Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintaympäristö 2014 19.3.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintaympäristö 2014 19.3.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Toimintaympäristö 2014

2 Väestön määrän muutos (%) vuodesta 2000 vuoteen 2014 Helsingin seudun kehyskunnissa ja kuudessa suurimmassa kaupungissa Seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut nopeinta. Espoossa, Oulussa ja Vantaalla väestönkasvu on ollut suurista kaupungeista nopeinta. Lähde: Tilastokeskus

3 Vieraskielisten määrän muutos 2000-luvulla kuudessa suurimmassa kaupungissa
Espoossa, Vantaalla ja Oulussa vieraskielisten määrä on kasvanut eniten. Vantaalla vieraskielisen väestön määrä on yli kolminkertaistunut. Lähde: Tilastokeskus

4 Vähintään 65 vuotta täyttäneiden määrän kasvu 2000-2012 kuudessa suurimmassa kaupungissa
Vantaalla ja Espoossa 65 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut nopeimmin. Vantaalla 65 vuotta täyttäneiden määrä on lähes kaksinkertaistunut. Lähde: Tilastokeskus

5 Väestön ikärakenne kuudessa suurimmassa kaupungissa ja koko maassa vuonna 2012
Oulussa, Espoossa ja Vantaalla väestön ikärakenne on suurista kaupungeista nuorin. Lähde: Tilastokeskus

6 Vieraskielisten nettomuutto Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin vuosittain vuodesta 2000
Vieraskielisen väestön nettomuutto ulkomailta on lisääntynyt PKS:lla. Vuonna 2012 vieraskielisiä muutti PKS:lle enemmän kuin seudulta pois. Lähde: Tilastokeskus

7 Asuntorakentamisen aloitukset neljännesvuosittain Helsingin seudulla (indeksi IV/2011 = 100)
Vuonna 2013 asuntorakentamisen aloitukset lähtivät Vantaalla selvään nousuun, kun muualla PKS:lla kävi päinvastoin. Lähde: Helsingin seudun suunnat

8 Nuorisotyöttömien määrä Helsingin seudulla neljännesvuosittain vuodesta 2000
Nuorisotyöttömien määrä lähti nopeaan kasvuun seudulla vuoden 2008 lopulla ja oli Vantaalla suurimmillaan vuonna Espoossa ja Helsingissä nuorisotyöttö-myyden huippu oli vuoden 2013 keväällä, kehyskunnissa vuoden 2013 lopulla. Lähde: Helsingin seudun suunnat

9 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat (%) vastaavanikäisestä väestöstä suurissa kaupungeissa vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kunnissa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten (= henkilöt, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta) osuus on suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa, Vantaalla se on suurin. Lähde: Sotkanet

10 Toimeentulotukea saaneiden 18+- ja vuotiaiden osuudet (%) vastaavanikäisestä väestöstä suurissa kaupungeissa v. 2012 Vantaalla oli suurista kaupungeista Tampereen ohella suhteellisesti eniten toimeentulotukea saavia nuoria. Lähde: Sotkanet

11 Pitkäaikaistyöttömien määrä Helsingin seudulla neljännesvuosittain vuodesta 2000
Pitkäaikaistyöttömien määrä oli alimmillaan seudulla vuonna Sen jälkeen määrä lähti nousuun. Vantaalla kasvu on ollut muita kuntia hitaampaa. Kehyskunnissa pitkäaikaistyöttömiä on jo enemmän kuin Vantaalla ja Espoossakin saman verran. Lähde: Helsingin seudun suunnat

12 Työllisyysaste (15-64v) Vantaalla henkilön kielen mukaan eri ikäryhmissä vuonna 2012 (ennakkotieto)
Eri ikäisten suomen- ja ruotsinkielisten työllisyysaste eivät juurikaan eroa toisistaan. Vieraskielisten työllisyysaste on erityisesti vuotiailla selvästi alempi kuin kotimaisia kieliä puhuvilla. Lähde: Tilastokeskus

13 Helsingin seudun suhdannekehitys, kausitasoitetut sarjat (2010=100)
Yritysten maksamien bruttomääräisten palkkojen summa on kasvussa. Sen sijaan yritysten liikevaihto kääntyi vuonna 2012 laskuun, mutta oli vuoden 2013 III neljänneksellä hieman kasvussa. Kokopäivätyöllisten määrän vaihtelut ovat olleet suhteellisen pienet. Lähde: Tilastokeskus

14 Valtioveronalaisten keskitulojen muutos tulonsaajaa kohden suurissa kaupungeissa ja koko maassa vuodesta 2000 vuoteen 2012 Koko maassa ja suurista kaupungeista Turussa ja Tampereella keskitulot kasvoivat muita nopeammin. Vantaalla tulojen muutos oli suurempi kuin naapureissa. Koko maassa tulot kasvoivat nopeammin kuin suurissa kaupungeissa. Lähde: Tilastokeskus

15 Vanhojen osakehuoneistojen hintaindeksi (2005=100) Helsingin seudulla neljännesvuosittain vuodesta 2005 Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat ovat eriytyneet PKS:lla aiempaa enemmän: Helsingissä neliöhinnat ovat kohonneet yhdeksässä vuodessa lähes 55 prosentilla, kun Vantaalla nousua on ollut 35 prosenttia. Lähde: Helsingin seudun suunnat

16 Vantaalla ja Espoossa vapaita toimistotiloja oli runsaasti tarjolla.
Toimitilojen vajaakäyttöaste ja vajaan toimitilan määrä pääkaupunkiseudulla IV/2013 Vantaalla ja Espoossa vapaita toimistotiloja oli runsaasti tarjolla. Lähde: Catella: Markkinakatsaus kevät 2014


Lataa ppt "Toimintaympäristö 2014 19.3.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google