Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YRITTÄJYYS, TYÖ JA HYVINVOINTI KORKEASTI KOULUTETTUJEN KESKUUDESSA Selvitys akavalaisten liittojen jäsenistössä Katri Luomala – Elisa Akola – Jarna Heinonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YRITTÄJYYS, TYÖ JA HYVINVOINTI KORKEASTI KOULUTETTUJEN KESKUUDESSA Selvitys akavalaisten liittojen jäsenistössä Katri Luomala – Elisa Akola – Jarna Heinonen."— Esityksen transkriptio:

1 YRITTÄJYYS, TYÖ JA HYVINVOINTI KORKEASTI KOULUTETTUJEN KESKUUDESSA Selvitys akavalaisten liittojen jäsenistössä Katri Luomala – Elisa Akola – Jarna Heinonen TSE Entre Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA •Osa Suomen Akatemian tutkimushanketta Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi yksilön elämänkaarella •Akavan raportissa esitellään tuloksia yrittäjien: •yrittäjyyden piirteistä •elämänlaadusta •työtyytyväisyydestä sekä •näkemyksiä eläkeajalla työskentelystä

3 • Mukana 16 Akavan jäsenjärjestöä, jotka edustavat 55 % Akavan jäsenistä •Agronomiliitto •Akavan Erityisalat •Driftingenjörsförbundet i Finland •Metsänhoitajaliitto •Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia •Suomen Arkkitehtiliitto •Suomen Ekonomiliitto •Suomen Eläinlääkäriliitto •Suomen Hammaslääkäriliitto •Suomen Lakimiesliitto •Suomen Lääkäriliitto •Suomen Psykologiliitto •Suomen Puheterapeuttiliitto •Suomen Valtiotieteilijöiden liitto •Tekniikan Akateemisten Liitto •Uusi Insinööriliitto

4 TUTKIMUSAINEISTO •Kysely lähetettiin 11 178 akavalaiselle •Vastauksia yhteensä 3392 •Yrittäjiä 1198 •Vastausprosentti 30,3 % •Vastaajissa paljon naisia (63 %)

5 YRITTÄJYYDEN LUONNE •Tyypillisesti kokopäiväistä yrittäjyyttä ilman palkattuja työntekijöitä •Yrittäjyyskokemuksen määrä vaihtelee •Terveysalalla pitkään yrittäjänä toimineita •Yhteiskuntatieteellisen ja tekniikan aloilla yli puolella yrittäjyyskokemusta alle 10 vuotta •Yrittäjyys yleisimmin luonteva askel uralla •Yrittäjyys osin erilaista miehillä ja naisilla

6 YRITTÄJYYDEN LUONNE •Miehet ryhtyneet yrittäjäksi naisia useammin liiketoimintamahdollisuuden houkuttelemana •Naisten joukossa enemmän yksinyrittäjiä •Naisista kolmannes ja miehistä lähes puolet toimii työnantajana •Miehissä jonkin verran enemmän kasvuhakuisia kuin naisissa

7 KASVUTAVOITTEET

8 TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ ERI ALOILLA

9 OSINKOJEN NOSTAMINEN JA VEROTUS •Nostettujen osinkojen määrä useimmilla pienehkö •Puolet ei ole koskaan nostanut osinkoja yrityksestään •Osinkojensa verotuksesta tietämättömiä paljon, erityisesti naisissa (40 %) •Yrittäjien epätietoisuus kertoo osaltaan suomalaisen osinkoverojärjestelmän haastavuudesta ?

