Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Akavalaisten työaikakäytännöt esimerkkejä jäsenliitoista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Akavalaisten työaikakäytännöt esimerkkejä jäsenliitoista"— Esityksen transkriptio:

1 Akavalaisten työaikakäytännöt esimerkkejä jäsenliitoista
Lisätietoja: asiantuntija tutkija Liittojen yhteystiedot: ks. diat Koottu

2 Ylitöiden tekeminen 2011 Tehdyt ylityötunnit/ viikko 7,0 7,7 6,2 6,7
7,5 7,3 6,0 8,9 Kokoaikatyössä olevat palkansaajat; Ylityökorvaus joko rahana tai vapaa-aikana; Ylityötunnit niillä, jotka olivat tehneet ylitöitä Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineisto 2011

3 Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN (YTN-data 2012 ja 2010)
Työssään matkustaa 71 % jäsenistä. Vuodessa kertyy keskimäärin 28 matkapäivää. Päivittäisen työajan ulkopuolella joutuu olemaan tavoitettavissa 40 % jäsenistä ”työn sujuvuuden kannalta” ja 15 % ”koska sitä edellytetään muuten”. Lomalla tai viikonloppuna työhön liittyviä yhteydenottoja saa säännöllisesti tai silloin tällöin yli 70 % jäsenistä. Iltaisin yhteydenottoja saa noin 40 % jäsenistä. Työajan seuranta on käytössä 40 % jäsenistä, työaikaa ei seurata lainkaan 37 % jäsenistä. Lisätietoja:

4 Talentia ja Lastensuojelun keskusliitto (2013, Lastensuojelun asiakastyöntekijöiden näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta) Ylitöitä tekee säännöllisesti 70 % sosiaalityöntekijöistä ja ohjaajista 51 %. Satunnaisesti ylitöitä tekee 25 % sosiaalityöntekijöistä ja 36 % ohjaajista. Ilman ylitöitä selviytyy 13 % ohjaajista, sosiaalityöntekijöistä 4 %. Kolmannes sosiaalityöntekijöistä tekee ylitöitä yli kaksi tuntia viikossa. Ylitöiden kuormittavuus on yhteydessä halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa: yli kaksi tuntia viikossa ylitöitä tekevät olivat miettineet alan vaihtoa hieman keskimääräistä useammin. Lisätietoja:

5 Akavan Erityisalat (2012, Työmarkkinatutkimus)
Valtiosektori Kuusi valtiosektorin jäsentä kymmenestä arvioi, että omalla työpaikalla on ainakin osittain liian vähän työntekijöitä annettuihin työtehtäviin nähden. Tätä mieltä olivat erityisesti ne, jotka joutuvat itse tekemään ylitöitä omassa työssään. 62 % jäsenkunnasta koki nykyisen työmääränsä vähintään silloin tällöin liian suureksi. Yksityinen sektori Ylitöitä tekee johdossa ja keskijohdossa 91 %, toimihenkilöistä 77 % ja asiantuntijoista 80 %. Johdon ja keskijohdon tehtävissä kaksi kolmesta arvioi työmääränsä ainakin ajoittain liian suureksi. Lisäksi jatkuvasti työmäärää liian suurena pitävien osuus oli suurin johdossa toimivilla, noin 16 %. Lisätietoja:

6 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (2012, Työmarkkinatutkimus)
Jäsenistä 12 % arvioi, että nykyinen työmäärä on jatkuvasti liian suuri; 44 % arvioi, että työmäärä on ajoittain liian suuri. Keskijohdon ja ylimmän johdon tehtävissä työskentelevät tekevät jatkuvasti keskimäärin yli 40-tuntista työviikkoa. Todellinen työaika oli keskimäärin kaksi tuntia pidempi kuin sovittu työaika (39,2 –37,2 tuntia viikkoa kohti) Joka neljäs ei saa minkäänlaista korvausta ylitöistä Lisätietoja:


Lataa ppt "Akavalaisten työaikakäytännöt esimerkkejä jäsenliitoista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google