Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010 ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010 ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa."— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010 ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa arkea asukkaille ja yrityksille”

2 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Sisältö Tausta ja aluekeskusohjelman rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Aluekeskusohjelman painopisteet 1.Kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen 2.Palveluinnovaatioiden edistäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen 3.Seudullisen elinkeinopolitiikan vahvistaminen Aluekeskusohjelman verkostoyhteistyö Aluekeskusohjelman seuranta ja arviointi

3 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Tausta ja aluekeskusohjelman rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Aluekeskusohjelma toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun strategiaa Ohjelman ydinviesti: ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa arkea asukkaille ja yrityksille” Ohjelman rooli: Aluekeskusohjelma kasvattaa Tampereen kaupunkiseudun sosiaalista pääomaa -luomalla uusia yhteistyömalleja -edistämällä luottamusjohdon roolia kaupunkiseudun strategisessa kehittämisessä -vahvistamalla kaupunkiseudun toimijoiden välistä kumppanuutta

4 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Aluekeskusohjelman painopisteet 1.Kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen 2.Palveluinnovaatioiden edistäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen 3.Seudullisen elinkeinopolitiikan terävöittäminen

5 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M KAUPUNKISEUDUN RAKENTEEN VAHVISTAMINEN 1/2 Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelman painopisteellä toteutetaan: Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen ja työssäkäynnin alueena, jossa eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä: 1.Pitkän aikavälin tavoitteena on seudullinen yleiskaavatarkastelu, jota kohti edetään maankäytön suunnittelun yhteistyötä tiivistämällä. Mukana myös asuntopoliittinen tarkastelu. 2.Seudulla on yhteinen, toimiva ja hallittua kasvua sekä kestävän kehityksen periaatteita tukeva maankäytön suunnittelu. 3.Liikennejärjestelmät tukevat seudun toimivuutta ja tasapainosta kasvua.

6 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M KAUPUNKISEUDUN RAKENTEEN VAHVISTAMINEN 2/2 Aluekeskusohjelman toimenpiteet maankäyttö- ja rakennetyöryhmän työn koordinointi kaupunkiseudun rakennemallitarkastelun eteenpäin vieminen innovatiivisten toimintamallien edistäminen kaupunkiseudun rakenteen kehittämisessä

7 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M PALVELUINNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN JA PALVELULIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 1/2 Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelman painopisteellä toteutetaan: Kaupunkiseutu uudistaa asukkaiden arjen sujumista helpottavia palveluja yhteistyössä Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä: 1.Asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja järjestetään yhteistyössä. 2.Seutuyhteistyö on merkittävä toimintatapa kunnan oman palvelutuotannon kehittämisessä. 3.Palvelumarkkinoita kehitetään seudullisesti.

8 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Aluekeskusohjelman toimenpiteet hyvinvointipalvelutyöryhmän työn koordinointi hyvinvointiklusterissa syntyneiden innovaatioiden käytäntöön vieminen (yhteistyö OSKEn kanssa) osaamisperustan vahvistaminen palvelujen tilaamisessa ja tuottamisessa asukkaiden ja yritysten arkea helpottavien palveluinnovaatioiden käyttöönoton edistäminen palvelumarkkinoiden kehittäminen PALVELUINNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN JA PALVELULIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 2/2

9 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN TERÄVÖITTÄMINEN 1/2 Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelman painopisteellä toteutetaan: Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä uutta luovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kansainvälisenä kasvukeskuksena Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä: 1.Kaupunkiseudun osaamisperusta on vahva ja monipuolinen. Se uudistuu edelläkävijänä toimintaympäristön muutoksia ennakoivasti. 2.Yrityselämän ja tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistyö on tiivistä ja tuloksellista. Innovaatioympäristö on kansainvälisesti korkeatasoinen ja tuottaa seudun yrityselämälle kilpailuetua. 3.Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä palvelutuotannon toimintatapojen uudistamisessa. Se hyödyntää seudun innovaatioympäristöä uudistumisessaan.

10 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Aluekeskusohjelman toimenpiteet elinkeino- ja osaamistyöryhmän työn koordinointi seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamallien uudistaminen aiempaa yrityslähtöisemmiksi ja yritysten elinkaaren eri vaiheita palveleviksi koko seutua palvelevien kehittämiskokonaisuuksien edistäminen - mm. liiketoimintaosaamisen ja markkinointiviestinnän edistäminen SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN TERÄVÖITTÄMINEN 2/2

11 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Aluekeskusohjelman verkostoyhteistyö verkostoyhteistyöllä tuetaan kaupunkiseudun strategian tavoitteiden toteutumista aluekeskusohjelman keskeiset verkostot ovat a) aluelähtöiset verkostot -suurten kaupunkiseutujen verkostoyhteistyö -Helsinki-Tampere-Turku –kasvukolmioalueen yhteistyöhön yhteisten teemojen ja niissä määriteltyjen tavoitteiden mukaan b) teemaverkostot -kulttuuri (luovat toimialat) -hyvinvointi (hyvinvointiyrittäjyys)

12 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M Aluekeskusohjelman seuranta ja arviointi Aluekeskusohjelmalle asetetaan vuosittain tavoitteet, jotka konkretisoidaan seudullisten työryhmien kautta koordinoidusti. Koordinaattorit avustavat seudullisia työryhmiä laatimaan itselleen työohjelmat. Työohjelmat toteuttavat kuntayhtymän talousarviossa asetettuja vuositavoitteita. Talousarvio perustuu seutustrategiaan, jota päivitetään valtuustokausittain. Ohjelman toiminnallinen ja taloudellinen seuranta on osa kuntayhtymän toiminnan aikaista osavuosiseurantaa ja arviointia. Toiminnasta ja taloudesta raportoidaan säännöllisesti työryhmien kautta kuntayhtymän työvaliokunnalle, seutuhallitukselle, yhtymäkokoukselle sekä muille sidosryhmille.


Lataa ppt "Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010 ”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa: sujuvaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google