Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Restonomi Opetussuunnitelma 2005

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Restonomi Opetussuunnitelma 2005"— Esityksen transkriptio:

1 Restonomi Opetussuunnitelma 2005

2 Opetussuunnitelman uudistusprosessi Haaga Instituutin amk:ssa
Prosessin kuvaus Restonomi opetussuunnitelma 2005 Kriittiset tekijät – Haasteet ja menestys Seuraavan vaiheen arviointi

3 OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN PROSESSINA
Koulutusohjelmien arviointi Benchmarking ja Elinkeinofoorumi Oppiminen ja opetuksen toteuttaminen Opintokokonaisuudet ja -jaksot Käytännön toteutus

4 Restonomi Opetussuunnitelma 2005
Opiskelijoille opetussuunnitelma kuvaa opintojen kokonaisuuden. Se on lähtökohta oppimiselle, opintojen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Elinkeinolle sekä muille sidosryhmille opetussuunnitelma osoittaa, että pystymme tuottamaan tulevaisuuden asiantuntijoita toimialan tarpeisiin. Sisäisesti opetussuunnitelma on konkreettinen toimintaohjeistus ja laadunvarmistuksen väline.

5 TUTKINNON RAKENNE Ammattikorkeakoulututkinto
3,5 vuotta opiskelua / 210 opintopistettä PERUSOPINNOT (joista 30 opintopistettä HAAGA:n yhteisiä) 60 op AMMATTIOPINNOT (sisältää alakohtaisia suuntautumisopintoja) 90 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op HARJOITTELU 30 op OPINNÄYTETYÖ 15 op YHTEENSÄ 210 op

6 laajuus opintopisteinä
OPINTOJAKSOT laajuus opintopisteinä opintojaksokuvaus arviointi korvaavuus 40 % lähiope-tusta Valmistautuminen Luennot Lukeminen Ryhmätyöt Opintokäynnit Esitelmät Projektit 60 % itseohjau- tuvaa Etätehtävät Vierailijat Tentit

7 TEEMA –MALLI: Miksi? Yksittäisistä opintojaksoista integroituihin kokonaisuuksiin (teemat) – osaamisen kehittyminen ja ammatillinen kasvu Teemaan liittyvillä opintojaksoilla käydään läpi perusteet, käsitteet, mallit, teoriat (tiedollinen osaaminen) Oppimistehtävät tuottavat taidollista osaamista, kehittävät tiedonhankinta- ja tiimityöskentelytaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä Työelämälähtöinen teeman oppimistehtävä tuottaa tulevaisuussuuntautunutta toiminnallista osaamista

8 TEEMA –MALLI: MITÄ JA MITEN?
10 elinkeinolähtöistä teemaa – kokonaisuutta Yksi teema koostuu pääsääntöisesti viidestä opintojaksosta ja se toteutetaan yhden periodin aikana Teeman yhteinen oppimistehtävä esitellään periodin alussa Yksittäiset opintojaksot arvioidaan vasta sitten kun teeman oppimistehtävä on kokonaisuudessaan suoritettu

9 Teema __: Teematiimin jäsenet: Opintojaksot:
- - - - - Oppimis- ________________________________ tehtävä: ________________________________ Osaaminen: ________________________________ ________________________________

10 Asiakaslähtöinen kehittäminen Teema 7: Kannattava yksikkö
periodi 2. periodi 3.periodi 4. periodi 1. vuosi Yksilö Teema 1: Palvelu-osaaminen 15 op Teema 2: Toiminta-ympäristö Teema 3: Asiakkuus Teema 4: Työharjoittelu 2. vuosi Yksikkö Teema 5: Palvelu-prosessit Teema 6: Asiakaslähtöinen kehittäminen Teema 7: Kannattava yksikkö Teema 8: Työyhteisön johtaminen 3. vuosi Yritys Teema 9: Työharjoittelu Teema 10: Strateginen johtaminen Teema 11: Vaihtoehtoinen moduuli Teema 12: Tuloksellinen yritys Opinnäytetyö Yhteensä 15 op Vapaasti valittavat Syventävät ja täydentävät opintojaksot

11 valinnat YKSILÖ YKSIKKÖ YRITYS opiskelijan TAVOITE
OPISKELIJAN POLKU JA AMMATILLINEN KASVU valinnat KEHITTYMINEN ESIMIEHEKSI JA ASIANTUNTIJAKSI YKSILÖ YKSIKKÖ YRITYS OSAAMINEN OSAAMINEN OSAAMINEN vuosi 2. vuosi 3. vuosi

12 Kriittiset tekijät – Haasteet ja menestys
Yhteisöllisyys - yksilökeskeisyys Sitoutuminen – muutosvastaisuus Innovatiivisuus – perinteiset toimintamallit Yhteinen aika – joustavuus

13 Seuraava vaiheen arviointi
1. Osaamisprofiilien tarkentaminen - kansalliset / kv. määrittelyt 2. Oppimistulosten ja osaamistavoitteiden kuvaukset - teemat / opintojaksot 3. Opintojakson työmenetelmä- ja kuormitta- vuusanalyysit


Lataa ppt "Restonomi Opetussuunnitelma 2005"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google