10 ELÄMÄNLAATU •Akavalaiset yleisesti ottaen tyytyväisiä, yrittäjät vielä tyytyväisempiä kuin palkansaajat •Naisyrittäjät miehiä tyytyväisempiä elintasoon, työhön ja omiin saavutuksiin elämässään •Koulutusaloittaisessa tarkastelussa terveysalan yrittäjät tyytyväisimpiä ja tekniikan alan yrittäjät tyytymättömimpiä

11 TYYTYVÄISYYS ELÄMÄN ERI OSA-ALUEISIIN

12 YRITTÄJIEN TYYTYVÄISYYS ELÄMÄN ERI OSA-ALUEISIIN

13 TYÖN PIIRTEET •Painotukset työn piirteissä erilaiset yrittäjillä ja palkansaajilla •Yrittäjien työ vaihtelevampaa, itsenäisempää ja merkityksellisempää •Myös enemmän mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseen ja ehjien työkokonaisuuksien tekemiseen •Palkansaajilla korostuvat työn sosiaaliset piirteet: enemmän mahdollisuuksia ystävyyssuhteiden luomiseen ja muiden kanssa työskentelyyn •Palautteen saaminen heikohkoa, erityisesti palkansaajilla

14 TYÖTYYTYVÄISYYS •Akavalaiset tyytyväisiä työhönsä, yrittäjät vielä enemmän kuin palkansaajat •Kaikista vastaajista 90 % on toistaiseksi tyytyväisiä työhönsä •Työtyytyväisyyden ja stressin välillä yhteys •Vähäisintä terveysalalla ja yleisintä tekniikan alan yrittäjien keskuudessa •Yllättäen yrittäjät kokevat vähemmän työstressiä kuin palkansaajat •Yrittäjistä tyytyväisimmät terveysalalla ja tyytymättömimmät tekniikan alalla

15 TYÖTYYTYVÄISYYS PALKANSAAJAT & YRITTÄJÄT

16 YLI 50-VUOTIAIDEN YRITTÄJIEN ELÄKESUUNNITELMAT •Ikääntyneiden eläkeajatusten todettu ennustavan melko hyvin todellista eläkkeelle siirtymistä •Yrittäjät aikovat jäädä eläkkeelle palkansaajia vanhempina •Lähes joka kolmas yrittäjä aikoo jäädä eläkkeelle yli 65- vuotiaana •Tyypillisimmin eläkkeelle suunnitellaan siirryttävän 63- 65-vuotiaana •Yli puolet yrittäjistä ei ole suunnitellut osa- aikaeläkkeelle jäämistä

17 YLI 50-VUOTIAIDEN YRITTÄJIEN ELÄKESUUNNITELMAT •Tyytyväiset terveysalan yrittäjät aikovat eläköityä nuorempina •Vähiten tyytyväiset tekniikan alan yrittäjät suunnittelevat jatkavansa työelämässä muita pidempään •Valtaosa yrittäjistä voisi harkita työnteon jatkamista jossain muodossa vanhuuseläkkeelläkin •Vanhuuseläkkeellä koko- tai osa-aikaisena yrittäjänä voisi jatkaa: •Terveysalalla 57 % •Muilla aloilla 73-76 %

18 YHTEENVETO & JOHTOPÄÄTÖKSIÄ •Korkeasti koulutetut tyytyväisiä työhön ja muuhun elämään •Yrittäjät palkansaajia tyytyväisempiä sekä työhön että yleisesti •Samantyyppisiä tuloksia ”hyvästä työelämästä” viime aikoina esitetty mm. Työolobarometrin ennakkotiedoissa ja EVAn raportissa

19 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ •Yrittäjyys yksi keino pidentää työuraa sen loppupäästä •Toisaalta korkeasti koulutetuilla yrittäjillä hyvä työtyytyväisyys ei vaikuta työnteon jatkamiseen kaikilla aloilla •Monilla pitkä yrittäjäura takana, houkutus eläkkeelle suurempi ? •Korkeampi tulotaso mahdollistaa eläköitymisen •Korkea-asteen koulutus tarjoaa mielekkäitä ja laadukkaita työtilaisuuksia sekä palkkatyömarkkinoilla että yrittäjänä


Lataa ppt "YRITTÄJYYS, TYÖ JA HYVINVOINTI KORKEASTI KOULUTETTUJEN KESKUUDESSA Selvitys akavalaisten liittojen jäsenistössä Katri Luomala – Elisa Akola – Jarna Heinonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google