Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työurien repaleisuus ja pätkätyöt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työurien repaleisuus ja pätkätyöt"— Esityksen transkriptio:

1 Työurien repaleisuus ja pätkätyöt
Tutkija Joonas Miettinen Tilastotietoa ja tutkimustuloksia

2 Taustaa Työtä tehdään ja teetetään kokoaikaisten ja toistaiseksi solmittujen työsuhteiden ulkopuolella yhä moninaisemmin tavoin. Esimerkiksi osa- ja määräaikaiset työsuhteet, vuokratyö, itsensä työllistäminen… Määräaikainen työn on korkeasti koulutettujen ja erityisesti nuorten koulutettujen naisten kohdalla merkittävä ilmiö. Määräaikaisuudet ovat yleistyneet myös nuorten miesten keskuudessa Tämä esitys kartoittaa määräaikaisen palvelussuhteiden yleisyyttä, syitä, kestoa ja ketjutusta Akavan palkansaajajäsenten keskuudessa. Määräaikaisen työn yleisyyttä ja em. piirteitä tarkastellaan erityisesti iän ja sukupuolen näkökulmista. Esitys nojaa kahdesta eri aineistosta tuotettuun tietoon Akavan pätkätyökysely 2013 toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa Kyselyyn vastasi Akavan palkansaajajäsentä. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen aineistot vuosilta 2008–2012

3 Määräaikaisten työsuhteiden lukumäärä akavalaisilla naispalkansaajilla 2008-2012
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat; Akava= Akavan jäsenet Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot

4 Määräaikaisten työsuhteiden osuus naispalkansaajilla 2008-2012
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat; Akava= Akavan jäsenet; muut= muut kuin Akavan jäsenet Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot

5 Määräaikaisten työsuhteiden lukumäärä akavalaisilla miespalkansaajilla 2008-2012
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat; Akava = Akavan jäsenet Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot

6 Määräaikaisten työsuhteiden osuus miespalkansaajilla 2008-2012
Kokoaikatyössä olevat palkansaajat; Akava = Akavan jäsenet; muut= muut kuin Akavan jäsenet Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot

7 Kahdessa tapauksessa viidestä määräaikaisuuden perustetta ei ole kirjattu
Työsopimuslain nojalla työnantaja on velvoitettu perustelemaan määräaikaisen työsuhteen käytön työntekijälle kirjallisesti. 39 prosentilla niistä akavalaisista, jotka tekevät työtään määräaikaisessa palvelussuhteessa, määräaikaisuutta ei ole perusteltu kirjallisesti. Kirjallisesti perusteltujen ja perustelemattomien määräaikaisuuksien yleisyydessä ei ole huomattavia sulkupuolten välisiä eroja. 35-vuotiailla ja näitä vanhemmilla kirjallisesti perustelemattomat määräaikaisuudet ovat yleisempiä kuin alle 35- vuotiailla. Sijaisuus on sukupuolesta riippumatta yleisin määräaikaisuuden peruste Akavan palkansaajajäsenten keskuudessa. Sijaisuudet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Naisilla sijaisuuksien osuus perusteluista on lähes puolet, kun miehillä osuus on reilu viidennes. Miehillä lähes yhtä yleinen peruste määräaikaisuudelle on työn projektiluonne.

8 Perustellut ja perustelemattomat määräaikaiset työsuhteet
Lähde: Akavan pätkätyökysely 2013

9 Määräaikaisten työsuhteiden perustelut sukupuolittain
*Luokka "muut" pitää sisällään mm. harjoittelijoita, työllistämisvaroin palkattuja ja työn kausiluonteisuudesta johtuen määräaikaisiksi palkattuja. Yleisin luokan "muut" sisällä oleva ryhmä on määräaikaisessa työsuhteessa jatko-opintoja tai väitöskirjaa työstävät vastaajat. Lähde: Akavan pätkätyökysely 2013

10 Määräaikaisten työsuhteiden perustelut ikäryhmittäin
Ne vastaajat, joilla määräaikaisuus on perusteltu kirjallisesti tai suullisesti. *Luokka "muut" pitää sisällään mm. harjoittelijoita, työllistämisvaroin palkattuja ja työn kausiluonteisuudesta johtuen määräaikaisiksi palkattuja. Yleisin luokan "muut" sisällä oleva ryhmä on määräaikaisessa työsuhteessa jatko-opintoja tai väitöskirjaa työstävät vastaajat. Lähde: Akavan pätkätyökysely 2013

11 Puolet määräaikaisista työsuhteista on ketjutettuja
41 prosenttia akavalaisten määräaikaisuuksista on lyhyitä alle vuoden pituisia työsuhteita. Alle vuoden kestävät määräaikaisuudet ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä ja alle 35-vuotiailla yleisempiä kuin näitä vanhemmilla ikäryhmillä. Akavan kyselyn mukaan jopa 70 prosentilla määräaikaisista nykyinen työsuhde on vähintään toinen perättäinen samalla työnantajalla. Määräaikaisuuksien ketjuttamisesta voidaan puhua niiden 48 prosentin kohdalla, joilla nykyinen työsuhde on vähintään kolmas peräkkäinen samalla työnantajalla. Lähes kolmanneksella määräaikaisista on nykyinen määräaikainen työsuhde mukaan lukien yli kolme peräkkäistä määräaikaisuutta samalla työnantajalla. Äärimmäisissä tapauksissa peräkkäisiä määräaikaisuuksia on kertynyt useiden vuosien ajalta kymmeniä. Miesten ja naisten välillä ei ole juurikaan eroa peräkkäisten määräaikaisuuksien lukumäärissä. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen on yleisempää vanhemmissa ikäryhmässä kuin nuoremmissa.

12 Määräaikaisten työsuhteiden kestot sukupuolittain
Lähde: Akavan pätkätyökysely 2013

13 Määräaikaisten työsuhteiden kestot ikäryhmittäin
Lähde: Akavan pätkätyökysely 2013

14 Saman työnantajan palveluksessa tehtyjen peräkkäisten määräaikaisuuksien lukumäärä ikäryhmittäin
Lähde: Akavan pätkätyökysely 2013


Lataa ppt "Työurien repaleisuus ja pätkätyöt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google