Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013-2016

2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013-2016
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma.(Lastensuojelulaki 12 §). Nurmijärven lasten – ja nuorten ensimmäinen hyvinvointisuunnitelma laadittiin vuosiksi Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Se on osa kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä arvioinnin vuosirytmiä. Suunnitelman sisältö tulee huomioida kunnan talousarviossa. Erityisesti lastensuojelun tarvetta sekä lastensuojeluun varattavia voimavaroja koskevat suunnitelman kohdat sisältävät kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan kannalta keskeistä tietoa.

3 Lastensuojelun suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Lastensuojelun suunnitelman tulee ylittää hallintokuntien rajat ja kattaa laajasti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvät palvelut. Suunnitelman laadinta on eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöprosessi. Suunnitelma varmistaa, että kunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista, pitkäjänteistä sekä yhteistoimintaan ja kumppanuuteen perustuvaa. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeisen sisällön ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. Palvelujärjestelmästä vastaavat johtajat varmistavat lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti kehittyvän palveluvalikon ja palvelujen toimivuuden sekä huolehtivat riittävistä asiakastyön tukijärjestelmistä.

4 Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä suunnittelukaudelta tiedot:
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

5 Lasten- ja nuorten hyvinvointi suunnitelma 2009-2012
Valtuusto vahvisti Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 Hallintokunnat ovat vastanneet toimialaansa koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta sekä seurannasta. Seurantaryhmänä on toiminut ennalta ehkäisevän työn poikkihallinnollinen ohjausryhmä Nurmijärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu ja sen toteutumista arvioitu vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Suunnitelma päivitetään 2013.

6 Yhteensopivuus muihin ohjelmiin:
Lasten- ja nuorten hyvinvointi -suunnitelman päivittämisen suuntaviivoja Yhteensopivuus muihin ohjelmiin: Nuorisolain poliittisen ohjelmatyön sisällyttäminen Yhteensovittaminen terveydenhuoltolain mukaisen hyvinvointikertomuksen kanssa Kuntastrategia Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma - Kaste ohjelmakausi II

7 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen suuntaviivoja
Vuoden isot kehittämisteemat-edelleen ajankohtaiset: Osallisuuden lisääminen Lasta autetaan omassa toimintaympäristössään Palvelut tulee järjestää niissä kehitysympäristöissä, joissa lapset ja nuoret viettävät arkensa – ennen kaikkea koti, päivähoito, koulu  merkitsee myös niiden aikuisten tukemista, jotka vaikuttavat lapsen arjen onnistumiseen Toimivien peruspalvelujen turvaaminen Yhteisten palvelujen turvaaminen, sisältyy myös Nurmijärven kuntastrategiaan. Sen mukaan kaikille tarkoitetut palvelut ehkäisevät ongelmia ja siksi palveluiden toimivuutta on vaalittava. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö

8


Lataa ppt "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google