Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten eläkeasenteet 2010 Talouspoliittinen yksikkö 13.12.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten eläkeasenteet 2010 Talouspoliittinen yksikkö 13.12.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten eläkeasenteet 2010 Talouspoliittinen yksikkö 13.12.2010

2 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Tutkimuksen toteuttaminen:  Akavan tutkimusaineisto kerättiin TNS Gallup Forumissa  Kohdehenkilöt Forumin panelisteja, jotka kuuluvat Akavan jäsenliittoihin  Yhteensä 1 136 työvoimaan kuuluvan akavalaisen vastaukset  Haastatteluajankohta lokakuu 2010, edellinen vastaava tutkimus tehtiin 2007  Valmis aineisto painotettiin sukupuolen, iän, koulutusasteen ja liittojäsenyyden mukaan  Tuloksia verrataan myös Työeläkevakuuttajien TELAn TNS Gallupilla teettämään haastattelututkimukseen, jossa  vastaajat edustivat Suomen 15-vuotta täyttänyttä väestöä  Haastatteluja yhteensä 1009  Haastatteluajankohta syys-lokakuu 2010  Akavan kysely tehtiin TELAn suostumuksella käyttäen osittain samoja kysymyksiä koskien käsityksiä ja mielikuvia eläkeiästä, eläketurvasta, eläkerahoituksesta tms.

3 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Minkä ikäisenä vanhuuseläkkeelle?

4 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti ikävälillä 63–68 vuotta. Mikä on sopiva eläkeikä yleensä akavalaisten mielestä? 18.11.2010

5 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Mielipiteet sopivasta eläkkeelle siirtymisiästä Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

6 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti ikävälillä 63–68 vuotta. Minkä ikäisenä suunnittelet itse jääväsi eläkkeelle? 18.11.2010

7 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten suunnittelema eläkeikä Lähteet: *) Akavan työmarkkinatutkimukset **) Tilastokeskus, Työolotutkimuksen aineisto ***) Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely marraskuussa 2010  Yli 70 prosenttia akavalaisesta uskoo pysyvänsä työelämässä vähintään 63-vuotiaaksi. (Laskettu niistä, jotka ilmoittivat suunnitellun eläkeikänsä)  Vuoden 2005 työeläkejärjestelmäuudistus on tuottanut tavoitteena olleen muutoksen. 18.11.2010

8 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten suunnittelema eläkeikä 2010 18.11.2010

9 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Jatkaisiko työelämässä, jos olisi nyt 63-vuotias*? *) Koko kysymys: Nykyisin ansaitsemalleen vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 vuoden iän täyttämisestä lukien. Työntekoa voi jatkaa 63 ikävuoden täyttämisen jälkeenkin, jolloin eläkettä karttuu vuodessa noin kaksi kertaa enemmän kuin edeltävältä ajalta. Jos olisit 63-vuotias ja sinulla olisi vaihtoehtoina joko jäädä eläkkeelle tai jatkaa työelämässä siten, että myöhemmin eläke-etusi olisivat paremmat. Kumman valitsisit? 18.11.2010

10 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Jatkaisiko työelämässä, jos olisi nyt 63-vuotias*? *) Koko kysymys: Nykyisin ansaitsemalleen vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 vuoden iän täyttämisestä lukien. Työntekoa voi jatkaa 63 ikävuoden täyttämisen jälkeenkin, jolloin eläkettä karttuu vuodessa noin kaksi kertaa enemmän kuin edeltävältä ajalta. Jos olisit 63-vuotias ja sinulla olisi vaihtoehtoina joko jäädä eläkkeelle tai jatkaa työelämässä siten, että myöhemmin eläke-etusi olisivat paremmat. Kumman valitsisit? Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010

11 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Jatkaisivatko akavalaiset työelämässä 63 ikävuoden jälkeen, jos saisivat lisää vuosilomaa tai muuta vapaa-aikaa? 18.11.2010

