Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen arvioinnin tavoitteet, kohteet ja rajaukset Riitta Pyykkö Puheenjohtaja, Korkeakoulujen arviointineuvosto Tutkinnonuudistuksen arviointiprojektin informaatiotilaisuus 18.12.2009

2 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 2 Arvioinnin lähtökohdat  KKA:n kaiken toiminnan lähtökohtana kehittävä arviointi  Tutkintorakenteen toimivuuden arviointi suunnitelmissa uudistusprosessin alusta asti, mainitaan myös kesussa 2007-2012  Ajankohta siirtynyt 2008 > 2008-2009 > 2010  Sisällöstä ja kohteista runsaasti odotuksia > rajaamisen tarve  Sidosryhmien kuuleminen  Lähtökohdaksi Bolognan prosessille asetetut alkuperäiset eurooppalaiset ja tutkinnonuudistukselle asetetut kansalliset tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan

3 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 3 Arviointiprosessi  Suunnitteluryhmä (17.6.2009 – 31.12.2009)  Projektisuunnitelman hyväksyminen ja arviointiryhmän nimeäminen (KKA 17.12.2009)  Arviointi 2010  Arviointiraportti joulukuu 2010  Englanninkielinen käännös raportista  Meta-arviointi alkuvuonna 2011  Mahdollinen seuranta-arviointi

4 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 4 Arvioinnin tavoitteet  Tuottaa kokonaiskuva tutkinnonuudistuksen toteutuksesta suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa  Arvioida tutkintorakenteessa tapahtuneita muutoksia ja niiden seurauksia  Arvioida uudistuksen tuloksena syntyneen kaksiportaisen tutkintorakenteen toimivuutta ja selkeyttä korkeakoulujen, opiskelijoiden, työelämän sekä koko tutkintojärjestelmän näkökulmasta

5 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 5 Arviointikohteet ja –teemat (1) 1.Tutkintorakenteen toimivuus alemman ja ylemmän tutkinnon asema erillisinä tutkintoina tutkintorakenteen luomat mahdollisuudet ja esteet valmistumiselle määräajassa rakenteen selkeys tutkintojen sisällön/rakenteen muutos (esim. valinnaisuuden osuus) uudistukseen liitetyt korkeakoulukohtaiset tavoitteet tavoitteiden seuranta kk-tasolla

6 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 6 Arviointikohteet ja –teemat (2) 2. Liikkuvuus kotimainen & kansainvälinen liikkuvuus syklien / sektorien / alojen sisällä ja välillä rakenteen luomat esteet ja mahdollisuudet liikkuvuudelle kansainvälisen liikkuvuuden määrällinen kehitys ja vaikutukset kansainväliseen liikkuvuusyhteistyöhön

7 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 7 Arviointikohteet ja –teemat (3) 3.Tutkintojen tuottama osaaminen ja suhde työelämään koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta osaamistavoitteiden ja työllistymisen huomioiminen opetussuunnitelmatyössä mahdollinen muu sisällöllinen muutos mitoituksen toimivuus, kuormittavuudet opiskelijoiden opinto- ja urasuunnittelun tukeminen työelämäyhteistyö tutkintokoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

8 Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 7/9/14 Riitta Pyykkö 8 Arvioinnin rajaukset  Rajataan ulkopuolelle ne tavoitteet jotka eivät suoraan kytkeydy tutkinnonuudistukseen joiden osalta Bolognan prosessi on vielä kesken tai joista on jo olemassa kattavaa kansallista arviointitietoa  Esimerkiksi: opettaja- ja tutkijaliikkuvuus, tutkintojen viitekehykset, kolmas sykli, elinikäinen oppiminen ml. AHOT  Nämä mahdollisesti esimerkiksi vuonna 2014  Kv-strategiassa mainittu kansainvälisten koulutusohjelmien kokonaisarviointi erillisenä arviointina myöhemmin


Lataa ppt "Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) Tutkinnonuudistuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google