivuaineopinnoissa) Tieteen metodiikan opinnot (M-moduuli) Diplomityö

28 Opintopolku Tekniikan lisensiaatin tutkinto
Tutkimukseen valmistautuminen ja tiedon soveltaminen ja levittäminen 10 op (esim. Tutkimusmetodologia) Tutkimusalaan perehtyminen 40 op (”pääaine”) Tutkimustyötä tukevaan aihealueeseen perehtyminen 20 op (”sivuaine”) Lisensiaatintutkimus Tekniikan tohtorin tutkinto Lisensiaatin tutkinto tai siihen liittyvät opinnot 70 op Väitöskirjan laatiminen ja sen puolustaminen julkisesti Täydennyskoulutus Esimerkiksi Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kurssitarjonta

29 Tekniikan kandidaatin tutkinto
Ohjelman yhteiset opinnot (1.vuosi) 1 op A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu ammattina (YKSA) 1 op Perusopinnot (2. vuosi) 9 op A Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun (JYKS) 4 op A Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, verkkokurssi (eJYKS) 4 op A Yhdyskuntasuunnittelun perusteet (YKSPER) 5 op Perusmoduuli (2.-3. vuosi) 20 op A Kaupunkitila 12 op A Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 8 op A Kaupunkisuunnittelun historia 4 op A Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta 1 op Yhd Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan perusteet 3 op Maisema-analyysi 4 op

30 Maisterin tutkinto Jatkomoduuli (4.vuosi) 20 op
A Yleis- ja seutusuunnittelun perusteet (YSS) 10 op A Kaupunki uudistuu 10 op A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö 1-10 op Ammattiharjoittelu 3 op Syventävä moduuli (4.-5. vuosi) 20 op A Urban Renewal Studio 10 op A City in Crisis 10 op A European Metropolitan Planning 5 op A Planning Theory 5 op Maa Introduction to Cartography and Geoinformatics

31 Syventävät ja jatko-opinnot
Tieteen metodiikan opinnnot (4.-5.vuosi) A D-Studio 2 op A Tutkimusmetodologia 5 op L A Kommunikatiivinen suunnittelu ja suunnitteluargumentaatio 4 op L Jatko-opinnot A Research Methodology for Advanced Learners 5 op A Ympäristöpsykologian verkkokurssi 6 op A Tohtoritalli I-III A Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun tiedeperustat 5 op A Kaupunkisuunnittelun historia, seminaarijakso 5 op Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kesäseminaari 3 op

32 Kiitos!


Lataa ppt "Suunnitteletko suuria?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google