Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkinnonuudistus voimaan tänä syksynä – Mikä muuttuu?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkinnonuudistus voimaan tänä syksynä – Mikä muuttuu?"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkinnonuudistus voimaan tänä syksynä – Mikä muuttuu?
Paula Järvenpää Lääketieteellinen tiedekunta

2 Bolognaprosessin yleisiä tavoitteita
Eurooppalaisen koulutusalueen vahvistaminen Yliopistokoulutuksen yhtenäistäminen Euroopassa Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtyminen Opintojen mitoituksen yhtenäistäminen (ECTS-pisteet) Koulutuksen läpinäkyvyys Euroopassa Liikkuvuuden lisääminen Yliopistokoulutuksen laatujärjestelmien kehittäminen

3 Tutkinnonuudistusta koskevat päätökset
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 tuli voimaan HY:n linjauksia on valmistellut tutkinnonuudistuksen tukiryhmä puheenjohtajanaan vararehtori Hannele Niemi Lisätietoa:

4 Helsingin yliopiston linjapäätökset (konsistori)
Sivuaineopinnot tutkinnoissa ( ja ) Opetuksen periodisointi ( ) Arvosteluasteikot ja siirtymävaiheen yleiset periaatteet ( ) Maisteriohjelmien ja yhteistutkintojen periaatteet ( ) Alemman ja ylemmän tutkinnon rakenteita koskevat linjaukset ( ) Opiskelijavalinnat uudessa tutkintojärjestelmässä ( ja ) Opintojen etenemisen seuranta – Etappi ( )

5 Tutkinnonuudistuksen tukiryhmän suosituksia
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot uusissa tutkinnoissa ( ) Liikkuvuus ja kansainvälistyminen alemmissa ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa ( ) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) uudessa tutkintojärjestelmässä ( )

6 Lääketieteellisessä tiedekunnassa
EI mennä kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen LL ja HLL edelleen yksiportaisia lisensiaatin tukintoja ja LK ja HLK arvoja, eivät tutkintoja Siirtymäaika saakka, jolloin viimeistään kaikkien tulee siirtyä uuden tutkintorakenteen mukaiseen tutkintoon Uuden tutkinnon laajuus 360 op (LL) tai 300 op (HLL) Yksi lukuvuosi = 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä eli 1 opintopiste on n. 27 tuntia (1 opintoviikko on 1,5 opintopistettä) Arvosteluasteikko 0-5; koskee kaikkia opiskelijoita

7 Opintojen arvostelu 1.8.2005 alkaen
Perustutkintojen opintosuoritusten arvioinnissa 6-portainen arvosteluasteikko 0-5: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = välttävä 0 = hylätty Myös hyväksytty/hylätty –arvostelu edelleen mahdollinen. Tutkielma arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla (laudatur, eximia, magna, cum laude, non sine, lubenter, approbatur)

8 Syventävät opinnot ja tutkielma
Tutkintoon kuuluu yhteensä 60 op syventäviä opintoja, joista tutkielman laajuus 20 op; muutoin syventävä aines integroituina opintojaksoihin Tutkielma voi sisältää tutkimustyötä, seminaarityöskentelyä, syventävien osioiden suorittamista jne., mutta siihen kuuluu aina itsenäisesti tehtävä kirjallinen osa Tutkielmalla vastuuohjaaja, jonka kanssa opiskelija sopii tutkielman sisällön ja aihepiirin. Opiskelija tekee ja ohjaaja hyväksyy suunnitelman, joka rekisteröidään tiedekunnan opintotoimistossa

9 Tutkielma Kirjallisen osan laatimisesta TUKE laatii erilliset ohjeet
Perustutkinnon suunnittelutoimikunta määrää vastuuohjaajan esityksestä tarkastajan, vastuuohjaaja toimii toisena tarkastajana Ainakin yhden tarkastajan tulee olla HY:n lääketieteellisen tiedekunnan professori tai dosentti Vastuulaitoksen johtoryhmä päättää tarkastajien esityksestä tutkielman arvosanan ja laitos rekisteröi tutkielman Tutkintotodistukseen tulee tutkielman aihe ja arvosana Tutkielman arvostelua varten on laadittu arvostelulomake ohjeineen

10 Muita uudistuksia Pakollisen harjoittelun laajuus LL-tutkinnossa supistuu 4 kuukauteen Kieliopintojen laajuus kasvaa 10 opintopisteeseen Vapaavalintaisten opintojen määrää supistuu 10 opintopisteeseen Opintojen seuranta- ja tukijärjestelmä (ETAPPI) ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) otetaan käyttöön uusilla opiskelijoilla


Lataa ppt "Tutkinnonuudistus voimaan tänä syksynä – Mikä muuttuu?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google