Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TULOSOHJAUS VARASTOKIRJASTON NÄKÖKULMASTA VARASTOKIRJASTON KOKOELMAYHDYSHENKILÖIDEN SEMINAARI 11.9.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TULOSOHJAUS VARASTOKIRJASTON NÄKÖKULMASTA VARASTOKIRJASTON KOKOELMAYHDYSHENKILÖIDEN SEMINAARI 11.9.2013."— Esityksen transkriptio:

1 TULOSOHJAUS VARASTOKIRJASTON NÄKÖKULMASTA VARASTOKIRJASTON KOKOELMAYHDYSHENKILÖIDEN SEMINAARI 11.9.2013

2 VARASTOKIRJASTON JOHTOKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT Asetus Varastokirjastosta (94/1992): o Varastokirjaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan (3§) o Johtokunnan tehtävänä on 1. huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä sekä päättää toiminnan suuntaviivoista 2. kehittää Varastokirjaston yhteistoimintaa muiden kirjastojen ja kirjastoalan viranomaisten kanssa

3 3. tehdä ehdotus kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi 4. antaa lausunto opetusministeriön ratkaistavasta virkanimitysasiasta sekä 5. päättää muista periaatteellisista, laajakantoisista tai muuten tärkeistä asioista (4§) => Johtokunnalla on rooli Varastokirjaston tulosohjauksessa

4 VARASTOKIRJASTON JOHTOKUNTA 2013-2016 puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Ulla Nygrén (Turun yliopisto) varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopisto) jäsenet: kirjastonhoitaja Harri Ahonen (Kansalliskirjasto), kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti (Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto), kirjasto-tietopalvelun päällikkö Janne Ranta (YLE ARMI), tietopalvelupäällikkö Tuula Snicker (Savonia- ammattikorkeakoulu, Kuopio)

5 TULOSOHJAUS o Suunnittelua o Sopimista o Seurantaa ja raportointia o Tilinpäätös o OKM:n tilinpäätöskannanotto Asiakirjat luettavissa VARK:n nettisivuilla

6 TULOSSOPIMUS o Tulossopimusneuvottelut kerran vuodessa: VARK – OKM o Sovitaan keskeisistä asioista ja indikaattoreista sekä voimavaroista tulevalle kaudelle o TS 2013 – 2016 VARKin nettisivuilla: http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja- tavoitteet/tulosohjaukseen-liittyvia-asiakirjoja/ o TS 2014 allekirjoitetaan eduskuntakäsittelyn jälkeen, loppuvuodesta 2013

7 TULOSSOPIMUKSEN KESKEISET ASIAT o Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: - kirjastojen tilanhallinta - kansallinen kokoelmapolitiikka o Toiminnallinen tuloksellisuus: -määritellään tavoitteet aineiston vastaan- otolle, käsittelylle ja säilyttämiselle sekä aineiston käytölle (kaukopalvelu)

8 Kehittämishankkeet - kansalliset hankkeet ja VARKin omat, esim. TS 2013: -Osallistuminen UKJ-hankkeeseen -Kokoelmapolitiikkansa selkiyttämiseksi ja rästien purkamiseksi Varastokirjasto laatii yhteistyössä kirjastosektorin mennessä aineistojen vastaanottopolitiikan pelisäännöt ja karsintasuunnitelman, joiden toimeenpano käynnistetään vuonna 2013 => Siirtolomake

9 o Toiminnallinen tehokkuus -määritellään miten toiminta järjestetään sen saavuttamiseksi o Tuotokset ja laadunhallinta -määritellään ydintehtävä (= vastaanottaa, säilyttää ja asettaa käyttöön kirjastoista siirrettävää aineistoa ja näin vapauttaa tilaa muista kirjastoista) ja prosessit sekä laadunhallinnan menetelmät (asiakastyytyväisyyskyselyt)

10 o Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen -henkilöstön hyvä työkyky ja työhyvinvointi o Muut asiat - esim. TS 2013 -2016: Varastokirjasto toteuttaa osaltaan hallitusohjelman vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa vuosille 2012-2015. Vuosina 2012-2015 Varastokirjastolta vähennetään vähintään yhtä henkilötyövuotta vastaava määräraha, lisäksi kehyskaudella toteutetaan muita mahdollisia hallitusohjelman mukaisia säästöjä

11 o Voimavarat - esim. v:lle 2013: - toimintamenot 1 621 000 € -kehittämishanke 100 000 €: laaditaan Varastokirjaston aineistojen vastaanottopolitiikan pelisäännöt ja aineiston karsintasuunnitelma

12 TULOSINDIKAATTOREIDEN TOTEUMATIEDOT JA TAVOITTEET Tuotokset: •vastaanotetun aineiston määrä (hm) •käsitellyn aineiston määrä (hm) Toiminnallinen tehokkuus, taloudellisuus: •vastaanotetun aineiston käsittelyn yksikkökustannukset (€/hm) Kaukopalvelu: tilausten määrä Henkiset voimavarat: •henkilötyövuodet •sairauspäivien lkm/htv

13 TULOSOHJAUS: SEURANTA o Varastokirjasto raportoi Opetus- ja kulttuuriministeriölle tavoitteidensa saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä vuosittain tilinpäätösasiakirjassa o OKM:n palaute tilinpäätöskannanotossa - arvioi toiminnallista tehokkuutta ja voimavaroja: miten tulostavoitteet on saavutettu

14 TILINPÄÄTÖS o Toimintakertomus http://www.varastokirjasto.fi/asiakirjat/toimintaker tomus2012.pdf o Tuotto- ja kululaskelma sekä tase http://www.varastokirjasto.fi/asiakirjat/tilinpaatos2 012.pdf o Henkilöstötilinpäätös 2008-2012 http://www.varastokirjasto.fi/asiakirjat/htp2008- 2012.pdf

15 KIITOS!


Lataa ppt "TULOSOHJAUS VARASTOKIRJASTON NÄKÖKULMASTA VARASTOKIRJASTON KOKOELMAYHDYSHENKILÖIDEN SEMINAARI 11.9.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google