Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa"— Esityksen transkriptio:

1 Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa
Laila Aho

2 Suomen eläkejärjestelmät
Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat Kansaneläke Maksetaan, kun työeläke pieni tai sitä ei ole lainkaan Ansaitaan asumalla Suomessa Kela myöntää ja maksaa

3 Hakija asunut ja työskennellyt Suomessa ja EU-/ ETA-maassa tai Sveitsissä
Eläkkeeseen sovelletaan EU-asetuksia 883/2004 ja 987/2009 Eläkettä karttuu niistä maista, joissa hakija on ollut vakuutettuna – jokainen maa maksaa oman osuuden eläkkeistä Eri maiden eläkelainsäädännöt eroavat toisistaan (mm. eläkeiät, eläkkeen määräytymisperusteet) Eläkkeet myönnetään ja maksetaan EU-/ETA-maihin ja Sveitsiin

4 Hakija asunut ja työskennellyt Suomessa ja sosiaaliturvasopimusmaassa
Maat, joiden kanssa Suomella sosiaaliturvasopimus: USA, Kanada, Israel, Chile, Australia Sopimuksilla estetään kaksinkertainen vakuutusmaksujen periminen Sopimuksilla mahdollistetaan eläkkeiden myöntäminen ja maksaminen toisen sopimuspuolen alueella Sopimuksissa on eroja

5 Hakija on asunut Suomessa ja muussa kuin EU-/ETA-maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa
Eläkkeen voi saada sopimuksettomaan maahan ainoastaan jos kunkin maan lainsäädäntö sen sallii. Kansaneläkettä ei myönnetä sopimuksettomassa maassa asuvalle. Kansaneläkkeen maksaminen sopimuksettomaan maahan rajoitettua.

6 Kansaneläkkeen voi saada, jos
on vuotias työkyvytön tai täyttänyt 65 v ja on asunut Suomessa säädetyn odotusajan muiden eläkkeiden yhteismäärä jää alle tietyn rajan

7 Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat
Suomessa asutun ajan pituus muut eläkkeet ja korvaukset perhesuhteet Täysi kansaneläke vuonna 2012, €/kk Yksinasuvat 608,63 Avio- tai avoliitossa olevat 539,85

8 Kenelle voidaan myöntää kansaneläke?
Hakijan asuinmaa Suomi EU- tai ETA-maa, Sveitsi Sosiaaliturva- sopimusmaa Muu maa Vanhuus- ja työkyvyttömyys- ja perhe-eläke Asunut Suomessa 16 v täytettyään yhteensä 3 v Jos sovelletaan EU-asetuksia: Asunut Suomessa 16 v täytettyään 1 v, Suomen ja EU-/ETA-maiden yhteenlaskettua vakuutusaikaa 3 v Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke Asunut Suomessa 16 v täytettyään 1 v Suomen ja EU-/ETA-maiden yhteenlaskettua vakuutusaikaa 3 v Vanhuuseläke (perhe-eläke*) Suomen tai sopimusmaan kansalainen Asunut Suomessa 16 v täytettyään yhteensä 3 v** Australia, Chile*, Israel*, Kanada*,USA* ** Kansaneläkettä ei myönnetä

9 Kansaneläkkeen maksaminen ulkomaille muuttaneelle eläkkeensaajalle
Uusi asuinmaa EU- tai ETA-maa, Sveitsi Sopimusmaa Muu maa Maksaminen jatkuu Kansaneläkettä maksetaan korkeintaan vuoden ajan Eläkkeensaajan olosuhteet tarkistetaan joka toinen vuosi

10 Esimerkki 1 Eläkkeenhakija syntyi ja asui Suomessa kunnes 50-vuotiaana muutti pysyvästi Ranskaan. Täyttäessään 65-vuotta hän hakee Kelasta vanhuuseläkettä. Eläke voidaan myöntää EU-maassa asuvalle. Hakijan saamat eläkkeet, Suomessa asuttu aika ja perhesuhteet vaikuttavat kuitenkin kansaneläkkeen määrään.

11 Esimerkki 2 Puolet elämästään Australiassa ja puolet Suomessa asunut Kelan vanhuuseläkkeensaaja muuttaa pysyvästi Australiaan. Kelan vanhuuseläkettä maksetaan sosiaaliturvasopimuksen perusteella edelleen.

12 Esimerkki 3 Asuttuaan Suomessa viimeiset 15 vuotta kansaneläkkeensaaja muuttaa pysyvästi Thaimaahan Kansaneläkettä ei enää makseta alkaen, kun vuosi on kulunut ulkomaille muutosta.

13 Kelan yhteystiedot Ulkomaan yksikkö PL 78, 00381 HELSINKI
Puhelin eläkeasiat: fax Sähköposti:


Lataa ppt "Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google