Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kotouttamisohjelman päivitys ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2013-2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kotouttamisohjelman päivitys ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2013-2017."— Esityksen transkriptio:

1 Kaupunginhallitus Kotouttamisohjelman päivitys ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi

2 Laki kotoutumisen edistämisestä 1.9.2011
Kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Sirkka Valta

3 Päivittämistyöryhmä Sirkka Valta, maahanmuuttajatyön päällikkö (pj),
Maria Andersson sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Mervi Makkonen sosiaali- ja perhepalveluiden suunnittelija (sij. Jenny Arponen alkaen) (siht.), Leila Nyberg, varhaiskasvatuspalvelujen johtaja, Pertti Jääskä, kansalaisopiston rehtori/ kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen edustaja, Auli Soinio perusopetuksen edustajana, Amani Abdelkhalig Bakri maahanmuuttajajäsenenä , Noona Heikkilä, osastonhoitaja, terveyspalveluiden edustajana saakka Ulf Backman, asuntopäällikkö Sirkka Valta

4 Lain kotoutumisen edistämisestä 1.9.2011 tavoitteet
Kotoutumisen kaksisuuntaisuuden edistäminen. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. Monialainen yhteistyö. Kotoutumistoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja niiden seurannan parantaminen. Alkuvaiheen ohjauksen parantaminen. Maahantulon alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutus- ja työnhakuvaiheissa. Sirkka Valta

5 Maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen.
Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymisen ehkäiseminen. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset. Maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen. Pakolaisten hallitun kuntiin sijoittamisen vahvistaminen. Sirkka Valta

6 Sirkka Valta

7 Keskeisimmät kehittämiskohteet Porvoossa: osallisuus ja yhteistyön koordinoiminen
 Perustetaan monialainen maahanmuuttotoimikunta, jossa edustajat (yhdys- ja vastuuhenkilöt) keskeisiltä hallinnonaloilta. Kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Seuraa ja kokoaa yhteen kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Toimikunnan jäseniksi kutsutaan maahanmuuttajien edustajia.  Kutsutaan 1-2 kertaa vuodessa koolle käytännön kotoutumistyötä tekevien viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistyöntekijöiden foorumi, jossa päivitetään ja koordinoidaan käytännön yhteistyötä sekä kehitetään yhteisvoimin kunnassa olemassa olevaa monikulttuurista toimintaa.  Tuetaan maahanmuuttajien yhdistystoimintaa sekä ns. kolmannen sektorin järjestämää toimintaa maahanmuuttajille. Sirkka Valta

8 . Parannetaan tiedottamista maahanmuuttajia koskevista asioista
 Parannetaan tiedottamista maahanmuuttajia koskevista asioista. Sähköisellä tiedottamisella vastataan aiempaa paremmin muunkielisten kaupunkilaisten tarpeisiin ->kaupungin omien internet-sivujen tietosisältöä maahanmuuttajille, niiden selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja muunkielistä tarjontaa kehitetään.  Kartoitetaan erityisryhmien kuten ikääntyvien maahanmuuttajien, kotiäitien ja syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajanuorten tilannetta ja kohdennetaan heille erityisiä tuki-muotoja tarpeen mukaan.  Henkilöstön osaamista monikulttuurisuudessa ylläpidetään ja kehitetään monipuolisen koulutuksen avulla. Sirkka Valta


Lataa ppt "Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kotouttamisohjelman päivitys ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2013-2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google