12 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Ne vastaajat, jotka siirtyisivät 63-vuotiaana eläkkeelle: Jatkaisitko työelämässä 63 ikävuoden jälkeen, jos saisit lisää vuosilomaa tai muuta vapaa-aikaa? 18.11.2010

13 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Jatkaisiko työelämässä 63 vuoden jälkeen, jos saisi lisää vuosilomaa tai muuta vapaa-aikaa? Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010 *) Kysymykset: 1) Nykyisin ansaitsemalleen vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 vuoden iän täyttämisestä lukien. Työntekoa voi jatkaa 63 ikävuoden täyttämisen jälkeenkin, jolloin eläkettä karttuu vuodessa noin kaksi kertaa enemmän kuin edeltävältä ajalta. Jos olisit 63-vuotias ja sinulla olisi vaihtoehtoina joko jäädä eläkkeelle tai jatkaa työelämässä siten, että myöhemmin eläke-etusi olisivat paremmat. Kumman valitsisit? 2) Jatkaisitko työelämässä 63 ikävuoden jälkeen, jos saisit lisää vuosilomaa tai muuta vapaa-aikaa?

14 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana. Pitäisikö alaikärajaa nostaa 65 vuoteen? 18.11.2010

15 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana. Pitäisikö alaikärajaa nostaa 65 vuoteen? Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

16 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Kiinnostaako akavalaisia osa-aikaeläke*? *) Koko kysymys 2010: Osa-aikaeläke on kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyvälle maksettava etuus. Sen saamisen alaikäraja on 58 vuotta, vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneillä 60 vuotta. Olisitko kiinnostunut jäämään osa - aikaeläkkeelle sitten, kun siihen on mahdollisuus? *) Koko kysymys 2007: ….Osa-aikaeläkkeen saaminen edellyttää 58 vuoden ikää. Oletetaan, että olisit syntynyt vuonna 1947 tai sen jälkeen. Olisitko kiinnostunut jäämään osa –aikaeläkkeelle, vaikka ratkaisu pienentää lopullista eläkettäsi?

17 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Taloudellinen toimeentulo vanhuuseläkkeellä

18 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Kuinka paljon työeläkkeen pitäisi olla bruttopalkasta? *) Kokoaikatyössä olevien bruttopalkka ml¨. tulospalkkiot

19 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Arvio siitä, kuinka paljon työeläke tulee olemaan bruttopalkasta? *) Kokoaikatyössä olevien bruttopalkka ml¨. tulospalkkiot

20 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Arvio siitä, kuinka paljon työeläke tulee olemaan bruttopalkasta? *) Kokoaikatyössä olevien bruttopalkka ml¨. tulospalkkiot

21 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Miten arvioi tulevansa taloudellisesti toimeen eläkeaikanaan? *) Kokoaikatyössä olevien bruttopalkka ml¨. tulospalkkiot

22 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Miten arvioi tulevansa taloudellisesti toimeen eläkeaikanaan? Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

23 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että nykyisenkaltainen ansioeläke määräytyy lakisääteisesti ja muun osan voi jokainen määritellä itse kustantamallaan eläkevakuutuksella”

24 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että nykyisenkaltainen ansioeläke määräytyy lakisääteisesti ja muun osan voi jokainen määritellä itse kustantamallaan eläkevakuutuksella” Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

25 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten säästäminen eläkepäiviä varten

26 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Säästäminen eläkepäiviä varten Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

27 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Säästäminen eläkepäiviä varten *) Vastaajalla voi olla useampia säästämismuotoja Lähde: Akavan TNS Gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

28 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Niiden osuus, joilla on vapaaehtoinen eläkevakuutus tai muuten säästänyt eläkepäiviä varten? *) Vastaajalla voi olla useampia säästämistapoja samaan aikaan

29 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Niiden osuus, joilla on vapaaehtoinen eläkevakuutus tai muuten säästänyt eläkepäiviä varten? *) Vastaajalla voi olla useampia säästämistapoja samaan aikaan

