Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen
Jatkavat opiskelijat Hämeenlinna HTM Riina Keskinen HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen

2 Tervetuloa jatkamaan opintoja!
Missä mennään? Opintojen tilannekatsaus Syksyn ohjelma ja aikataulu Väylä Opintojen suunnittelu

3 Opintojen tilannekatsaus
Millä mielellä jatkat opintoja? Miten opinnot ovat edenneet? Yllätyksiä? Ongelmia? (ajankäyttö, opiskelutekniikka, materiaalit ym.)

4 Huomiotaavaa syksyllä
Muista tarkistaa mahdolliset uudet tenttivaatimukset ennen tenttiä! Muista väylä-haku! Varmista tentti aika ja paikka

5 Syksyn luentoaikataulu
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan Oikeudellinen ratkaisutoiminta Ympäristöoikeuden perusteet alkaen

6 Yleiset oikeusjärjestysopinnot suoritettu- mitä seuraavaksi?
Perus- ja aine opinnot: Finanssioikeuden perus- ja aineopinnot Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perus- ja aineopinnot Siviilioikeuden perus- ja aineopinnot Ympäristöoikeuden perus- ja aineopinnot

7 HTK-Tutkintorakenne Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op Äidinkieli
Ruotsi Englanti

8 Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op
Oikeusajattelun perusteet 15 op Yksityisoikeuden opinnot 15 op Julkisoikeuden opinnot 25 op Rikos-ja prosessioikeuden opinnot 5 op

9 Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
Pääaineen omat perus- ja aineopinnot 50 op (saa sisältää 19 op muita oikeudellisia opintoja) Kandidaatin tutkielma ja -seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op

10 Valinnaisia opintoja 46 op
Mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja

11 Väylä Hakuaika 16.9-1.10.2013 klo 16.15 mennessä
Tarvittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä Syksyn haun valintatulokset julkistetaan viimeistään

12 Valintamenettely Opiskelijoita valitaan neljässä eri hakijaryhmässä:
avoimen yliopiston väylässä (ei kiintiötä), siirto-opiskelijavalinnassa (ei kiintiötä), muussa erillisvalinnassa (aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella, ei kiintiötä) ja maisterivalinnassa (yliopistotutkinnon suorittaneille ei kiintiötä, AMK-tutkinnon suorittaneita valitaan 35).

13 Avoimessa opintoja suorittanut hakija
Opiskelijaksi hyväksytään hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op tai yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot ja aineopintoja yhteensä 60 op (kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti).

14 Vaadittavista opinnoista vähintään puolet on oltava suoritettuna avoimessa yliopistossa.
Huomioon otetaan vuoden 2013 opiskelijavalinnassa ainoastaan jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää. Valituille myönnetään opinto-oikeus alkaen.

15 Vuoden 2014 valinnasta alkaen (opinto-oikeus alkaa 1. 1
Vuoden 2014 valinnasta alkaen (opinto-oikeus alkaa ) avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevilta vaaditaan Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op.

16 SIIRTO-OPISKELIJAVALINTA (toisesta yliopistosta samalta koulutusalalta siirtyvät)
Toisessa yliopistossa samalla koulutusalalla samassa tai vastaavassa pääaineessa/koulutusohjelmassa opiskelevia otetaan suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Huomioon otetaan vuoden 2013 opiskelijavalinnassa ainoastaan jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot.

17 MUU ERILLISVALINTA (aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella)
Hakijoita otetaan suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Huomioon otetaan vuoden 2013 opiskelijavalinnassa ainoastaan jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot.

18 Opiskelijaksi hyväksytään hakija, joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op tai yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot ja aineopintoja yhteensä 60 op (kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti). Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää. Valituille myönnetään opinto-oikeus alkaen.

19 Maisterivalinta Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakeutua alla tarkennetuin perustein yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat. Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valittavalle opiskelijalle tehdään viimeistään opintojen alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma.

20 Yliopistotutkinnon suorittaneet
Alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa, mikäli hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset 60 opintopisteen laajuiset yleisiä oikeusjärjestysopintoja vastaavat opinnot sekä jonkin pääaineen aineopintoja vastaavat opinnot, yhteensä vähintään 120 opintopistettä. Huomioon otetaan vuoden 2013 opiskelijavalinnassa ainoastaan jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Opinto-oikeus myönnetään siihen pääaineeseen, josta hakija on suorittanut vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.

21 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan valita yhteensä 35 soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa. Ammattikorkeakoulututkinto on soveltuva, mikäli hakija on suorittanut: osana ammattikorkeakoulututkintoa vähintään 50 opintopisteen laajuisesti oikeudellisia opintoja (10 opiskelijaa) ammattikorkeakoulututkinnon rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (10 opiskelijaa) poliisipäällystön tutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto, (10 opiskelijaa) ammattikorkeakoulututkinnon turvallisuusalan koulutusohjelmassa (5 opiskelijaa)

22 Jos johonkin ryhmään ei saada riittävästi kelpoisia hakijoita, voidaan edellä mainituista ryhmäkohtaisista enimmäismääristä poiketa siirtämällä opiskelijapaikkoja yhdestä ryhmästä toiseen ryhmään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan perusteella ja toissijaisesti ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvien opintojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella. Valituksi tulleelta hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä, lähinnä oikeustieteellisiä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon). Haussa otetaan huomioon tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot.

23 Lisää tietoa erillisvalintojen valintaperusteista osoitteesta:

24 Tutkinto-opiskelijat
Mikä muuttuu kun siirryn tutkinto-opiskelijaksi – vai muuttuuko mikään? Voit edelleen jatkaa opintoja Hämeenlinnasta käsin. Maksut pienenevät Hämeen kesäyliopistossa opiskelevilta Itä-Suomen yliopiston läsnäolevilta tutkinto-opiskelijoilta laskutetaan vain ko. opintojakson / opintokokonaisuuden avoimen yliopiston maksu Kielikoulutuksista ja syventävistä opinnoista laskutetaan kuitenkin ohjelmassa mainittu koko kurssimaksu. -> lisätietoja maksuista Kesäyliopistolta Saat käyttöösi opiskelijan edut kuten VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset.

25 Opiskeluintoa! Tuutorin yhteystiedot: rikeskin@student.uef.fi


Lataa ppt "HTK-opiskelijoiden opintojen käynnistystapaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google