Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdessä työkyvyn tukena – TELAn koulutuskiertue

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdessä työkyvyn tukena – TELAn koulutuskiertue"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdessä työkyvyn tukena – TELAn koulutuskiertue

2 Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a §, tthl 12 § 1 mom 5 a kohta)
Työterveyshuollon lausuntoon kuuluu arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä selvitys hänen mahdollisuuksistaan jatkaa työssä Työterveyshuolto arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn Hoitava lääkäri kuvaa toimintakyvyn ja arvioi hoidon mahdollisuudet Työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä

3 Työssäjatkamismahdollisuuksia koskevan työterveyshuollon lausunnon laatimisajankohta
Lausunto tarvitaan viimeistään, kun sairauspäivärahapäiviä on kertynyt 90 Lausunto tulisi laatia heti, kun työkyvyttömyyden pitkittymisen (yli 90 päivärahapäivää) uhka on ilmeinen viiveetön tiedonkulku hoitavan lääkärin ja työterveyshuollon välillä !

4 Työntekijän velvollisuus toimittaa lausunto Kelaan
Työntekijän on toimitettava lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä Työterveyshuollon lausunto edellytetään työ-, virka- tai palvelusuhteessa olevilta henkilöiltä TyEL 7§:ssä tarkoitetuilta johtavassa asemassa työskenteleviltä henkilöiltä Lausuntoa ei edellytetä yrittäjiltä, opiskelijoilta, omaa taloutta hoitavilta tai työttömiltä

5 Hoitavan lääkärin tehtävät
Hoitava lääkäri arvioi sairauden vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon mahdollisuudet pitkittyneissä työkyvyttömyyksissä hoitosuhde on usein erikoissairaanhoidossa diagnostiikka, hoito, sairauden vaikutukset toimintakykyyn, toipumisennuste, arvio työkyvyttömyydestä ja sen kestosta tietojen toimittaminen työterveyshuoltoon ilman viiveitä

6 Työterveyshuolto koordinoi yhteistyötä
Työterveyshuolto koordinoi yhteistyötä eri toimijoiden välillä pitkittyneissä työkyvyttömyystapauksissa Työterveyshuolto järjestää yhteisneuvottelun työntekijän ja työnantajan kanssa Työterveyshuolto voi koordinoida yhteistyötä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kesken, kun selvitetään työntekijän mahdollisuuksia jatkaa työssä sujuva tiedonkulku välttämätöntä

7 Potilaan ohjaus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon
kun tarvitaan työkykyarviota kun sairausloma pitkittyy kun sairaus hankaloittaa työntekoa kun epäillään, että työ voi aiheuttaa sairauden tai pahentaa sitä sairauslomalta työhön paluuta suunniteltaessa osasairauspäiväraha, työkokeilu muu syy, jolloin tarvitaan yhteistyötä työterveyshuollon ja/tai työpaikan kanssa

8 Miksi työurien pidentäminen on tärkeää?
Työ on hyvinvoinnin lähde Hyvä työkyky ja toimiva työelämä ovat kansantalouden perusta Hyvinvointimme tulevaisuus riippuu työstä, työntekijöistä ja heidän työkyvystään (huoltosuhteen haasteet väestön ikääntymisen ja elinikäodotteen kasvun vuoksi) Eläkkeelle siirrytään edelleen liian varhain Työkyvyttömyys rasittaa yksilöitä, yrityksiä ja yhteiskuntaa Tulevaisuudessa meillä on työelämässä entistä enemmän ihmisiä, joilla ei ole 100-prosenttista terveyttä, mutta joilla on jäljellä olevaa työkykyä

9 Vuonna 2011 työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (22 983)
Sairauspääryhmittäin Ikäryhmittäin 9% 11% 29% 35% 52% 8% 28% 28% Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyden häiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Muut sairaudet Alle 35-vuotiaat 35–44-vuotiaat 45–54-vuotiaat 55–62-vuotiaat

10 Työeläkekuntoutus on lakisääteistä ammatillista kuntoutusta, joka voi sisältää
neuvontaa työhönvalmennusta työkokeilua täydennys- tai uudelleenkoulutusta yritystukea (elinkeinotuki) Suurin osa kuntoutuksesta tapahtuu työpaikoilla yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.


Lataa ppt "Yhdessä työkyvyn tukena – TELAn koulutuskiertue"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google