Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.helsinki.fi/yliopisto Strategiakausi käynnistyi. Mitä uutta opintohallintoon? Päivi Pakkanen 3.3.2010Rehtorin kanslia/ Tutkimus- ja opintoasiat / Opintoasioiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.helsinki.fi/yliopisto Strategiakausi käynnistyi. Mitä uutta opintohallintoon? Päivi Pakkanen 3.3.2010Rehtorin kanslia/ Tutkimus- ja opintoasiat / Opintoasioiden."— Esityksen transkriptio:

1 www.helsinki.fi/yliopisto Strategiakausi käynnistyi. Mitä uutta opintohallintoon? Päivi Pakkanen 3.3.2010Rehtorin kanslia/ Tutkimus- ja opintoasiat / Opintoasioiden yksikkö1

2 www.helsinki.fi/yliopisto  Opintosektorin uudistus oli Bolognan prosessi  Organisaatiomuutokset Hallitus Työnjako tiedekuntien ja uusien laitosten kesken Keskushallinnossa: rehtorin kanslia ja yliopistopalvelut  Talous ja johtaminen Hallitus, rehtori, dekaanit Uusi budjetointimalli ja toiminnan seuranta  Koulutuksen ja opintosektorin merkitys kasvanut Tulostavoitteet ja OPM:n seuranta: tutkintotavoitteet ja opintoajat 3.10.20102Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Uusi yliopisto, opetus ja opintohallinto

3 www.helsinki.fi/yliopisto  Strateginen tavoite opetuksessa Opetuksen ja oppimisen laatu on korkeatasoista. Kansainvälisyys on olennainen osa kaikkea toimintaa.  Kehittämiskohteet Opetuksen johtaminen Opiskelija-opettajasuhdeluku Opetuksen palautejärjestelmä Opiskelijoiden opiskelukyky ja ohjaus Opetuksen ja opetustehtävien arvostus  Toimenpiteitä toimenpideohjelmissa ja tavoiteohjelmissa Yliopiston tavoiteohjelma (hallitus 2.12.2009) Seuranta kolmivuotiskauden aikana 3.10.20103Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Yliopiston strategia kaudelle 2010-2012

4 www.helsinki.fi/yliopisto Yliopiston tavoitteena edelleen tuottaa:  Tutkintoja (kohtuullisessa ajassa suoritettuna) koulutusaloittaiset tutkintotavoitteet sovittu OPM:n kanssa  Korkeatasoista osaamista 3.10.20104Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010

5 www.helsinki.fi/yliopisto  Miten tulosten toteutumista seurataan? 3.10.20105Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010

6 www.helsinki.fi/yliopisto Toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvä laskennallinen perusrahoitus 75% Muut koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet 25% Koulutus 55% Tutkimus ja tutkijankoulutus 45% Koulutuk- sen laajuus 85% Koulutuk- sen laatu ja vaikutta- vuus 15% Toiminnan laajuus 75% Laatu ja vaikutta- vuus 25% Koulutus- ja tieteenala- rakenne 75% Strateginen kehittä- minen 25% 3.3.20106Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Opetusministeriön yliopistojen perusrahoitusmalli 2010 alkaen

7 www.helsinki.fi/yliopisto OPM:n asetus lokakuussa 2009 2 § Koulutuksen laajuus (85%) 1. Laskennallinen opiskelijamäärä 30% a) FTE-tutkinto-opiskelijat (85%) b) avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suor. op:t yhteensä (15%) 2. Alempien ja ylempien kk-tutkintojen tavoitteet 35% a) alempien kk-tavoitteet (25%) b) ylempien kk-tutkintojen tavoitteet (75%) 3. Suoritetut alemmat ja ylemmät kk-tutkinnot 35% a) alempien kk-tutkintojen määrä (25%) b) ylempien kk-tutkintojen määrä (75%) 3.10.20107Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteerit 1/2

8 www.helsinki.fi/yliopisto OPM:n asetus lokakuussa 2009 3 § Koulutuksen laatu ja vaikuttavuus (15%) 1. Koulutuksen laatu ja opiskeluprosessien toimivuus 80% a) koulutuksen laatuyksiköt (300 000 €/yksikkö/vuosi) b) lkv:ssa väh. 45 op suorittaneiden alempaa tai ylempää kk-tutkintoa opiskelevien lukumäärä (50%) c) alemman tai ylemmän kk-tutkinnon aloittaneista tavoitetutkinnon suorittaneiden osuus 7 v kuluttua opintojen aloittamisesta (50%) 2. Koulutuksen kansainvälistyminen 20% a) kalenterivuonna Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto- opiskelijoiden määrä (kesto yli 3 kk) (50%) b) alempaan tai ylempään kk-tutkintoon johtavissa opinnoissa vieraskielisessä opetuksessa suoritettujen op määrä (13%) c) alemman tai ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden tutkintoon sisällytettyjen ulkomailla suoritettujen opintopisteiden määrä (12%) d) ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä (25%) 3.10.20108Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteerit 2/2

9 www.helsinki.fi/yliopisto  Seurantaindikaattoreita eli tunnuslukuja valmistellaan  Käyttötarkoitukset: Sopimuksissa, rahoituskriteereinä, AMK:n tuloksellisuusrahoituksessa, OPM:n suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoissa, korkeakoululaitoksen tilaa kuvattaessa  Seurantaindikaattoreiden pääryhmät 1.Koulutus 2.Kansainvälisyys 3.Tutkimus, tutkimus- ja kehitystyö, taiteellinen toiminta 4.Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus 5.Voimavarat 3.10.20109Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Opetusministeriön seurantaindikaattorit

10 www.helsinki.fi/yliopisto  Jatkuva seuranta mm. hallitukselle vuoden aikana kolmesti tietyistä aiheista  Vuosiraportointi tavoiteohjelmien toteutuminen  Tuloksellisuusindikaattorit  Toimintakertomus perusteellinen uudistaminen mahdollista 3.10.201010Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010 Yliopiston oma seuranta kehitteillä

11 www.helsinki.fi/yliopisto  Kysymyksiä? 3.10.201011Opintoasioiden yksikkö/ Päivi Pakkanen / Oodi-päivät 2010


Lataa ppt "Www.helsinki.fi/yliopisto Strategiakausi käynnistyi. Mitä uutta opintohallintoon? Päivi Pakkanen 3.3.2010Rehtorin kanslia/ Tutkimus- ja opintoasiat / Opintoasioiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google