Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajatuksia Lapin yliopistosta – Helka Urponen Tutkintotavoitteista koulutusta neljässä tiedekunnassa Lisäksi Arktisessa keskuksessa, kv- maisteriohjelmia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajatuksia Lapin yliopistosta – Helka Urponen Tutkintotavoitteista koulutusta neljässä tiedekunnassa Lisäksi Arktisessa keskuksessa, kv- maisteriohjelmia."— Esityksen transkriptio:

1 Ajatuksia Lapin yliopistosta – Helka Urponen Tutkintotavoitteista koulutusta neljässä tiedekunnassa Lisäksi Arktisessa keskuksessa, kv- maisteriohjelmia

2 Koulutusaloista LY:ssa - kasvatus- ja käyttäytymistiet.ala - taiteen ala - oikeus- ja yhteiskuntatiet. ala

3  Ensi vaikutelmia meiltä?  Ajatuksia siitä, miten korkeakoulutasoinen tiedonkeruu voitaisiin organisoida ja miten alakohtainen arviointikysely voitaisiin organisoida meillä?

4 Ensivaikutelmia  mikä sopii meille, ei välttämättä sovi muille  alakohtaisuus aina huomioitava  yliopistoihin hakuprosessi  opiskelupaikan ottaminen  vuoden 2008 valmistumisbuumi  opintoaikojen rajaus  FTE luku, opiskeluajan rajaus  kansainvälisyys  kand. tutkinto ja maisteritutkinto  sisäinen ja ulkoinen liikkuvuus?  akateemisten uraseurannat ja työmarkkinat  omat tarpeet suorittaa vastaavaa arviointia (otk)

5 1. Korkeakoulutasoinen tiedonkeruu? a. olemassa olevan tiedon koonti tähän tarkoitukseen – kvanttitietoa - KOTA - muut omat tietolähteet b. uuden tiedon koonto - kvalitietoa - kyselyt ja haastattelut avaintoimijoita ja opiskelijoita EI SAISI KUORMITTAA ARKEA, VAAN TUOTTAA LISÄARVOA!

6 OPM:n indikaattorit o Alemmat tutkinnot  Ylemmät tutkinnot  Harjoittelukoulun opiskelijamäärä  Harjoittelukoulun ohjatuissa harjoitteluissa suoritetut opintopisteet  Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat  Suomesta lähteneet ja Suomeen saapuneet vaihto-opiskelijat (yli 3 kk)  FTE-opiskelijat/opetus- ja tutkimushenkilökunta  Ylemmät korkeakoulututkinnot/opetus- ja tutkimushenkilökunta  Opettajien liikkuvuus Suomesta ja Suomeen (väh. 2 viikkoa/opetus- ja tutkimushenkilökunta  Vuonna xxxx perustutkinnon aloittaneista tutkinnon suorittaneiden osuus 7 vuoden kuluessa aloittamisesta  Lukuvuodessa väh. 45 op suorittaneiden osuus ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa suorittavista  Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneiden ja keskeyttäneiden yhteismäärästä lukuvuoden aikana

7 Yliopiston omia indikaattoreita  Suoritetut tutkinnot/tavoitteet  Ylemmät kk-tutkinnot/tavoitteet  Alemmat kk-tutkinnot/tavoitteet  Pätevät hakijat/opetusvirat  Tohtorin tutkinnon suorittaneet opettajat/opettajat  Pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat/opettajat  Hakijat/hyväksytyt opiskelijat  Sisäänotto/opettajat  Uusien opiskelijoiden alueellinen jakautuminen  Kv-perusopiskelijat/perustutkinto-opiskelijat  Kv-perus- ja vaihto-opiskelijat/tavoitteet  Vaihtoon lähteneet tutkinto-opiskelijat/tavoitteet  Aikuisopiskelijat/uudet opiskelijat  Uudet ylioppilaat/aloittaneet opiskelijat  Avoimen yliopiston kautta tutkinto-opisk. siirtyneet/tavoite

8  Graduohjattavat/ohjaavat opettajat  Hopsit/perustutkinto-opiskelijat  Englannin kielinen opetus/opetus  Gradujen arvosanat  Läpäisy%  Valmistumisen jälkeen sijoittuminen  Opiskelijapalaute  Sidosryhmäpalaute

9  yliopiston hallintoyksiköstä: opetuksesta vastaava vararehtori suunnittelu- ja rahoituspalvelut opiskelupalvelut työelämä- ja rekrytointipalvelut kansainväliset palvelut laatujohtaja (=yhteyshenkilönä)

10  tiedekunnissa opetuksen suunnittelutoimikunta/ suunnittelutyöryhmä: oppiaineen professorit!  opintopäällikkö ja kansainvälisten asioiden suunnittelija => YHTEINEN VASTAUS? aluksi hyvä informointi arviointihankkeesta dekaanikokouksen kautta yhteyshenkilö johtaa prosessia arviointisuunnitelman mukaisesti informoi, motivoi, koordinoi ja kokoaa aineiston kytkeytyminen lvj:ään!

11 2. Alakohtainen tiedonkeruu?  Kasvatustieteiden tiedekunta - luokanopettajakoulutus - kasvatustiede - aikuiskasvatus - mediakasvatus Otos vai koko tiedekunta? Dekaani – hallintopäällikkö – opintopäällikkö - yhteyshenkilö

12 3. Ajatuksia teemoista kyselyä varten  kandidaattitutkinnon merkitys – työmarkkinat, työllistävyys?  koulutusta vastaava työllistyminen  ECTS:llä alkanut prosessi, kokemukset mitoituksesta?  opiskelijoiden liikkuvuudesta, sisäinen ja ulkoinen?  paljonko maisteritutkintoon todellisuudessa sisältyy kansainvälisyyttä?  kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opintosuunnitelmien toteutuminen ja ”korvaavuuden osuvuus”?  onko meillä Bologna-prosessi suoritettu kansainvälisesti vertailukelpoisesti? Vanhojen Bologna- maiden kokemukset kiinnostavat?

13 Kiitos!


Lataa ppt "Ajatuksia Lapin yliopistosta – Helka Urponen Tutkintotavoitteista koulutusta neljässä tiedekunnassa Lisäksi Arktisessa keskuksessa, kv- maisteriohjelmia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google