Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eurooppalainen kielisalkku ammattikorkeakoulussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eurooppalainen kielisalkku ammattikorkeakoulussa"— Esityksen transkriptio:

1 Eurooppalainen kielisalkku ammattikorkeakoulussa
Mari Heinonen ja Kaija-Liisa Kivimäki

2 Englannin kielen opiskelu ammattikorkeakoulussa
Ammattialakohtaista Lingua franca Suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus ammattialalle tyypillisissä tilanteissa Tavoitetaso opintojen alussa B1, valmistuessa vähintään B2 ( independent user )

3 Englanti ammattikorkeakoulussa
SosTer-alalla 3 op opintojakso ensimmäisenä opiskeluvuonna. Liiketalouden alalla SeAmkissa 6 op pakollisia englannin opintojaksoja ja kaiken kaikkiaan op kieliopintoja, koulutusohjelmasta riippuen.

4 ELP englannin kielen opintojaksoilla
SosTer-yksikössä sosiaalialan aikuisopiskelijoilla 3 op, 25 hlö terveysalalla hoitotyön koulutusohjelmassa kaksi SH aikuisopiskelijoiden ryhmää 2x3 op kurssia, yht. 40 hlö yksi monikulttuurinen, englanninkielinen sairaanhoidon opiskelijoiden ryhmä, 3 op kurssi, 23 hlö

5 ELP englannin opintojaksoilla
Liiketoimintayksikön pk-yrittäjyyden koulutusohjelman vuonna -08 opintonsa aloittaneet opiskelijat 60 opiskelijaa, 3 op Kulttuuriyksikön rakennuskonservoinnin koulutusohjelman 1. ja 2. vuoden opiskelijat 30 opiskelijaa, 3 op

6 Kielisalkku Eurooppalainen kielipassi ( European language passport)
Kielenoppimishistoria ( language biography) Työkansio ( näytekansio) ( dossier)

7 ELP amk-opettajan näkökulmasta
Opettajan rooli Opintojakson valmistelu Perehtyminen portfolio-menetelmään yleisesti Ennakoiva oppimisprosessin ohjaus Arviointimenetelmät

8 ELP ja opetuksen kehittäminen
Työelämätaidot osaksi kielen oppimista Arvioinnin monipuolistuminen Itseohjautuvuuden lisääminen Monimuotoisten oppimismenetelmien käyttö Osaamisen esittäminen

9 ELP amk-opiskelijan näkökulmasta
Vastuu omasta oppimisesta Itsearvioinnin ja reflektion harjoittelun kautta elämänhallintataitojen lisääntymiseen Myönteinen ( ja realistinen) käsitys itsestä kielenoppijana Motivaatio kielenoppimiseen kasvaa

10 Kielisalkun käyttömahdollisuuksia opiskelijan näkökulmasta
Opiskelupaikka Harjoittelupaikka Kv-vaihto Työn haku Jatko-opinnot

11 Kielenopetuksen kehittäminen ja ELP
ELP:n käyttöönotto SeAMkissa Tavoitteena kaikki kielet Ammatillinen portfolio Työelämäyhteydet Tekniset haasteet ( Mahara)


Lataa ppt "Eurooppalainen kielisalkku ammattikorkeakoulussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google