Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 1 Akavan Erityisalat ry.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 1 Akavan Erityisalat ry."— Esityksen transkriptio:

1 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 1 Akavan Erityisalat ry

2 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 2 2 Yliopistoissa toimivat jäsenet sukupuolen ja jäsenyhdistyksen mukaan, %

3 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 3 3 Yliopistoissa toimivat jäsenet sukupuolen ja ikäryhmän mukaan

4 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 4 4 Yliopistoissa toimivat jäsenet sukupuolen ja koulutusasteen mukaan

5 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 5 5 Yliopistoissa toimivat jäsenet yliopiston mukaan

6 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 6 6 Yliopistoissa toimivat jäsenet sukupuolen ja toimintoalueen mukaan

7 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 7 7 Yliopistoissa toimivat jäsenet sukupuolen ja toimiaseman mukaan

8 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 8 Palvelussuhteiden määräaikaisuus  Reilu kolmannes (36 %) yliopistoissa työskentelevistä jäsenistä oli määräaikaisessa palvelussuhteessa.  Määräaikaisuudet ketjuuntuvat: useammalla kuin joka neljännellä (29 %) oli meneillään vähintäänkin viides määräaikaisuus nykyisessä työpaikassa.  Kolmannes määräaikaisista ei tiedä mitä tapahtuu nykyisen palvelussuhteen jälkeen.  Nykyisen määräaikaisen palvelussuhteen kesto:  Alle vuosi: 20 %  1-3 vuotta: 59 %  Yli 3 vuotta: 21 %

9 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 9 9 Määräaikaisten palvelussuhteiden lkm nykyisellä työnantajalla, %

10 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 10 Määräaikaisten palvelussuhteiden osuudet, %

11 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 11 Määräaikaisten palvelussuhteiden osuudet (%) eräiden jäsenyhdistysten jäsenillä

12 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 12 Perustelut määräaikaiselle palvelussuhteelle (%)

13 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 13 Arvio siitä, mitä tapahtuu määräaikaisuuden päättymisen jälkeen

14 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 14 Työaika viikossa, kokoaikaiset työntekijät  Virka- / työehtosopimuksen mukainen työaikajärjestelmä:  Viikkotyöaika, 36 t 15 min: 79 %  Viikkotyöaika, 38 t 15 min: 7 %  Kokonaistyöaika: 9 %  Vuosityöaika: 2 %  Muu: 3 %  Toteutunut työaika keskimäärin 38,9 tuntia viikossa (Mediaani=38 / F10=36,25 / F90=42)  Johtotehtävissä keskimäärin pisimmät työviikot:  Johto: 44,6 tuntia  Keskijohto: 42,8 tuntia  Asiantuntija: 38,8 tuntia  Toimihenkilö: 37,9 tuntia

15 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 15 Ylityöt ja niiden korvaaminen  Noin puolet jäsenistä (51 %) ilmoittaa tekevänsä ylitöitä.  Ylitöitä tehdään kuukaudessa keskimäärin 9,6 tuntia (F50=8 tuntia; F10=3; F90=20).  Ylitöiden tekeminen tapahtuu lähes aina (92 %) oma-aloitteisesti, ilman työnantajan erillistä määräystä.  Säännöllisen työajan ylittävää työtä ilman työnantajan määräystä tehdään keskimäärin 3,4 tuntia viikossa (Mediaani=2 tuntia; F10=1; F90=6). Joka toiselle (55 %) oma-aloitteisesti tehdyt ylimääräiset tunnit myös korvataan.  Ylityövapaat eivät jää pitämättä:  Yli puolet (54 %) voi pitää ylityövapaat työajan tasoitusjärjestelmän mukaisesti.  Useampi kuin joka kolmas (36 %) keräsi ylityövapaat työaikapankkiin pidettäväksi myöhemmin.  Joka kymmenes (10 %) ei pysty pitämään kertyneitä ylityövapaita.  Joka kolmannen jäsenen (33 %) työpaikalla on käytössä työaikapankkijärjestelmä.

16 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 16 Muutos ylitöiden määrässä, %

17 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 17 Työnantajan määräyksestä tehtyjen ylitöiden korvaaminen, %.

18 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 18 ”Työpaikallani on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin nähden”

19 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 19 Arvio nykyisestä työmäärästä taustamuuttujittain

20 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 20 Arvio omasta työssä jaksamisesta sektorin ja sukupuolen mukaan, %

21 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 21 Palkkausjärjestelmät, %

22 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 22 Säännöllisen työajan ansiot eri taustamuuttujien mukaan, €/kk

23 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 23 Säännöllisen työajan ansiot eri taustamuuttujien mukaan, €/kk

24 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 24 Arvio kuukausiansion muutoksesta lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012, %

25 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 25 Mikä on sopimuskorotuksen lisäksi aiheuttanut muutoksen kuukausiansioissa lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012?

26 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 26 Keskipalkkojen muutos vuosina 2000-2012, % Kaikkien palkansaajien ansiotiedot: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi, 4. vuosineljännes, vuoden 2012 luvut ennakollisia

27 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 27 Miten seuraavat tekijät vaikuttavat palkkaukseen?

28 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 28 ”Oletko kokenut tai havainnut häirintää tai epäasiallista kohtelua työpaikallasi kuluneen vuoden aikana?”

29 Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 29 Onko työpaikalla tehty tasa-arvosuunnitelma?  3 %: tasa-arvosuunnitelma kaventanut sukupuolten välistä palkkaeroa.  29 %: tasa-arvosuunnitelmalla ei ole pystytty kaventamaan palkkaeroja  68 %: ei osannut sanoa tasa- arvosuunnitelman vaikutuksesta Niistä, joilla tasa-arvosuunnitelma:

30 Työmatkustaminen ja sen korvaaminen  Neljä kymmenestä (39 %) jäsenestä matkustaa työasioissa.  Kotimaassa 32 %  Ulkomailla 25 %  Vuodessa työmatkoja keskimäärin:  Kotimaassa 13,7 päivää (mediaani 10 pv)  Ulkomaille 10 päivää (mediaani 7 pv)  Noin 80 % työasioissa matkustavista matkustaa ainakin osittain omalla ajalla.  Työmatkojen korvaaminen:  Ei korvata lainkaan: 47 %  Osittainen korvaus vapaana tai rahana: 27 %  Täysimääräinen korvaus vapaana (13 %) tai rahana (5 %). Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 30

31 Lakiuudistusten tai säästöjen aiheuttamat muutokset yliopistoissa Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 31

32 Omaa työpaikkaa/ yliopistoa koskevat mielipiteet Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 32

33 Mielipiteet yleisesti työpaikkojen työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä yliopistolla Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 33

34 Arviot työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden toteutumisesta omassa työssä (%) Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 34


Lataa ppt "Akavan Erityisalat Yliopiston työmarkkinatutkimus 2012 1 Akavan Erityisalat ry."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google