30 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 *) Koko kysymys: Elinaikakerroin on vanhuuseläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla varaudutaan eliniän pitenemiseen ja siten eläkemenojen hallitsemiseen. Elinaikakerroin on alkanut vaikuttaa vuodesta 2010. Se koskee aluksi vuonna 1948 syntyneitä ja jatkossa vuosittain yhtä ikäluokkaa lisää. Elinaikakerroin lasketaan joka vuosi erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iästä. Mikäli keskimääräinen elinaika jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Eläkkeen pienentymisen voi kompensoida tekemällä pidempään työtä. Olisitko valmis työskentelemään pidempään korvataksesi eläkkeesi mahdollisen pienentymisen? Elinaikakerroin: Oltaisiinko valmiit työskentelemään pidempään korvatakseen oman eläkkeen mahdollisen pienentymisen* ?

31 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 *) Koko kysymys: Elinaikakerroin on vanhuuseläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla varaudutaan eliniän pitenemiseen ja siten eläkemenojen hallitsemiseen. Elinaikakerroin on alkanut vaikuttaa vuodesta 2010. Se koskee aluksi vuonna 1948 syntyneitä ja jatkossa vuosittain yhtä ikäluokkaa lisää. Elinaikakerroin lasketaan joka vuosi erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iästä. Mikäli keskimääräinen elinaika jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Eläkkeen pienentymisen voi kompensoida tekemällä pidempään työtä. Olisitko valmis työskentelemään pidempään korvataksesi eläkkeesi mahdollisen pienentymisen? Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010 Elinaikakerroin: Oltaisiinko valmiit työskentelemään pidempään korvatakseen oman eläkkeen mahdollisen pienentymisen* ?

32 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Jos eläkkeiden rahoitusta jouduttaisiin muuttamaan, mikä olisi akavalaisille vastaajille mieluisin vaihtoehto?

33 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että työeläkkeen suuruus määräytyy työssäoloaikaisen ansion mukaisesti”

34 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että työeläkkeen suuruus määräytyy työssäoloaikaisen ansion mukaisesti” Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

35 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että työeläke on sitä suurempi, mitä kauemmin eläkkeensaaja on ollut töissä”

36 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että työeläke on sitä suurempi, mitä kauemmin eläkkeensaaja on ollut töissä” Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

37 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että eläke-etuuksia leikataan, jotta seuraaville ikäluokille ei tule liian suuret eläketurvan kustannukset”

38 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”On oikein, että eläke-etuuksia leikataan, jotta seuraaville ikäluokille ei tule liian suuret eläketurvan kustannukset” Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

39 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Kuntoutus/työkyvyttömyys Työteko vanhuuseläkkeellä

40 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Kumman valitsisi sairauden kohdatessa: Ammatillisen kuntoutuksen kautta uusi työ vai työkyvyttömyyseläke?

41 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Kumman valitsisi sairauden kohdatessa: Ammatillisen kuntoutuksen kautta uusi työ vai työkyvyttömyyseläke? Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

42 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 *) Koko kysymys: Työeläkelainsäädäntö mahdollistaa työskentelyn vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeen. Jos olisit tällaisessa tilanteessa, miten suhtaudut tähän omalta osaltasi? Suhtautuminen työskentelyyn omalla vanhuuseläkkeellä*

43 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Suhtautuminen työskentelyyn omalla vanhuuseläkkeellä* Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

44 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Arvioita eläkeiästä ja eläkkeen suuruudesta Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010

45 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”Nykyinen eläkejärjestelmämme on yleisesti ottaen oikeudenmukainen”

46 Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 ”Nykyinen eläkejärjestelmämme on yleisesti ottaen oikeudenmukainen” Mukana mielipiteensä ilmoittaneet Lähteet: Tela ja TNS Gallup, Työeläkeasenteet 2010; Akavan TNS gallupilla teettämä eläkeasennekysely lokakuussa 2010 9.12.2010


Lataa ppt "Akavalaisten työeläkeasenteet 2010 Akavalaisten eläkeasenteet 2010 Talouspoliittinen yksikkö 13.12.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google