Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OSA-AIKATYÖ PALVELUALOILLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OSA-AIKATYÖ PALVELUALOILLA"— Esityksen transkriptio:

1 OSA-AIKATYÖ PALVELUALOILLA
Merja Kauhanen PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

2 Tutkimuksen tavoite A Osa-aikatyön tekeminen - työntekijöiden näkökulma ketkä valikoituvat tekemään osa-aikatyötä osa-aikatyön syyt työajat ja työaikatoiveet työolot (laajassa mielessä ymmärrettynä) toimeentulo (palkkaus ja muut toimeentulolähteet) työsuhteiden kestot ja työmarkkinasiirtymät uuden työn etsintä ja siihen vaikuttavat tekijät B Osa-aikatyön teettäminen - työnantajien näkökulma osa-aikatyön teettämisen syyt palvelualoilla osa- ja kokoaikainen työ työnantajan näkökulmasta PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

3 Osa-aikatyöllisten määrä vuosina 1989 - 2001
Lähde: Tilastokeskus PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

4 Osa-aikaisten osuus työllisistä, %
PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

5 Osa-aikaisten osuus palkansaajista, %
Lähde: Tilastokeskus. PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

6 Osa-aikatyö Suomessa v.2001
Lähde: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

7 Työsuhteen tyyppi, % Lähde: Osa-aikatyö palvelualoilla-kysely
PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

8 Osa-aikatyön syyt Kokoaikatyön puute ja opiskelu selvästi yleisimmät syyt osa-aikatyön tekemiseen palvelualoilla Vähittäiskauppa ja hotelli- ja ravintola-ala: kokoaikatyön puute yleisin osa-aikatyön syy (osuus yli 50 %) Kiinteistöpalvelualat ja vartiointiala: opiskelu yleisin osa- aikatyön syy Sukupuolen ja iän mukaan katsottuna naisille ja yli 24- vuotiaille osa-aikatyön vastentahtoisuus on suurempaa kuin miehille ja alle 24-vuotiaille PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

9 Osa-aikaisten työajat
Osa-aikaisten työntekijöiden keskimääräinen työaika palveluammateissa noin 22 tuntia Suomessa v (lähde: Eurostat) Tämän tutkimuksen mukaan lyhyintä osa-aikatyötä tehdään kiinteistöpalvelualoilla, jossa säännöllinen työaika on alle 19 tuntia viikossa noin kolmanneksella osa-aikaisista työntekijöistä Suhteellisesti eniten työtuntia viikossa tekeviä osa-aikatyöntekijöitä on vähittäiskaupan alalla (osuus n. 47 %) PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

10 Työaikatoiveet PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

11 Osa-aikaisten/kokoaikaisten halukkuus tehdä samaa työtä kokoaikaisena/osa-aikaisena, %
. PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

12 Palkkaus PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

13 Muita toimeentulolähteitä, %
PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

14 Osa-aikaisuuden aste PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

15 Uuden työn etsiminen Kokoaikaiset työntekijät:
Tärkein syy uuden työpaikan etsimiseen on parempien työolojen (mm. palkka) saaminen Tärkeimpiin syihin kuuluu myös se, että nykyistä työtä pidetään välivaiheena. PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

16 Tärkeimmät syyt osa-aikatyön teettämiseen, %
PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

17 Osa-aikaisen ja kokoaikaisen työn teettäminen - työnantajien näkökulma
Tuloksia: Tehtävien samankaltaisuus: pääsääntöisesti samat tehtävät, osa-aikaisuus rajoittaa työntekijän käyttöä joissakin tehtävissä Tehokkuus: enemmistö ei yhdy väitteeseen, että osa-aikaiset työntekijät tekevät työtä tehokkaammin kuin kokoaikaiset Työvoiman ja hallinnon kustannukset: enemmistö oli sitä mieltä, että osa-aikaisen työvoiman käyttö ei ole lisännyt työvoiman ja hallinnon kustannuksia Ammattitaito: osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammattitaito vastaa pääsääntöisesti hyvin toimipaikan tarpeita Vaihtuvuus: Osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuus suu- rempaa. Vaihtuvuutta pidettiin jossakin määrin ongelmallisena (erityisesti kiinteistöpalvelualoilla) PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS

18 Osa-aikaisen ja kokoaikaisen työn teettäminen - työnantajien näkökulma
Motivaatio: enemmistö vastaajista arvioi osa-aikaisten työntekijöiden motivaation olevan samaa tasoa kuin kokoaikaisilla työntekijöillä lukuun ottamatta kiinteistö- palvelualoja Sitoutuneisuus: osa-aikaisten työntekijöiden sitoutunei- suus arvioitiin samaksi tai huonommaksi kuin koko- aikaisten työntekijöiden Alueelliset erot: vähittäiskaupan alalla ja kiinteistö- palvelualoilla nähtiin Uudellamaalla suurempia ongelmia osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuudessa. Uudenmaan työnantajat myös arvioivat osa-aikaisen työvoiman lisän- neen työnjohdon ja hallinnon kustannuksia yleisemmin kuin työnantajat muualla. Osa-aikaisten työntekijöiden ammattitaitoa, motivaatiota ja sitoutuneisuutta pidettiin kyseisillä palvelualoilla Uudellamaalla yleisemmin kokoaikaisia huonompana kuin muualla maassa. PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS


Lataa ppt "OSA-AIKATYÖ PALVELUALOILLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google