Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010 22.9.2011, Lavaklubi, Kansallisteatteri, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010 22.9.2011, Lavaklubi, Kansallisteatteri, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja."— Esityksen transkriptio:

1 Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010 22.9.2011, Lavaklubi, Kansallisteatteri, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys,Turun yliopisto

2 Tutkimuksen toteutus © Mikko Grönlund • Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kirjailijoiden taloudellista asemaa vuonna 2010 ja saada tietoa kirjailijoiden kaunokirjallisesta työstä saamista tuloista ja muista kirjailijan työhön liittyvistä tuloista • Toimeksiantaja oli Suomen Kirjailijaliitto ja kohderyhmänä sen jäsenkunta (608 jäsentä) • Tutkimus toteutettiin keväällä 2011 (paperilomake + sähköinen kysely) • Vastauksia 273 kappaletta ja vastausaste 45 % • Vastaajien iän mediaani 60 vuotta (61 vuotta) • Vastaajista 50 % (48 %) oli naisia ja 50 % (52 %) oli miehiä

3 Taustatietoja vastaajista (1/2) Ikä (n = 273) Koulutustausta (n = 269) © Mikko Grönlund

4 Taustatietoja vastaajista (2/2) © Mikko Grönlund • Hieman yli puolet (55 %) vastaajista oli julkaissut eniten proosaa, joka viides (20 %) runoutta ja vajaa viidennes (17 %) lasten- ja nuortenkirjallisuutta • Valtaosa kirjailijoista on julkaissut useampaa kuin yhtä kirjallisuuden lajia – Alle viidennes (18 %) on julkaissut vain yhtä lajia – Yli puolet (61 %) on julkaissut vähintään kolmea eri lajia • Tutkimukseen osallistuneet kirjailijat ovat julkaisseet keskimäärin 10 kirjaa • Yli 2/3 (71 %) on julkaissut useamman kustantajan kautta – Lähes puolet (46 %) vähintään kolmen eri kustantajan kautta

5 Kirjailijoiden tuotteliaisuus ja julkaisutahti Uusi kirja keskimäärin 1 ½ vuoden välein Lähes 60 % vastaajista julkaissut uuden kirjan vuonna 2010 tai 2011 © Mikko Grönlund

6 Kokonaistulot kaunokirjallisesta työstä •Tässä tutkimuksessa kaunokirjailijan työstä saaduilla tuloilla tarkoitetaan kaikkia niitä veronalaisia tuloja, jotka on saatu kaunokirjallisesta työstä eli kirjailijan kirjoittamistaan teoksista saamia tuloja. •Tällaisia tulonlähteitä ovat kustantajilta saadut tilitykset, tulot ulkomailta (kustantajan kautta saadut ulkomaiset tilitykset ja muut tulot ulkomailta), tekijänoikeuskorvaukset (Teosto, Kopiosto, Sanasto, YLEn radio- ja tv palkkiot yms.), lainauskorvaus, tulot kirjoista tehdyistä näytelmistä, elokuvista kuunnelmista yms. ja tulot käsikirjoitustöistä (kuunnelmat, elokuvat, tv-käsikirjoitukset yms.). •Vuonna 2010 tutkimukseen osallistuneiden kirjailijoiden kaunokirjallisesta työstä saatujen tulojen kokonaissumma oli reilut 1,9 miljoonaa euroa © Mikko Grönlund

7 Kaunokirjallisesta työstä saatujen tulojen jakauma (n = 248) © Mikko Grönlund

8 Verolliset tulot kaunokirjallisesta työstä vuosina 2005 ja 2010 (n = 266) © Mikko Grönlund

9 Verolliset tulot kaunokirjallisesta työstä tuloluokittain (n = 266) Naisten ja miesten mediaanituloissa ei eroja, miehet 2 044 € ja naiset 2 000 € Korkeimmat 45-64 -vuotiailla (2 563 €), alhaisimmat yli 65 -vuotiailla (1 216 €) © Mikko Grönlund

10 Muun ansiotyön merkitys kirjailijoille © Mikko Grönlund •Puolet vastaajista (52 %) tekee jotain muuta työtä voidakseen tehdä kirjailijan työtä. –Alle 45 –vuotiaista lähes kolme neljäsosaa –Yli 65 –vuotiaistakin lähes kolmannes •Noin joka kuudennella on jatkuva työ- tai virkasuhde – 3/4 työ- tai virkasuhde ei liity kirjailijan työhön •2/3 käy työssä tilapäisesti, alle 45 –vuotiaista yli 80 prosenttia ja yli 65 –vuotiaistakin lähes puolet –Yli puolet (60 %) tekee kirjailijan työhön liittyviä tilapäistöitä, viidennes (18 %) kirjailijan työhön liittymättömiä tilapäistöitä

11 Verolliset tulot kaunokirjallisesta ja muusta kirjailijan työhön liittyvästä työstä (n = 266) Muut kirjailijan työhön liittyvät tulot = mm. esiintymispalkkiot, kirjoittaminen lehtiin ja opetustyö © Mikko Grönlund

12 Kirjailijoiden saamat apurahat vuonna 2010 (n = 270) © Mikko Grönlund

13 Kirjailijoiden saamat apurahat kokoluokittain vuonna 2010 (n = 270) Apurahojen mediaani oli 8 500 €, alakvartiili 4 500 € ja yläkvartiili 18 500 € © Mikko Grönlund

14 Apurahojen vaikutus tuloihin (n = 266) © Mikko Grönlund 2/3 apurahaa saaneista vastaajista piti niitä erittäin merkittävänä tulonlähteenä toimeentulonsa kannalta

15 Kirjailijoiden arvio taloudellisen tilanteensa kehityksestä © Mikko Grönlund 2005 – 2010 välisenä aikana (n = 225) Kirjailijan uran alusta (n = 266)

16 Kiitos! Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund mikko.s.gronlund@utu.fi +358-2-3339 508 BID Innovaatiot ja yrityskehitys Turun yliopisto © Mikko Grönlund


Lataa ppt "Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010 22.9.2011, Lavaklubi, Kansallisteatteri, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google