Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työurien pidentäminen ja akavalaisten eläkeasenteet Suomalaisten työuria on pidennettävä, jotta julkisten palvelujen rahoituspohja voidaan turvata ja verorasitus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työurien pidentäminen ja akavalaisten eläkeasenteet Suomalaisten työuria on pidennettävä, jotta julkisten palvelujen rahoituspohja voidaan turvata ja verorasitus."— Esityksen transkriptio:

1 Työurien pidentäminen ja akavalaisten eläkeasenteet Suomalaisten työuria on pidennettävä, jotta julkisten palvelujen rahoituspohja voidaan turvata ja verorasitus pitää kohtuullisena. Kyse on verotulojen lisäämisestä, ei eläkejärjestelmän kestävyydestä. Akavan tavoitteena on, että palkansaajat siirtyvät eläkkeelle keskimäärin kolme vuotta myöhemmin vuoteen 2025 mennessä. Vain joka toinen työssä ollut suomalainen siirtyi eläkkeelle normaalissa vanhuuseläkeiässä vuonna 2009. Suurimmat ongelmat ovat työkyvyttömyyseläkkeet sekä ikääntyneiden irtisanominen työttömyysputkeen. Vanhuuseläkeiän nostaminen ei ole ratkaisu työurien pidentämiseen. Se ei pienennä myöskään eläkejärjestelmän kuluja. Ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla, joiden olosuhteiden perusteella tosiasialliset päätökset eläkkeelle siirtymisestä tehdään. Vanhuuseläkeiän nostaminen ei ratkaise ongelmaa. Huomiota on kiinnitettävä koko työuraan. Työurat pitenevät vain, jos varmistetaan vastavalmistuneiden työnsaanti luodaan kannusteita työikäisten osaamisen jatkuvaan kehittämiseen työntekijöiden työkyvystä ja työhyvinvoinnista pidetään huolta työnantajat pitävät ikääntyneet työssä ja ikäsyrjintä loppuu. 1

2 Työssäoloajan keskimääräinen odote 5-vuotisikäjaksoilta 2007 Esimerkiksi 50–54-votiaat työssä olevat jatkavat töissä keskimäärin 3,9 vuotta tulevan viiden vuoden aikana Lähteet: EU-komission tilaama tutkimus, Eläketurvakeskus / Arto Laesvuori ja Työterveyslaitos 7.4.2010 Työikäisten työssäoloajan jäämisestä vajaaksi aiheutuu vuosittain noin 25 miljardin euron kustannukset (ennenaikaiset eläkkeet 21 mrd., sairauspoissaolot 2 mrd. ja työtapaturmat 2 mrd. euroa). Työkyvyttömyys- eläkkeelle 2009 Vanhuus- eläkkeelle 2009 63,4 52,1 Vanhuuseläkkeen alaikäraja 2

3 Varmuus työpaikan säilymisestä Kiireen vähentäminen Johtamis- ja esimiestyön parantaminen Työympäristön parantaminen Joustavammat työajat Työterveyshuollon kehittäminen Vuorottelu- tai sapattivapaa Osa-aikaeläke Työmäärän vähentäminen Palkan lisääminen Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen Koulutusmahdollisuuksien lisääminen Työtehtävien muuttaminen Kuinka akavalaiset jaksaisivat työssä pitempään Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä kysely syksyllä 2009 3

4 Vuonna 2009 normaalille vanhuuseläkkeelle siirtyi ensimmäistä kertaa enemmän henkilöitä kuin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä, vuotta:20082009 Vanhuuseläke 63,2 63,4 Työttömyyseläke 60,3 60,3 Työkyvyttömyyseläke 52,2 52,1 Kaikki 58,8 59,5 Lähde: Eläketurvakeskus 31.3.2010 Työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan 2008 ja 2009, % 4

5 60–64-vuotiaiden työllisyysaste *) Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita. Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 10.12.2010 5

6 Akavalaisten suunnittelema eläkeikä Lähteet: Akava; Tilastokeskus; TNS Gallup 6.11.2010 Yli 70 prosenttia akavalaisista uskoo pysyvänsä työelämässä vähintään 63-vuotiaaksi 6

7 Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 30.11.2010 Jatkaisivatko akavalaiset työelämässä 63 ikävuoden jälkeen, jos saisivat lisää vuosilomaa tai muuta vapaa-aikaa? 7

8 Kiinnostaako akavalaisia osa-aikaeläke? Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010 8

9 Olisivatko akavalaiset valmiit työskentelemään pitempään korvatakseen elinaikakertoimesta johtuvan eläkkeen pienentymisen? Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010 9

10 Kumman valitsisi sairauden kohdatessa: Ammatillisen kuntoutuksen kautta uusi työ vai työkyvyttömyyseläke? Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 30.11.2010 10

11 Suhtautuminen työskentelyyn omalla vanhuuseläkkeellä Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010 11

12 Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana. Pitäisikö alaikärajaa nostaa 65 vuoteen? Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010 12

13 Jos eläkkeiden rahoitusta jouduttaisiin muuttamaan, mikä olisi akavalaisille mieluisin vaihtoehto? Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 30.11.2010 13

14 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Tutkimuksen toteuttaminen: Akavan tutkimusaineisto kerättiin TNS Gallup Forumissa Kohdehenkilöt Forumin panelisteja, jotka kuuluvat Akavan jäsenliittoihin Yhteensä 1 136 työvoimaan kuuluvan akavalaisen vastaukset Haastatteluajankohta lokakuu 2010, edellinen vastaava tutkimus tehtiin 2007 Valmis aineisto painotettiin sukupuolen, iän, koulutusasteen ja liittojäsenyyden mukaan Tuloksia verrataan myös Työeläkevakuuttajien TELAn TNS Gallupilla teettämään haastattelututkimukseen, jossa vastaajat edustivat Suomen 15-vuotta täyttänyttä väestöä Haastatteluja yhteensä 1009 Haastatteluajankohta syys-lokakuu 2010 Akavan kysely tehtiin TELAn suostumuksella käyttäen osittain samoja kysymyksiä koskien käsityksiä ja mielikuvia eläkeiästä, eläketurvasta, eläkerahoituksesta tms. 14


Lataa ppt "Työurien pidentäminen ja akavalaisten eläkeasenteet Suomalaisten työuria on pidennettävä, jotta julkisten palvelujen rahoituspohja voidaan turvata ja verorasitus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google