Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointikuvaus käytäntönä – tukea terveyden edistämisen suunnitteluun.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointikuvaus käytäntönä – tukea terveyden edistämisen suunnitteluun."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointikuvaus käytäntönä – tukea terveyden edistämisen suunnitteluun

2 Hyvinvointikuvaus ● Hyvinvointikuvaus Imatralla ● Toteutus ● Sisältö ● Tarkoitus ● Hyödynnettävyys 22.6.2014Tuija Ylitörmänen2

3 ”Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä” (WHO, 1986), 22.6.2014Tuija Ylitörmänen3

4 …terveyden edistäminen ei tarkoita yksittäisiä tehtäviä, vaan kaikkia niitä toimintoja, jotka edistävät väestön terveyttä, ehkäisevät sairauksia ja kaventavat terveyseroja. Se tulee sisältää kunnan hyvinvointistrategiaan ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin. (STM, 2006.) 22.6.2014Tuija Ylitörmänen4

5 Uusi Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia tekemään hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudella ja seuraamaan vuosittain kunnan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia (Terveydenhuoltolaki, 1326/2011). 22.6.2014Tuija Ylitörmänen5

6 Hyvinvointikuvaus Imatralla Kaupunginhallitus nimesi v. 2008 Imatran kaupungin Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän → huolehtia imatralaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä Kuvaus on osa työryhmän toimintakertomusta. Työryhmä on myös vastannut kuvauksen päivityksestä. 22.6.2014Tuija Ylitörmänen6

7 Hyvinvointikuvauksen toteutus Toteutus yhteistyössä eri toimialojen kanssa. (Terveyden Vuoksi –työryhmä) Indikaattorit valittu THL: n oppaan mukaisesti Toimialoilta tiedusteltiin ehdotukset käytettävistä indikaattoreista keväällä 2010. Indikaattoriarvojen tarkasteluajankohdiksi : v 2009, 2008, 2007 ja 2000 → kehityksen suunta Vertailukohteet: Imatra, Etelä- Karjala ja Suomi 22.6.2014Tuija Ylitörmänen7

8 Hyvinvointikuvaus - sisältö ● Imatralaisten hyvinvoinnin tila: - väestö ja elinolot, elinympäristö, terveys ja elämäntavat ● Terveyden edistämisen toiminta: - TE aktiivisuus, lasten-, nuorten-, työikäisten- ja ikääntyvien palvelut ● T oimialojen toteuttamat toimenpiteet ● Ehdotus jatkotoimenpiteistä 22.6.2014Tuija Ylitörmänen8

9 Hyvinvointikuvauksen tarkoitus ● Edistää poikkihallinnollista yhteistyötä ja laajempaa keskustelua kuntalaisten hyvinvoinnintilasta ● Työväline kuntalaisten hyvinvoinnin seuraamiseksi. Toimii johtamisen, suunnittelun ja kehittämisen välineenä ● Tuo esiin kehittämisalueita ja asioita, joihin tulisi jatkossa panostaa ja kiinnittää huomiota ● Osoittaa missä asioissa on onnistuttu 22.6.2014Tuija Ylitörmänen9

10 Hyvinvointikuvauksen hyödynnettävyys Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimisessa tulisi hyödyntää hyvinvointikertomukseen koottuja tietoja ja muita tietoja alueen väestöstä, palvelutarpeesta ja palveluista (STM, 2011) ● Talousarvioinnin laadinnassa ● H allintostrategiassa ● P oikkihallinnollisissa työryhmissä (Terveyden Vuoksi, Mielenterveys- ja päihde työryhmä) ● E ri vastuualueilla sekä ennaltaehkäisevässä työssä (työttömien terveystarkastukset, varhain puuttuminen, Iso apu, Hyvinvointineuvola) 22.6.2014Tuija Ylitörmänen10

11 Hyvinvointikuvaus käytännössä Hyvinvointikuvauksen tietojen aktiivinen hyödyntäminen → antaa tietoperustan terveyden edistämisen johtamiselle ja suunnittelulle, pohjaa päätöksille (paikalliset erityistarpeet) Käytäntöön vieminen → toimijoilta sitoutumista ja vastuunottoa Toimialojen tulee sopia jatkotoimenpiteistä → konkreettiset toimenpide -ehdotukset sekä seuranta- ja arviointitavat. Imatralla toiminnan toteutumista arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin -työryhmä. 22.6.2014Tuija Ylitörmänen11

12 Mitä olemme oppineet • Hyvinvointikuvaus antaa laaja-alaisen näkökulman kuntalaisten hyvinvoinnista • Päivityksessä näkyy sen hetkiset tiedot valituista indikaattoreista ja muutoksista • Indikaattoreiden valinnan vaikeus (painopistealueiden muuttuminen, tietojen saatavuus) • Moniammatillisen yhteistyön tärkeys/ haastavuus 22.6.2014Tuija Ylitörmänen12

13 22.6.2014Tuija Ylitörmänen13 Kuntalaisten hyvinvointi on kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Kiitos!


Lataa ppt "Hyvinvointikuvaus käytäntönä – tukea terveyden edistämisen suunnitteluun."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google